Den store forbrugsfest? Så meget bruger danskerne på jul

Det er ikke uden grund, at julen omtales som en forbrugsfest. Læs her hvorfor, og bliv klogere på, hvordan vi bruger vores penge i julen.

Du bliver sandsynligvis overrasket, når du læser, hvor mange penge danskerne bruger på julen.

I denne artikel får du de allernyeste tal om danskernes forbrug i julen. Vi skal også se nærmere på en ny interessant forbrugertendens i julen, som du måske kan genkende dig selv i.

Den seneste prognose for merforbruget i december tegner et billede af, at forbruget i 2021 kommer til at ligge på niveau med merforbruget i 2020.

I år forventer danskere (som er 18 år eller derover, red.) i gennemsnit at bruge 5.477 kroner på julen. Det er inklusiv gaver, mad og alle andre udgifter, der ligger i direkte forlængelse af den forestående højtid, så som pynt, julefrokoster, en ny kjole til julefrokoster og udgifter til andre arrangementer. Det viser en undersøgelse foretaget af YouGov på vegne af Nordea.

Merforbruget er de penge, vi bruger mere i julemåneden sammenlignet med, hvad vi bruger i gennemsnit pr. måned resten af året.

Julemåneden kan udfordre din økonomi. 
Læs vores guide: Sådan kan du blive mere opmærksom på dit forbrug.

Samme niveau som 2020

I 2020 var det tilsvarende beløb 5.500 kroner. Det betyder, at julen 2021 er den første af sin slags i syv år, hvor merforbruget ikke stiger sammenlignet med den foregående jul. Det hører dog med til historien, at merforbruget tog et gevaldigt spring frem mellem 2019 og 2020 fra 5.140 kroner til føromtalte 5.500 kroner.

Udbetaling af indefrosne feriepenge var med til at booste det private forbrug i 2020, hvor også priserne på boligmarkedet buldrede fremad. I 2021 er feriepengene formentlig for længst opbrugt, og prisudviklingen på boligmarkedet er gået en smule i stå. Er det i virkeligheden overraskende, at julens merforbrug i 2021 kan nå samme tårnhøje niveau som i 2020?

»Jeg synes faktisk, at det hænger meget godt sammen. Sidste år var de indefrosne feriepenge formentlig med til at løfte julens forbrug. I 2021 ser danskernes generelle økonomiske virkelighed til gengæld mere betryggende ud, end den gjorde i 2020. Beskæftigelsen er eksempelvis rekordhøj. For mange danskere fylder frygten for at miste sit arbejde ikke lige så meget som sidste år. Med vaccinerne står vi i en anden situation i forhold til corona. Alt sammen er med til at skabe en økonomisk tryghed, som giver mod på at bruge penge på julen,« forklarer Ida Marie Moesby, forbrugerøkonom hos Nordea og ophavskvinden bag den store undersøgelse om danskernes forventede juleforbrug.

Secondhandjulegaver

Dykker vi længere ned i tallene, viser de, at udgifter til julegaver repræsenterer den med afstand største udgift til danskernes jul.

Danskerne forventer i gennemsnit at bruge 3.707 kroner på julegaver i 2021 og 1.771 kroner på mad, pynt, arrangementer, tøj m.m. Dermed er fordelingen i forbruget, som det plejer at være.

Til gengæld er en ny interessant tendens på spil, der umiddelbart peger i en helt anden retning end den traditionelle forestilling om julen som en fuldstændigt uhæmmet forbrugsfest.

Få, simple tricks kan være med til at sikre, at udgifterne til julen ikke stikker helt af. 
Læs her, de tricks der gør din jul billig.

17 pct. af danskerne svarer nemlig, at de forventer at købe julegaver secondhand. Dvs. gaver, som er genbrug.

»Noget virkelig interessant er, at hvilken indkomstgruppe, du er en del af, ikke ser ud til at have nogen betydning for, om du køber brugte julegaver. Det er noget, som alle indkomstgrupper gør. Det fortæller, at der bredt i samfundet er kritiske overvejelser omkring vores forbrug,« siger Ida Marie Moesby.

Er det fornuftigt at tage et privatlån?Husk medianen

I forhold til danskernes gennemsnitlige merforbrug til jul har Ida Marie Moesby, forbrugerøkonom hos Nordea, en vigtig påmindelse til læseren. Om forskellen på medianen og gennemsnittet.

Medianen er det beløb, som den midterste person svarer, hvis man rangerer besvarelserne fra mindst til størst.

»Når du ser de her tal, skal du huske, at beløbet er et gennemsnit. Der er store forskelle på, hvor meget vi bruger på julen. En lille andel af forbrugerne bruger rigtig mange penge, og det trækker det gennemsnitlige beløb betydeligt op. I forhold til gavekøb er medianen 3.000 kroner. Og i forhold til de resterende juleudgifter er medianen 1.046 kroner. Det er nogle lidt lavere tal end gennemsnittet,« forklarer Ida Marie Moesby.