Styr på det hele: Hvad skal man huske, når man flytter?

Ved en flytning er der meget at holde styr på. Her i artiklen får du hjælp til at danne og bevare overblik.  

Et kækt svar på overskriftens spørgsmål kunne være ‘sig selv og sine ting’, men faktisk er der en helt masse ting, du skal huske og have styr på, når du skal flytte.

Her i artiklen får du svar på hvilke, og hvordan du får styr på dem.

Din økonomi

Ændrer din økonomi sig?
En flytning har betydning for din økonomi. Det kan være, du også skifter arbejde i forbindelse med flytningen, og at din indkomst derfor ændrer sig. Det kan være, at du pludselig skal til at betale mere – eller mindre – i boligudgift, og at dit økonomiske råderum derfor ændrer sig.

Uanset hvad, skal du sørge for at danne dig et overblik over, om din økonomi ændrer sig i forbindelse med flytningen, og i så fald hvordan.

Sørg for at lægge et nyt budget over dine indtægter og udgifter, hvis din økonomi ændres.
Se videoen: Sådan lægger du et budget

Du skal desuden huske at ændre din forskudsopgørelse inde på Skats hjemmeside, hvis din indkomst ændrer sig, du har købt eller solgt fast ejendom eller hvis du får væsentligt længere eller kortere afstand til dit arbejde.

Boligstøtte:
Bor du til leje i en helårsbolig med eget køkken, kan du være berettiget til boligstøtte. Du kan beregne din boligstøtte her.

Hvis du allerede får boligstøtte i din nuværende bolig, skal du søge på ny til din nye adresse og afmelde den gamle.

Ved boligen

Adresseskifte: 
Når du flytter, skal du sørge for at melde din flytning til den kommune, som du er flyttet til, også selv om det er den kommune, du bor i nu. Du kan melde din flytning her.

Sørger du ikke for at få meldt din flytning senest 5 dage efter, du har skiftet bopæl, kan du risikere at få en bøde fra kommunen. I de fleste kommuner kan du tidligst melde din flytning 28 dage, før du flytter. Bor I flere under samme tag, kan du melde flytningen for alle beboere i husstanden.

Post: 
Engang var det sådan, at du skulle melde til postvæsenet, at du har skiftet adresse, men den tid er slut. PostNord får automatisk besked om din nye adresse, ligesom posten bliver eftersendt, men du skal naturligvis sørge for at få fjernet dit navn på den gamle postkasse og skrevet det på din nye.

Forsyningsforbrug: 
Husk at aflæse dit el-, gas-, vand- og varmeforbrug i din gamle bolig, og fortæl det til forsyningsselskaberne. Det skal du også gøre, når du flytter ind på den nye adresse.


CTA - Nyhedsbrev tilmelding3.png

Tjenester: 
Har du en tv-pakke i din gamle bolig, skal du afmelde den og bestille en ny i god tid til din nye bolig. Det samme gør sig gældende for internet og lignende tjenester, så tjenesterne er klar, når du flytter ind.

Forsikring: 
Når du flytter, kan både din nye adresse og den boligtype, du skal bo i, have betydning for forsikringsbetingelserne. Derfor skal du kontakte dit forsikringsselskab for at høre, hvad det gør ved dine betingelser. De fleste selskaber får at vide via Folkeregistret, at du har flyttet adresse, men derfor er det vigtigt for din økonomi at vide, om adresseændringen gør din forsikring enten dyrere eller billigere.

Licens: 
En licens-aftale følger CPR-nummeret og ikke en adresse, så derfor følger din medielicens automatisk med dig, når du får ny folkeregisteradresse. Skal din licensaftale fortsætte som hidtil, skal du altså ikke foretage dig noget.

Men hvis du flytter sammen med din ægtefælle, kæreste eller hjem til dine forældre, som i forvejen betaler licens på adressen, betragtes du som en del af deres husstand, og derfor kan du afmelde din medielicens skriftligt. Flytter du sammen med venner, søskende eller bedsteforældre, dækkes du ikke af deres licens, hvorfor du stadig skal være tilmeldt.

Dig selv

Læge:
Når du skifter adresse og flytter mere end 15 kilometer væk, skal du skifte læge. Du kan gratis vælge en ledig læge, når du flytter. Mange læger har lukket for tilgang af nye patienter, så det er en god idé at undersøge, hvilke læger der har plads. Se mere her.

Tandplejer og tandlæge:
Hvis du skal flytte by, skal du undersøge, hvilken tandlæge du skal skifte til. Hvis ikke, skal du give din nuværende tandlæge besked om din nye adresse.

Hvorfor flytter danskerne?
Se de typiske årsager i denne artikel

Dine børn

Skole: 
Jeres adresse afgør, hvilket skoledistrikt I hører til, og dermed også hvor jeres barn vil blive tilbudt en plads.

I kan finde flere oplysninger om, hvilken skole jeres barn hører til på kommunens hjemmeside.

I Danmark er der frit skolevalg, hvilket betyder, at I frit kan søge en skoleplads til jeres barn uden for skoledistriktet eller i en anden kommune, såfremt der er plads.

Dagtilbud:
Kommunerne har pladsgaranti, så fra dine børn er 26 uger gamle, til de starter i skole, kan de gå i dagtilbud.

I din kommune kan du ønske et konkret dagtilbud, og, ligesom med skoler, kan du også ved dagtilbud søge plads i en anden kommune, end den I bor i.

Familieydelser:
Der kan ske ændringer i dine ydelser i forbindelse med en flytning, hvis din bolig- eller familiemæssige situation ændres. Du skal derfor sørge for at give Udbetaling Danmark besked om ændringer.

Jeres fritid

Meld jer ud af foreninger, som I ikke længere kan være medlem af efter flytningen. Hvis du vil, er det oplagt at finde foreninger i dit nye lokalområde, som du kan melde dig ind i.