Bedre indeklima og mindre varmeforbrug med energirenovering af vinduer

Energirenovering af vinduer er en af de ting, der stort set altid kan betale sig. Men det er ikke bare noget, man skal gøre blindt, for vinduer er blot en lille del af en bolig, og derfor skal man altid se det i en større sammenhæng for at få den fulde effekt.

Der er uden tvivl fordele ved at skifte de gamle vinduer ud. Men inden man kaster sig blindt ud i renoveringen, skal man overveje nogle ting. For måske behøver du ikke skifte hele vinduet med glas og ramme. Måske kan du nøjes med at skifte ruderne - og på den anden side er det måske slet ikke nok kun at udskifte vinduerne.

En bolig består af mange ting, som har indvirkning på energien i den. Derfor skal man som udgangspunkt se vinduerne som en del af boligens puslespil. Det vil sige, at en udskiftning af vinduer ikke altid nødvendigvis gør den store forskel, som man håber på. Derfor kommer det altid an på, hvad udgangspunktet er. Men en god tommelfingerregel er, at hvis dine vinduer er mere end 15 år gamle, er det en god idé at gå dem efter og se, om de trænger til renovering og evt. forbedringer.

Helt generelt er der to overordnede fordele ved at energirenovere sine vinduer:

  • Forbedret indeklima
  • At man sparer energi og dermed penge

»Som ved alle boligrenoveringer kommer det an på udgangspunktet og hvilken stand dét, der skal renoveres, er i, hvor gammelt det er, og hvordan det spiller sammen med resten af boligen. Men helt generelt kan man sige, at ved at udskifte vinduer til dagens standarder vil man få et forbedret indeklima. Og umiddelbart i mange tilfælde vil man også få et forøget brugsareal af boligen, fordi man har fjernet generende træk og kulde,« fortæller Kim B. Wittchen, Seniorforsker på Statens Byggeinstitut ved Aalborg Universitet.

Er der overhovedet nogle gode grunde til at tage et lån til boligforbedringer? Ja, faktisk er der minimum 5.
5 grunde til det giver mening med et lån til energirenovering

Han fortæller, at helt generelt taler man om, at man får op til to kvadratmeter mere i boligen bag hvert vindue, hvor man kan opholde sig, når man får fjernet træk og kuldestråling fra vinduerne.

Boligen kan blive "for" tæt

Selvom der ikke rigtig er nogle ulemper ved at energirenovere vinduer, kan netop det med at tætne vinduerne alligevel godt være lidt en ulempe.

»I gamle bygninger er vinduerne ofte utætte, hvilket bevirker, at man får en ret god ventilation af boligen. Hvis man får skiftet vinduerne og derved får tætnet boligen, får man mindre ventilation. Hvis der er for lidt ventilation i en bolig, kan det resultere i eksempelvis skimmelsvamp,« fortæller Kim B. Wittchen.

Derfor påpeger han også, at man skal have for øje, om det er vinduer eller rammer eller begge dele, der skal udskiftes.

»Hvis man kun skifter glas, medfører det ikke nødvendigvis øget tætning. Men hvis man skifter rammerne, kan man godt risikere, at man får en for lav ventilation af bygningen. I virkeligheden handler det ikke om vinduerne, men om samlingen mellem vindue og ydervæg. Som sådan er det ikke kun vinduernes skyld, hvis der er for høj eller lav ventilation.«

4 konkrete tips til at sikre økonomisk gevinst ved boligforbedringer

Derfor skal man være opmærksom på, at ventilationskanalerne i boligen ikke er stoppet til, hvis man fjerner “den naturlige ventilation”, som gamle vinduesrammer ellers har stået for. Og af samme årsag vil det være fordelagtigt at investere i vinduer med indbygget ventilation.

Måske er det bl.a. derfor at myten, om at gamle huse kan ånde, og nye huse ikke kan, er opstået. Men Kim B. Wittchen understreger, at den myte intet har på sig.

»Det handler om ventilation. Gamle huse har bare været piv utætte! Og derfor bliver ens bolig heller ikke som en plasticpose, hvis man får energirenoveret sine vinduer. Det hele handler om ventilation og tætning generelt.«

Udskiftning til nye, højtisolerende vinduer vil i nogle tilfælde medføre dug eller endog rim på ydersiden af ruderne på kolde morgener. Det vil især optræde på bygninger, hvor der er lille tagudhæng over vinduerne, eller bygningen er beliggende uden skærmende omgivelser. Selvom dette er generende, er det ikke en fejl, men et billede på at ruderne isolerer godt.

CTA_1200x600_Energi Plus lån_1_vs2.jpg

Udskiftning af hele vinduet eller kun ruden?

Vinduer er boligens svage punkt, når det kommer til at holde på varmen - og så har de ikke lige så lang levetid, som mange andre af boligens dele. Men fordelen ved, at de ikke holder så længe, er samtidig, at det er et område med voldsom teknologisk udvikling. Vinduer holder således i gennemsnit kun 20-30 år, men når de skiftes ud, er de nye vinduer altid markant bedre, og heldigvis er det én af de dele af huset, der er nemme at udskifte.

»Det er meget nemmere at skifte vinduer end resten af facaden, og vinduesudskiftning behøver på ingen måde at indgå i en større energirenovering,« siger Kim B. Wittchen.

Kan det betale sig at gøre sommerhuset grønt? 
Læs, om det er en unødvendig eller smart beslut i denne artikel 

Et vindue er en sammensat konstruktion, der består af glas og vinduesramme, og disse ting har forskellig livscyklus. Ydermere gør konstruktionen, at man på den måde kan nøjes med blot at skifte de dele, der trænger, og ikke hele vinduet med ramme.

»Hvis rammerne er i en tilstrækkelig god kvalitet, kan man nøjes med bare at skifte glasset,« fortæller Kim B. Wittchen.

Udover at det økonomisk er billigere at skifte en del af vinduet frem for det hele, kan man også bedre bevare husets oprindelige udtryk ved at bevare de eksisterende vinduesrammer. For gamle vinduesrammer blev ofte produceret af virkelig godt træ, der stadig kan holde den dag i dag, hvis det har været vedligeholdt.

Energivinduer skaber et bedre indeklima

En energirude har to eller tre lag glas, hvor det inderste (eller to inderste) har en belægning, som mindsker varmetabet gennem ruden. Derudover indeholder ruden en gasart, f.eks. argon mellem glassene, der formindsker den cirkulation, der opstår, når en rude er kold på den ene side og varm på den anden. Alt dette gør, at indeklimaet bliver bedre, fordi kulde og træk bliver reduceret.

Se, hvad et lån til energirenovering af vinduer vil koste dig her

»Træk er en stor faktor i indeklimaet. Hvis der er kold luft, der blæser ind, så føler man, det er ubehageligt og koldere, end det i virkeligheden er. Derfor er tætning med til at forbedre indeklimaet,« siger Kim B. Wittchen.

Læs den personlige historie om Peder og Sisses renovering.
 Peder og Sisse har smidt en halv million i en boligrenovering

Økonomiske konsekvenser ved at energirenovere vinduer

Når det kommer til økonomien ved at energirenovere sine vinduer, kan man ikke sige noget præcist om, hvor meget man sparer. For det kommer an på udgangspunktet, og hvor godt bygningen i øvrigt er isoleret.

Men man vil kunne mindske varmeregningen, og dertil skal man også lægge forbedringen af indeklimaet.

»Man kommer helt sikkert til at spare noget. Det er der ingen tvivl om. Hvis man bare kigger på det energitab, man har gennem glasset, så vil et skift fra en termorude fra 1980erne til nutidens energiruder gøre, at man sparer 2/3 af varmen der,« siger Kim B. Wittchen. 

For at få den største effekt af nye vinduer, skal du gå efter vinduer med energimærke A eller B, hvor A er dem, der giver de største besparelser på varmeregningen.

Du kan udregne de typiske besparelser ved udskiftning af energiruder her