Hvad er hvidvask af penge?

Hvidvask er, når man forsøger at skjule, at penge stammer fra en ulovlig handling. Det har til formål at få penge tjent ved kriminalitet til at fremstå som legale "hvide" penge. Det kan f.eks. være penge opnået ved at sælge ulovlige stoffer, eller tilfælde hvor personer forsøger at opnå udbetalinger fra det offentlige, som de ikke er berettiget til. Det kan også være som led i organiseret kriminalitet – for eksempel kædesvig, hvor personer via virksomheder forsøger at undgå at betale den skat mv., som de er forpligtede til.

Kilde: Finans Danmark