Finanstilsynets redegørelse om inspektion i Santander Consumer Bank

Illustration of a i in a blue circle

I oktober 2022 gennemførte Finanstilsynet en inspektion af Santander Consumer Banks filial i Danmark og dennes overholdelse af lov om forbyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. I Finanstilsynets rapport, som banken har modtaget efter inspektionen peges der på nogle områder, der kan forbedres i forhold til bankens systemer og forretningsgange.

Santander Consumer Bank har løbende implementeret forbedringer i vores indsatser på hvidvaskområdet både før og efter Finanstilsynets inspektion. Banken tager rapporten og de 5 påbud til efterretning. Det er vores højeste prioritet at korrigere forholdene bag disse påbud, og vi arbejder derfor målrettet på at lukke de udeståender, der er omtalt i rapporten hurtigst muligt og inden for de tidsfrister, som Finanstilsynet har sat.

Læs Finanstilsynets redegørelse her 

Hvis du har presserelaterede spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på pressemail@santanderconsumer.dk