Energirenovering af ejerbolig, andelsbolig og lejebolig: Hvad er forskellen?

Du kan arbejde med energirenovering uanset, om du er ejer, andelshaver eller lejer, men forholdene er vidt forskellige. Vi giver dig et overblik i denne artikel.

Alle kan sænke sit energiforbrug, men hvordan og hvor meget afhænger blandt andet af boligens beskaffenhed og din pengepung – og så afhænger det af ejerforholdet. Der er nemlig store forskelle på, hvad du selv kan forbedre i din bolig afhængigt af, om du ejer boligen, er andelshaver eller lejer.

I denne artikel giver vi dig et overblik over, hvilke muligheder du har, og indsigt i, hvilke ejerforhold der giver dig størst udbytte af energirenovering.

Hvad enten du er ejer, andelshaver eller lejer, kan du med fordel kigge på energimærket for at hente inspiration til, hvilke energibesparende projekter der er relevante for den ejendom, du bor i.

Energimærkningen af din bolig har stor betydning for dens værdi.
Forstå begrebet på 2 min: Hvad er energimærkning?

»Samtidig kan du bruge energimærket til at afgøre, hvad der er rentabelt at forbedre, og det gør mærket til et rigtig godt værktøj,« siger Jeppe Skou-Holtet, direktør og byggesagkyndig i VOPA, der beskæftiger sig med ejendomsadministration og rådgivning.

Med den overordnede anbefaling på plads vender vi nu blikket mod mulighederne for de enkelte ejerforhold.

Energirenovering for husejere

Ejer du dit eget hus, har du størst frihed til at foretage energirenovering. Bortset fra lokale bestemmelser, generelle bygningsmæssige krav og eventuelle fredningsbestemmelser er det i princippet dit eget valg, ud fra din private og økonomiske situation, der begrænser energirenoveringen.

Skal du vælge solceller eller solfanger? til din bolig Og hvad er forskellen? 
Få svaret i artiklen her. 

Du bør selvfølgelig kun foretage de energirenoveringer, der er brug for, men som husejer behøver du ikke involvere dine naboer i, at du udskifter vinduerne, isolerer loftet eller skifter oliefyret ud med en varmepumpe.

Som husejer står du alene med ansvaret for din bolig og dermed også for finansieringen af energibesparende projekter. I sidste ende står du så også til selv at vinde energibesparelsen og en potentiel værdiforøgelse af dit hus.

Fordi energirenoveringen betyder et nedsat energiforbrug i dit hus, kan du ofte se frem til, at værdien af huset stiger efter gennemførelsen af projektet. Det afhænger selvfølgelig af, hvor du bor geografisk, og hvordan prisudviklingen er i det pågældende område, men potentialet er der.

Hvad kan du forbedre i din bolig for at øge dens værdi? Bliv klogere herunder. 
Energiforbedring af din bolig? Disse ting kan du optimere

Som ejer får du altså selv glæde af energirenoveringen, som ofte giver et bedre indeklima og deraf højere livskvalitet, samt en konkret energibesparelse. Ud over den lavere energiregning kan du øge værdien af din bolig i forbindelse med et salg.

Der er med andre ord mange fordele ved at lave energirenovering som husejer, hvis du kan få finansieringen af projektet til at passe ind i din daglige økonomi.

CTA - Nyhedsbrev tilmelding3.png

Energirenovering i ejerlejligheder

Det ser lidt anderledes ud for dig, hvis du har en ejerlejlighed. Du ejer godt nok lejligheden, men ejendommen er ikke din alene. Hvis du gerne vil foretage energirenovering, er det derfor ofte noget, der skal besluttes i fællesskab alt afhængigt af, hvad du ønsker at forbedre, og hvad reglerne er i din ejerforening.

De typiske energirenoveringsprojekter handler om efterisolering, udskiftning af varmekilde og udskiftning af vinduer. Både isolering og udskiftning af varmekilder kræver typisk, at det er et projekt for hele ejendommen, og selvom det er muligt at skifte vinduerne i kun din lejlighed, bliver det væsentligt billigere pr. lejlighed, hvis flere får det gjort samtidig. 

Der mangler imidlertid et incitament til at vedtage fælles forbedringer i ejendomme med ejerlejligheder. Det vurderer byggesagkyndig Jeppe Skou-Holtet.

»Som ejer påvirker ejendommens tagisolering for eksempel ikke værdien af den enkelte lejlighed.«

Ejer du en lejlighed i stueetagen, bliver den ikke mere værd, fordi taget er blevet isoleret, selvom det er et fælles projekt, der sænker bygningens energiforbrug. Det er, fordi en ejerlejlighed repræsenterer en individuel værdi, ikke bygningens samlede værdi.

»Og det princip gør det svært at vedtage forbedringer i ejerlejligheder generelt,« siger han.

Selvom boligens værdi ikke nødvendigvis stiger, vil den enkelte ejers økonomi nyde godt af, at ejendommen samlet har et lavere energiforbrug, hvis foreningen betaler en fælles varmeregning. Ejerne vil nemlig skulle betale mindre hver i sær, når den fælles varmeregning er lavere.

Det kan imidlertid være lidt abstrakt at se fordelen ved energiforbedringer, der påvirker en varmeregning om flere måneder, hvis ikke et år ude i fremtiden. Derfor kan det være en god idé for ejerforeningerne at satse på forbedringer, der sikrer beboerne højere livskvalitet med det samme.

»Hvis man fokuserer på den øgede komfort, det giver at skifte utætte vinduer ud, så er folk mere tilbøjelige til at betale for energirenovering,« mener Jeppe Skou-Holtet.

Energirenovering som andelshaver

Tiltag, der øger livskvaliteten, har også større sandsynlighed for at blive vedtaget i en andelsforening. Andelshavere er fælles om “skallen” af boligen, altså ydervægge, vinduer og døre samt alle installationerne inklusiv varme, el og vand.

Hvis dine vinduer i boligen er af ældre karakter, så er de et oplagt sted at starte med energiforbedringen.  
Kom igang her: Energirenovering af vinduer - Bedre indeklima og mindre varmeforbrug

Energirenovering er som følge deraf typisk et fælles projekt, som andelsforeningen ovenikøbet kan finansiere kollektivt med et realkreditlån. På trods af at lånet således kan være forholdsvist billigt, vil en energirenovering typisk betyde, at boligafgiften i foreningen stiger. Energirenoveringen vil til gengæld gøre energiregningen mindre, når projektet er færdigt, men de tal kan være svære at forholde sig til.

Derfor gælder det om at lægge vægt på noget, folk kan genkende fra deres hverdag, og som er nemt at forstå værdien af – at boligen bliver varmere, eller at man slipper for kuldenedfald. På den måde føler folk, at de får noget ud af projektet med det samme, og de vil derfor være mere tilbøjelige til at godkende energirenoveringen.

I modsætning til i en ejerforening er der faktisk et økonomisk incitament for den enkelte andelshaver til at foretage fælles forbedringer.

Dette skyldes, at en andelslejlighed, eller -rækkehus, repræsenterer en andel af ejendommens samlede værdi. Derfor stiger værdien af den enkelte bolig, hvis ejendommens samlede vurdering stiger.

I et eksempel fra Frederiksberg har Jeppe Skou-Holtet set, hvordan en andelsforening foretog en energirenovering for 700.000 kr., som blev takseret til omkring 1.000.000 kr. af valuaren. Ejendommen oplevede altså en reel værdiforøgelse i omegnen af 300.000 kr. ved projektet.

»Værdiforøgelsen giver en kortere tidshorisont i forhold til at få noget ud af renoveringen, og samtidig gør forbedringerne ejendommen mere attraktiv – også om 10 eller 20 år,« siger direktøren fra VOPA.

Energirenovering som lejer

Som lejer er dine muligheder for energirenovering på egen hånd nærmest ikke eksisterende. Det er nemlig en privat ejer eller et boligselskab, der ejer bygningen, og som står for alt fra installationer og varmeanlæg til vinduer og ydervægge.

Det betyder imidlertid ikke, at energirenovering er irrelevant at beskæftige sig med. Du kan nemlig altid stille forslag om energirenovering til ejerne. I et boligselskab er der desuden ofte en afdelingsbestyrelse, som har indflydelse på fastsættelse af husleje, og hvordan pengene i foreningen bruges.

Selvom det kræver noget mere fodarbejde, er det altså muligt at bidrage til, at energirenovering gennemføres, hvor du bor.

Rent økonomisk kan du vinde på energiregningen, når projektet er afsluttet, men som lejer tjener du ikke andre steder på investeringen. Samtidig kan du godt regne med, at din husleje vil stige for at finansiere energirenoveringen, så igen er det vigtigt at holde sig den øgede livskvalitet for øje.

CTA_1200x600_Energi Plus lån_1_vs2.jpg