Årsopørelse

Hvad er en årsopgørelse?

En årsopgørelse er en oversigt over en persons indkomst og skatteforhold for et regnskabsår, som for de fleste personer vil være kalenderåret. Årsopgørelsen udarbejdes af Skattestyrelsen og sendes automatisk til skattepligtige personer i begyndelsen af det følgende år.

Årsopgørelsen er et væsentligt dokument i forhold til ens skatteforhold, da den bruges til at beregne og fastsætte skatten for det følgende år. Derfor er det vigtigt at tjekke årsopgørelsen grundigt, så du kan være sikker på, at den er korrekt, og at du betaler det rette beløb i skat.

Hvad kan du se i din årsopgørelse?

Årsopgørelsen indeholder oplysninger om din indkomst fra forskellige kilder, herunder løn, pension, renteindtægter og andre indtægter. Den viser også fradrag, som du kan have krav på, herunder renteudgifter og eventuelle fradrag for arbejdsudgifter.

Årsopgørelsen viser også, hvor meget skat du skal betale for regnskabsåret, og om der er restskat eller overskydende skat, der skal betales eller tilbageføres.

Hvad er forskellen på årsopgørelsen og forskudsopgørelsen?

En årsopgørelse er et regnskab over det foregående års indkomst og fradrag, mens forskudsopgørelsen fungerer som et budget for det kommende år. Forskudsopgørelsen er baseret på din økonomiske historik og giver derfor et skøn over, hvad Skattestyrelsen forventer, at du vil have af indkomst og fradrag. 

Hvis der opstår ændringer i din økonomi, skal forskudsopgørelsen justeres for at afspejle denne ændring. Årsopgørelsen er baseret på oplysninger fra arbejdsgivere og banker og afgør, om du skal betale restskat eller får overskydende skat tilbage.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os her.