Priser og gebyrer for opsparing

Opsparing - Fri 
Åbnings-/termineringsgebyr Ingen
Hævegebyr 0 kr.
Bindingsperiode Ingen
​Effektiv rente

2,75% p.a.

​Nominel rente

2,75% p.a.

Mindsteindskud 0 kr.
Maksimumindskud 10.000.000 kr.
​Indskudsperiode efter åbning Fri

 

Opsparing Plus 
Åbnings-/termineringsgebyr 0 kr.
Hævegebyr

0 kr. ved almindelig varslingsperiode (31 dage)

Udbetaling uden varslingsperioden på 31 dage, kan kun ske mod betaling af dekort på 2% af det beløb du ønsker at hæve, dog min. DKK 1000. Dette kan alene ske ved skriftlig henvendelse til Santander.

Bindingsperiode 31 dages løbende varsel + effektueringstiden for udbetalingen. Effektueringstiden vil typisk være 2-3 bankdage.
​Effektiv rente 2,85% p.a.
​Nominel rente 2,85% p.a.
Mindsteindskud 0 kr.
Maksimumindskud 10.000.000 kr.
​Indskudsperiode efter åbning Fri

 

Opsparing 24
Åbnings-/termineringsgebyr 0 kr.
Hævegebyr

Der betales dekort for at hæve før bindingsperiodens udløb: dekorten udgør 6,95% af det beløb, du ønsker at udbetale, dog min.  1.000 kr. de første 12 måneder af bindingsperioden. Når der er gået minimum 13 måneder af bindingsperioden, udgør dekorten 3,50% af det beløb, du ønsker at udbetale, dog minimum 1.000 kr.

(For konti oprettet før 15. december 2022 udgør dekorten hhv. 2% og 1%, dog minimum 500 kr.)

Bindingsperiode 2 år.
​Effektiv rente 3,20% p.a.
​Nominel rente 3,20% p.a.
Mindsteindskud 100.000 kr.
Maksimumindskud 10.000.000 kr.
​Indskudsperiode efter åbning Op til 12 dage

 

Opsparing 12
Åbnings-/termineringsgebyr 0 kr.
Hævegebyr

Der betales dekort for at hæve før bindingsperiodens udløb: dekorten udgør 3,95% af det beløb, du ønsker at udbetale, dog min. 1.000 kr.

Bindingsperiode 12 måneder.
​Effektiv rente 3,40% p.a.
​Nominel rente 3,40% p.a.
Mindsteindskud 25.000 kr.
Maksimumindskud 10.000.000 kr.
​Indskudsperiode efter åbning Op til 12 dage

 

Opsparing 6
Åbnings-/termineringsgebyr 0 kr.
Hævegebyr

Der betales dekort for at hæve før bindingsperiodens udløb: dekorten udgør 2,5% af det beløb, du ønsker at udbetale, dog min. 1.000 kr.

Bindingsperiode 6 måneder.
​Effektiv rente 3,50% p.a.
​Nominel rente 3,50% p.a.
Mindsteindskud 25.000 kr.
Maksimumindskud 10.000.000 kr.
​Indskudsperiode efter åbning Op til 12 dage

 

Særlig information
Indskud til konto kan kun ske fra din konto i et andet pengeinstitut i Danmark. Indbetalingsinformationer kan ses ved at logge på Netbank for opsparing.

Dit 7- eller 9 cifrede kontonummer i Santander skal desuden angives i feltet ”Tekst til modtager” ved indskud. Udtræk kan kun ske til din NemKonto.

Det gælder for alle opsparingskonti​, at du som maksimum kan hæve 5.000.000 kr. ad gangen. Har du mere end 5.000.000 kr., kan du hæve ad flere omgange.

Vi gør opmærksom på, at andre banker kan have gebyrer på deres tjenester. Overfører du penge til din Santander opsparingskonto, kan din bank tage et gebyr for dette.

Indskudsgaranti
Santander i Danmark er filial af Santander Consumer Bank AS i Norge. Det betyder, at alle indskud i Santander Danmark er dækket via den norske indskudsgaranti for et beløb svarende til 745.000 DKK/100.000 EURO per kunde. Med andre ord er du og dine indskud lige så godt dækket, som hvis Santander Danmark havde været en selvstændig bank i Danmark.

Du kan læse mere om den norske indskudsgaranti, som hedder Bankenes Sikringsfond.