Klagebehandling

Det er vigtigt for os, at du som kunde er tilfreds med vores service. Hvis du er utilfreds med noget, ønsker vi, at du kontakter os, så vi kan hjælpe dig med din sag. Du har flere muligheder for at klage hos os.

Henvendelse
Du kan kontakte vores kundeservice på klage@santanderconsumer.dk

Når du har sendt en klage, bestræber vi os på at besvare din henvendelse indenfor én arbejdsdag.  Hvis ikke din klage kan løses eller besvares med det samme, vil du modtage information om det videre klagebehandlingsforløb, som er fastlagt ud fra vores klageansvarliges retningslinjer.

Det finansielle ankenævn
Hvis ikke vi kan komme til enighed, kan du klage til Det finansielle ankenævn.

Det finansielle ankenævn
St. Kongensgade 62, 2. sal
1264 København K
Tlf. 35 43 63 33
Telefontid kl. 10.00 -12.00
www.fanke.dk

Nævnenes hus
Du kan også indgive en klage til Nævnenes hus.

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
+45 72405600
www.naevneneshus.dk

EU-kommissionens online klageportal
Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal. Dette er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. 
Ved indgivelse af en klage, skal du angive vores e-mail: klage@santanderconsumer.dk.