Interviews 13.08.2018

Som Business Controller har Junjie Shi helt styr på, hvordan det går med Santanders resultater og mål, og han bruger værdierne og gameplanerne til at skabe overblik over sit eget bidrag til strategien.

”I mit team har vi altid fingeren på pulsen og ved præcis, hvordan det går med virksomheden, da vi arbejder med rapporteringer på resultater, indtjening og salg hver måned. Der er mange veje, der fører til Rom, så vores opgave er at sørge for, at vi når i mål,” forklarer Junjie Shi.

Han har arbejdet i Santander i lidt over et år og har stor fokus på de tre værdier – Simple | Personal | Fair – i sit daglige arbejde.

”I mine øjne handler Simple om effektivitet, og det beskæftiger jeg mig meget med i forhold til at optimere processer og måder at gøre tingene på. Personal handler om nærvær, og derfor går jeg for eksempel oftest hen og taler med mine kollegaer ansigt til ansigt i stedet for at sende mails. Det giver en mere positiv kontakt, og jeg slipper for mange misforståelser. Endelig er der Fair, som jeg forsøger at efterleve ved at behandle mine kollegaer med respekt. Når vi afgiver en status, er der ofte udfordringer, som skal løses i fællesskab, og her kommer du bare længst med gensidig respekt,” forklarer Junjie.

”Det er fedt at være i en virksomhed, hvor det ikke kun handler om indtjening og salg, men også har fokus på de lidt blødere værdier.”

Junjie Shi, Business Controller

For ham er de otte adfærdsankre heller ikke bare noget, der hænger på væggen rundt omkring på kontoret, men noget han virkelig prøver at efterleve.

”I min dagligdag er de fire ankre, jeg har mest med at gøre: Aktivt samarbejde, Vis støtte, Hold dine løfter og Imødekom forandring, men det hele er forbundet. Du kan ikke arbejde med ét anker, uden at alle er involveret,” fortæller han.

Gameplan giver overblik

Gameplanerne blev indført i starten af 2017 for at have en enkel måde at bryde virksomhedens overordnede mål ned i mindre bidder på – og for at gøre det lettere for medarbejderne at gennemskue deres eget bidrag. Og det virker efter hensigten, mener Junjie, men det har også krævet hårdt arbejde.

”Det har været udfordrende at lære at bruge gameplanerne, men nu er de efterhånden blevet en mere naturlig del af hverdagen – men jeg synes stadig, det er svært. Jeg skal jo ikke bare skrive almindelige driftsopgaver på, så ofte sparrer jeg med min leder om, hvad der er det vigtigste for mig. På den måde hjælper det mig til at se, hvad jeg skal fokusere på, så målene ikke bare drukner i alle mulige dagligdagsopgaver. Det gode er også, at når du har løst én opgave, bliver du hele tiden drevet frem til den næste,” fortæller Junjie, der overordnet er rigtig glad for at arbejde i Santander.

”Jeg føler virkelig, at jeg er en del af et fællesskab. Det er fedt at være i en virksomhed, hvor det ikke kun handler om indtjening og salg, men hvor der også er fokus på de lidt blødere værdier,” afslutter han.