Bemærk at vi i øjeblikket har lukket for oprettelse af Højrente 24.

Prisliste for opsparingskonti

​​Santander Højrente er en indskudskonto, der giver dig gode betingelser og høj rente. Renten tilskrives årligt.

Højrente Fri Plus 24
  Lukket for oprettelse Lukket for oprettelse Lukket for oprettelse
Åbnings-/termineringsgebyr 0 kr.
Hævegebyr 0 kr. Ved udtræk før udløb: 1% af det hævede beløb per resterende påbegyndte 12 mdr., minimum 500 kr.
Bindingsperiode Ingen 31 dages løbende varsel + effektueringstiden for udbetalingen. Effektueringstiden vil typisk være 2-3 bankdage. 2 år
​Effektiv rente 0,00% 0,05% 0,40%
​Nominel rente
Mindsteindskud 0 kr. 100.000 kr.
Maksimumindskud 25.000.000 kr.
​Indskudsperiode efter åbning Fri Op til 12 dage

 

Særlig information

Indskud til konto kan kun ske fra kundens konto i et andet pengeinstitut i Danmark. Indbetalingsinformationer kan ses ved login på Netbank for opsparing.

Kundens 7- eller 9 cifrede kontonummer i Santander skal desuden angives i feltet ”Tekst på modtagers kontoudskrift” ved indskud. Udtræk kan kun ske til kundens NemKonto.

Det gælder for alle højrentekonti​, at du som maksimum kan hæve 5.000.000 kr.

Vi gør opmærksom på, at andre banker kan have gebyrer på deres tjenester. Overfører du penge til din Santander højrentekonto, kan din bank tage et gebyr for dette.

Indskudsgaranti

Santander i Danmark er filial af Santander Consumer Bank AS i Norge. Det betyder, at alle indskud i Santander Danmark er dækket via den norske indskudsgaranti for et beløb svarende til 745.000 DKK/100.000 EURO per kunde. Med andre ord er du og dine indskud lige så godt dækket, som hvis Santander Danmark havde været en selvstændig bank i Danmark.

Du kan læse mere om den norske indskudsgaranti, som hedder Bankenes Sikringsfond.