Guide: Hvilken varmekilde skal jeg vælge?

I dag er der mange varmekilder at vælge mellem, men der er stor forskel på holdbarhed og pris. Hvilken varmekilde er bedst og billigst til dit behov?

Hvis du ønsker at skifte varmekilde, skal du først undersøge, hvad der er af lokalplaner og regulationsbestemmelser i dit område.

Tidligere var man som oftest underlagt tilslutningspligt, hvis der var lagt fjernvarme eller naturgas ned området. Det er et krav, som ikke gælder i dag, men hvis der er truffet en afgørelse om tilslutning af din bolig før 1. januar 2019, gælder denne afgørelse stadig.

Vil du skifte varmekilde? 

Er dit område underlagt tilslutnings- eller forblivelsespligt, skal du betale til fjernvarmeværket eller naturgasværket, uanset hvordan du i øvrigt opvarmer din bolig.

Hvor er det smartest at starte med energiforbedring af boligen? 
Få svar i artiklen: Energiforbedring af din bolig - disse ting kan du optimere

»Når man vil skifte energikilde, er det altid en god idé at starte med at kontakte sin kommune for at høre, om der er nogen tilslutningspligt,« siger Michael H. Nielsen, Direktør i Dansk Byggeri, og fortsætter:

»Fjernvarme er jo en stor kollektiv investering, der er sket ved nedgravning af det omfattende rørsystem, der fordeler det varme vand. For at få økonomi i de investeringer, har man givet kommunerne muligheden for at tvinge folk til at tilslutte sig.«

Fossile varmekilder bliver udfaset

Fremtidens varme og energi er et stort emne i disse år. Helt generelt er der ikke nogen tvivl om, at vi kommer til at gå en fremtid i møde, hvor vi kommer til at få vores varme fra andre kilder, end vi er vant til.

»Vi kigger ind i en fremtid, hvor fossile energier står til at blive udfaset. I 2050 skal Danmark være fri af fossile energikilder. I første omgang olie og på længere sigt også naturgas. Fremtidens energikilde bliver i langt højere grad el, og eksempelvis er det ikke længere tilladt at installere oliefyr i nybyggeri,« siger Michael H. Nielsen.

Bør du investere penge i at gøre sommerhuset grønt? Eller skal du lade være?
Få svar i artiklen: Kan det betale sig at gøre sommerhuset grønt?

Hvad er den billigste varmekilde?

Uanset hvilken energikilde man har, og hvilken man ønsker at skifte til, anbefales det, at man konsulterer en bygge- og installationskyndig. Denne kan hjælpe med at afdække muligheder og begrænsninger i den konkrete situation. For alle boliger er forskellige.

Derfor er nedenstående priser også vejledende, da der er stor forskel på forudsætninger og muligheder.

CTA_1200x600_Energi Plus lån_2.jpg

Oliefyr

Fordele: Det er en stabil varmekilde, og det er i princippet let at installere. Hvis det, man har i forvejen, fungerer det godt, og fyret i sig selv udleder også varme til huset.

Ulemper: Det er en fossil energikilde, der står til at blive udfaset, og derfor har det ikke været tilladt at installere oliefyr i nye bygninger fra 2013. Oliefyret er med andre ord ikke en mulighed, med mindre du har ét i forvejen.

CO2-udledning i kg pr. kWh: 0,266 

Anskaffelsespris: 35.000 - 50.000 kr.

Årlig pris inklusiv afskrivning, service og rente: 34.606 kr. til opvarmning af hus på 130 m2.

Naturgas

Fordele: Billigt og nemt og mere miljøvenligt end opvarmning med olie.

Ulemper: Naturgas er ikke fossilfrit, og derfor er det ikke tilladt at installere i nye boliger. Naturgasnettet står derfor heller ikke til at blive udbygget. Naturgas vil formentlig på længere sigt blive udfaset.

CO2-udledning i kg pr. kWh: 0,205

Anskaffelsespris: 40.000-50.000 kr.

Årlig pris inklusiv afskrivning, service og rente: 51.509 kr. til opvarmning af hus på 130 m2.

Hvad betyder energimærkning af boligen? Forstå det vigtige begreb herunder.
Hvad er energimærkning?

Fjernvarme

Fordele: Billigt, nemt og relativt miljøvenligt da det produceres af spildprodukter fra elproduktionen eller afbrænding af affald. Dermed er der høj udnyttelse af den energi, vi bruger. Samtidig udbygges fjernvarmenettet, og man arbejder på at finde andre, mere miljøvenlige måder at producere fjernvarme på.

Ulemper: Der er stor forskel på priserne fra kommune til kommune, og varmen udnyttes ikke altid optimalt i boligen på grund af eksempelvis forkert størrelse og indstilling af anlæg.

CO2-udledning i kg pr. kWh: 0,094

Anskaffelsespris: 25.000-30.000 kr. Prisen forudsætter, at varmerørene allerede er ført ind i boligen.

Årlig pris inklusiv afskrivning, service og rente: 15.584 kr. til opvarmning af hus på 130 m2.

Træpillefyr 

Fordele: I udgangspunktet er det CO2 neutralt og relativt billigt. Det nemt at installere idet, du kan tilslutte fyret til den eksisterende rørføring i boligen. Desuden er det forholdsvist nemt at vedligeholde.

Ulemper: Man skal selv sørge for jævnligt at fylde brændsel på. Derudover kan der i fremtiden blive kamp om biomassen, når flere skifter til energineutrale opvarmningskilder, og derfor kan prisen i fremtiden gå op.

CO2-udledning i kg pr. kWh: 0,0. Biobrændsel er i teorien CO2-neutralt, men kun hvis træpillerne er produceret af affaldstræ fra træindustrien og der plantes erstatningstræer. Derudover bruges fossile brændstoffer til at producere og transporterer brændslet, så "CO2-neutral" skal nok tages med et gran salt.

Anskaffelsespris: Fra 35.000 kr. og opefter.

Årlig pris inklusiv afskrivning, service og rente: 39.989 kr. til opvarmning af hus på 130 m2.

Hvad er et træpillefyr? Og er det en fornuftig varmekilde?
Vi undersøger træpillefyrets miljøvenlighed her

Elvarme

Fordele: Det er nemt at installere, da elradiatorer ikke kræver nogen rørledning. Derudover kan du få nedsat din afgift på el, hvis det er din primære opvarmningskilde. Elafgiften, som også kaldes energiafgift, indgår i den pris, du betaler pr. kWh, og udgør 13 procent af din elpris. 

Elafgiften ​​er fra 1. juli 2022 på 90,3 øre per kWh.

Ulemper: Det kan være en dyr form for opvarmning og er ikke altid det mest effektive.

CO2-udledning i kg pr. kWh: 0,291

Anskaffelsespris: Det kræver kun elradiatorer, som fås for ca. 1000 kr. stykket og opefter.

Årlig pris inklusiv afskrivning, service og rente: 68.129 kr. til opvarmning af hus på 130 m2.

Hvad kan du få energitilskud til?
Se listen - det kan du få energitilskud til ved et byggeprojekt

Jordvarme

Fordele: Billigt i drift og meget miljøvenligt. Derudover er det nærmest vedligeholdelsesfrit, bortset fra et årligt eftersyn, når det først er installeret. Et jordvarmeanlæg drives af el, og derfor kan du få reduceret elafgiften på din elregning, som beskrevet i afsnittet om elvarme herover.

Ulemper: Det er dyrt at installere og besværligt, da der skal bruges et stort areal af haven, hvor der skal graves varmeslanger ned. Derudover kræver det, at dit hus er godt isoleret, hvis jordvarmen skal opvarme huset ordentligt. 

CO2-udledning i kg pr. kWh: Jordvarme kører på el og vil udlede CO2 i det omfang, det er nødt til at trække på elnettet.

Anskaffelsespris: 110.000-140.000 kr.

Årlig pris inklusiv afskrivning, service og rente: 30.467 kr. til opvarmning af hus på 130 m2.

Luft-til-vand varmepumpe 

Fordele: Billigt og miljøvenligt. Det er nemmere at installere end jordvarmepumpe. En varmepumpe benytter elektricitet og defineres som elopvarmning. Du kan derfor få reduceret elafgiften på din elregning, hvis du bruger mere end 4.000 kWt om året og er registreret i BBR.

Ulemper: Det er en stor investering, som kan have afledte omkostninger, hvis huset i forvejen ikke er godt isoleret, da varmepumper kræver dette, hvis man skal have noget ud af denne løsning. Derudover kan den udendørs del af pumpen støje. 

CO2-udledning i kg pr. kWh: Varmepumper kører på el og vil udlede CO2 i det omfang, det er nødt til at trække på elnettet.

Anskaffelsespris: 80.000-120.000 kr.

Årlig pris inklusiv afskrivning, service og rente: 28.206 kr. til opvarmning af hus på 130 m2.

Luft-til-luft varmepumpe

Fordele: Billig og miljøvenlig og nem at installere, da den opvarmer ved at bruge varmen i luften. Den skal kun installeres med meget begrænset rørføring.

Ulemper: Det er ikke helt lige så effektivt som luft til vand pumper eller jordvarme. Derfor er det på nuværende tidspunkt mest noget, der bruges til sommerhuse og kun som supplement til helårshuse. Den kan ikke levere varmt vand, og den kan støje en del. 

CO2-udledning i kg pr. kWh: Varmepumper kører på el og vil udlede CO2 i det omfang, det er nødt til at trække på elnettet.

Anskaffelsespris: 15.000- 20.000 kr

Årlig pris inklusiv afskrivning, service og rente: 26.965 kr. til opvarmning af hus på 130 m2.