Træpillefyr – er det miljørigtig opvarmning?

Træpiller er en forholdsvis billig varmekilde, men er det også miljørigtig opvarmning? Vi giver dig alt, du skal vide om træpiller, og hvad du skal være opmærksom på, hvis du vil sikre, at de er miljørigtige.

Træpiller har slået godt igennem på det danske marked, både som brændsel i store kraftværker og i private hjem. Træpillerne hyldes ofte som værende både billige og “CO2-neutrale”, og de anses derfor for at være miljørigtige, men er det rigtigt?

I denne artikel gennemgår vi alt, du skal vide om træpillerne og træpillefyret, så du kan tage en informeret beslutning om, hvorvidt denne form for opvarmning er noget for dig.

Hvad kan du energiforbedre i din bolig?
Se, hvilke energiforbedringer der kan spare dig penge på varmeregningen

I løbet af artiklen besvarer vi følgende spørgsmål:

  • Hvad er et træpillefyr?
  • Hvordan fungerer et træpillefyr?
  • Hvad er træpiller?
  • Er træpiller CO2-neutrale?
  • Er træpillefyret miljørigtig opvarmning?

Hvad er et træpillefyr?

Træpillefyret, også bare kaldet pillefyret, opvarmer et hus på samme måde som et oliefyr og et gasfyr. I stedet for at brænde fossile brændsler af, bruger du imidlertid små træpiller som brændsel. Træpillefyret varmer huset, såvel som det varmer brugsvand op og er effektivt nok til at varme store familiehuse op og levere nok varmt brugsvand til hele familien.

Da træpillefyret minder meget om olie- og gasfyr, er det forholdsvist nemt at skifte fra én af disse opvarmningskilder til træpillefyret. Du kan nemlig genbruge radiatorer og rørlægning i huset, således at det kun er selve fyret, du skifter ud.

Vidste du, at du kan få tilskud til energioptimering? 
Se hvordan i aritklen: Tilskud til energirådgivning? Sådan får du en økonomisk håndsrækning

Hvis du skifter olie eller gas ud med træpiller, kan du desuden få tilskud til udskiftningen via energitilskuddet, fordi du skifter fra et fossilt brændstof og nedbringer CO2-udledningen.

Det koster fra omkring 35.000 kr. og opefter at skifte til et træpillefyr, og derefter vil varmeregningen for et parcelhus på 130 kvm ligge i omegnen af 7.890 kr. om året. Til sammenligning ligger den typiske varmeudgift til olie på mellem 18.000 og 24.200 kr. om året, mens naturgas ligger på omkring 11.500 kr.

CTA - Nyhedsbrev tilmelding3.png

Hvordan fungerer et træpillefyr?

Som nævnt fungerer et træpillefyr på mange måder som et olie- eller gasfyr. Du har noget brændsel, som du brænder af for at varme noget vand op. Dette vand cirkulerer rundt i huset og varmer huset op. I et træpillefyr er brændslet små piller af sammenpressede træspåner og savsmuld.

Et træpillefyr består af en kedel, som vandet varmes op i, en brænder og et træpillemagasin. Du fylder magasinet med træpiller, der sørger for at føre pillerne ind i brænderen, i takt med at de brændes af, og en blæser eller røgsuger sørger for ilt til forbrændingen.

Hvad er træpiller?

Træpiller laves af træspåner og savsmuld, som presses sammen til små, aflange piller, og de laves ofte af affaldstræ fra træindustrien. Tænk på et savværk, der skærer et træ op i stykker, planker og brædder, og som i den proces står tilbage med en masse spåner og savsmuld, de ikke kan bruge til noget. Ved at lave dette affaldstræ om til træpiller, bliver hvert fældet træ udnyttet maksimalt. Også møbelindustrien leverer affaldstræ til produktion af træpiller.

Selvom der på denne måde bliver produceret rigtig mange piller af affaldstræ, er forbruget af træpiller nu vokset så stort, at der også bliver produceret træpiller af hele træer. Dette skyldes ikke mindst, at store kraftværker i stigende grad benytter “biomasse”, altså træpiller, som brændsel i stedet for kul. Det er der en række udfordringer ved, hvilket du kan læse om i denne artikel, men som privat forbruger er det stadig muligt at købe træpiller af affaldstræ.

Er træpiller CO2-neutrale?

Grunden til, at træpiller kaldes “CO2-neutrale”, er, at pillerne afgiver den samme mængde CO2, som træet har optaget under væksten. Hvis træet faldt om i en skov og lå og rådnede dér, ville det frigive den samme mængde CO2. 

Man kan sige, at der er balance i CO2-regnskabet, så længe nye træer vokser op i takt med, at træer fældes, og de bruges til blandt andet træpiller. Dermed er træpillerne i princippet CO2-neutrale, men det kræver altså en kontinuerlig proces og den udledte CO2 tager nogle år, før den er optaget af træerne.

I Danmark har vi i årevis styret skovbruget og sørget for, at der løbende plantes nye træer således, at den samlede "træmasse" er den samme. Træpiller produceret i Danmark, af danske træer, er således tæt på at være CO2-neutrale.

Imidlertid skal træpillerne produceres og transporteres, før de ender hos dig som forbruger, og der sker selvfølgelig en udledning af CO2 i den forbindelse. Selvom afbrændingen i sig selv kan siges at være CO2-neutral, er det altså ikke en opvarmningsform, som samlet set er CO2-neutral.

Bør du investere i at energioptimere sommerhuset?
Find ud af det i artiklen: Kan det betale sig at gøre sommerhuset "grønt"?

Bliver træpillerne produceret i andre lande, er det sværere at holde styr på, om der bliver genplantet i samme omfang, som der fældes træer. Derudover er transporten længere, og det øger CO2-udledningen før træpillerne lander på din adresse.

CTA_1200x600_Energi Plus lån_2.jpg

Er et træpillefyr miljørigtig opvarmning?

Ja, hvis du har et oliefyr eller et gasfyr i dag, vil det være bedre for miljøet at skifte til et træpillefyr, og du vil endvidere opleve en markant lavere varmeregning. Opvarmning med et træpillefyr er nemlig væsentligt billigere end at fyre med olie og gas.

Du skal dog være opmærksom på, hvilke træpiller du køber, for skal det være miljørigtig opvarmning, skal pillerne være af høj kvalitet og helst være lavet af affaldstræ.

Kvaliteten af træpillerne sikrer en effektiv forbrænding og altså mest varme for pengene, såvel som for den CO2, der udledes.

Affaldstræ er bedst for CO2-regnskabet, så det er vigtigt, at du kigger godt efter, når du køber træpiller. Det er langt fra alle mærker, som oplyser, hvor træet kommer fra, og står der ikke, om pillerne er lavet af affaldstræ, må du spørge dig frem eller vælge et andet mærke, der tydeligt skriver, at de er lavet af affaldstræ.

Med de forbehold, som vi har oplyst herover, er et pillefyr miljørigtig opvarmning, men dermed ikke sagt den mest miljørigtige opvarmningsform.

Et muligt alternativ er at skifte dit olie- eller gasfyr ud med en luft-til-vand-varmepumpe, som drives af elektricitet. Denne type varmepumpe er noget dyrere end et træpillefyr, men det kræver mindre vedligehold og optager mindre plads. Strømmen herhjemme produceres i stigende grad af vindmøller, og du kan desuden vælge elselskab ud fra, hvor stor en del af strømmen der er produceret bæredygtigt. Derved kan du opnå et miljørigtigt alternativ. Tjek dine muligheder på Elpris.dk.

Hvis du er interesseret i at finde den mest miljørigtige løsning til opvarmning af din bolig, kan du tage kontakt til en energirådgiver. De kan hjælpe dig med konkrete beregninger for din bolig og dit forbrug og hjælpe dig med at afstemme dit valg efter dit økonomiske råderum.

Husk desuden, at du kan få del i energitilskuddet, hvis du skifter de fossile brændstoffer ud med et miljørigtigt alternativ, og selvom det ikke er et astronomisk beløb, er det altid rart med en økonomisk håndsrækning til energirenovering.

Guide: Hjælp til at vælge den rigtige varmekilde