Se listen: Det kan du få energitilskud til ved et byggeprojekt

Barsler du med en ombygning eller et renoveringsprojekt, som nedsætter dit energiforbrug, kan du måske få tilskud til projektet. Se her, hvilke forbedringer du kan få tilskud til.

Vil du sænke dit varmeforbrug eller optimere din varmeproduktion? Så kan der være et økonomisk tilskud at hente.

Læs også: Hvor meget kan du tjene ved energirenovere?

Der kan være mange penge at spare ved at energirenovere, men selve processen kan være dyr. Derfor er det en god idé at undersøge, om dit projekt kan modtage tilskud fra Bygningspuljen. Hvert år uddeler Bygningspuljen millioner af kroner til energirenovering i hele landet, og tilskuddet kan være ret betydeligt afhængig af hvad og hvor meget du energirenoverer.

Et lån til energirenovering kan vise sig at være en god investering.
Vi forklarer hvorfor i artiklen: 5 grunde til det giver mening at tage et lån til energirenovering

På Energistyrelsens hjemmeside kan du finde alle detaljerne om tilskuddet, og de har sågar en tilskudsberegner, som giver dig et indtryk af, hvor meget du kan forvente at få til dit projekt.

Sænk dit varmeforbrug og få tilskud

Overordnet set kan du få tilskud til de fleste projekter, som sænker dit varmeforbrug eller optimerer din varmeproduktion. Det gælder både efterisolering, udskiftning af vinduer og døre samt konvertering til bedre energitype.

Der er dog også nogle tiltag, som retteligt er forbedringer, men som ikke giver tilskud. Hulmursisolering, som kan give en markant energiforbedring, er eksempelvis taget af listen, fordi der tidligere har været problemer med dokumentationen og desværre også flere tilfælde af fusk.

Solceller, solcelletagsten og vindkraft giver desværre ikke tilskud, så her står du alene med udgiften, selvom disse tiltag også vil mindske dit CO2-aftryk.

Du kan ikke få tilskud til et nyt tag, men isolerer du loftet i samme projekt, kan du få tilskud til den del af projektet. Man skal med andre ord holde tungen lige i munden, og det kan derfor være en god idé at søge rådgivning. Energiselskaberne tilbyder gratis energirådgivning, men du kan også søge hjælp hos en selvstændig energirådgiver.

Få gratis energirådgivning i forbindelse med energirenovering og forbedringer af boligen. 
Læs vores guide: Uvildig, inspirerende og gratis: Derfor skal du overveje energirådgivning

Konkrete energiforbedringer

Vi har kogt Energistyrelsens liste lidt ned for at give dig et overblik over mulige forbedringer, der berettiger et tilskud fra Bygningspuljen.

Efterisolering

Du kan få tilskud til efterisolering af ydervægge, tag, loft og gulv, men ikke efterisolering af ydervægge i kælderen. Tilskuddet fra Bygningspuljen gives også til efterisolering af skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag.

Tilskuddet kan gives til isolering af terrændæk såvel som sokkel ved terrændæk.

Installationer og optimering

I det gamle energitilskud, som udløb i 2020, kunne du få tilskud til mange forskellige installationer, der relaterede sig til udskiftning eller forbedring af fjernvarme og radiatoranlæg, cirkulationspumper, radiatorventiler, varmepumper, varmtvandsbeholdere, ventilation og rørisolering, og mange andre slags.

Det er imidlertid ikke muligt med energitilskuddet fra Bygningspuljen.

Hvis du står overfor at skulle optimere boligens drift, kan du få tilskud til følgende arbejder:

  • Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler.
  • Varmegenindvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe.
  • Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg.

Er et træpillefyr miljøvenligt, og bør du overveje træpiller som varmekilde?
Santander undersøger i artiklen her

Konvertering til ny varmekilde

Hvis du har et olie- eller gasfyr, en biokedel eller du opvarmer boligen med elradiatorer, kan du få tilskud til at skifte varmekilde, men kun hvis du skifter til en eldrevet varmepumpe, som både varmer boligen og brugsvandet op.

Du får tilskud, hvad enten du konverterer til luft-til-væske eller jord-til-væske varmepumpe, men du får mere i tilskud, jo mere energibesparende varmepumpen er.

Det vil sige at, hvis du skal vælge mellem en varmepumpe med energimærkning A++ og A+++, så får du mere i tilskud, hvis du vælger A+++.

Der er desuden mulighed for, at du kan abonnere på en varmepumpe i stedet for at købe én. Det betyder, du slipper for at skulle investere mange penge i at købe og installere varmepumpen og du skal heller ikke tænke på drift eller service af pumpen. Du kan læse mere om varmepumpe på abonnement her.

Du skal være opmærksom på, at hvis du bor i et område, hvor det er muligt at blive koblet på fjernvarmenettet, kan du ikke få tilskud til en varmepumpe.


blobid1.jpgVinduer og døre

Skifter du ovenlysvinduer eller ruder ud med lavenergiruder, kan du få tilskud. Samme gælder udskiftning af facadevinduer til lavenergiruder.

Du får ikke længere tilskud for at tætne fuger mellem rammer og karme samt kalfatringsfuger. Til gengæld får du tilskud for at montere forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med ét lag glas.

Energirenovering af vinduer kan gøre en kæmpe forskel for varmeregningen og indeklimaet.
Læs, hvordan du kommer igang med energiforbedring af din boligs vinduer her

Udskifter du en yderdør med et rudeareal på minimum 70 procent, kan du også få tilskud til projektet, men der givea altså ikke tilskud til udskiftning af en dør uden rude.