Kørselsfradrag

Hvad er et kørselsfradrag?

Hvis du har en samlet rute på mere end 24 km til og fra din arbejdsplads - det vil sige over 12 km hver vej - er du berettiget til at modtage et kørselsfradrag. Dette gælder for enhver form for beskæftigelse, hvor du bidrager til arbejdsmarkedsbidraget, herunder studiejob, lønnet praktik og løntilskud.

Dit fradrag beregnes på baggrund af de dage, hvor du pendler til og fra arbejde. Det betyder, at du ikke kan inkludere dage, hvor du for eksempel arbejder hjemmefra, holder ferie eller er syg.

Uanset om du bruger bil, tog, bus eller cykel, så kan du være berettiget til et fradrag.

Hvem er ikke berettiget til at modtage kørselsfradrag?

Fradraget er personligt, hvilket betyder, at du ikke kan benytte det, hvis du ikke selv står for betalingen af din transport. Yderligere er det et fradrag på din lønindkomst, så hvis du ikke modtager løn, kan du ikke få et kørselsfradrag.

Du er ikke berettiget til kørselsfradrag, hvis:

  • Din arbejdsgiver dækker dine transportomkostninger til og fra arbejde.
  • Din arbejdsgiver har stillet en firmabil til din disposition.
  • Du pendler til og fra uddannelsessted - SU betragtes ikke som løn.
  • Du er i en ulønnet praktikstilling.

Skal du betale skat af kørselsfradraget?

Nej, du skal ikke betale skat af kørselsfradraget, da det er et skattefradrag. Kørselsfradraget udbetales ikke direkte, men er inkluderet i din årsopgørelse som et fradrag, hvilket betyder, at du betaler mindre i skat.

Fradraget er derfor ikke kontanter i hånden, men er lig med 26% af fradragets beløb. Hvis du har beregnet et kørselsfradrag på 5.000 kr., vil du reducere din skat med omkring 1.300 kr.

Hvornår er det tid til at indberette dit kørselsfradrag?

Først når indkomståret er afsluttet, kan du indberette dit kørselsfradrag. Alternativt kan du vente på at modtage din årsopgørelse og derefter tjekke, om der allerede er angivet et kørselsfradrag.

Hvis det mangler, eller hvis beløbet er forkert, kan du indtaste det korrekte kørselsfradrag, så det bliver inkluderet i din årsopgørelse.

Hvis du er i tvivl om noget, kan du altid ringe til os på 70 21 90 11. Vi er klar til at besvare dine spørgsmål.