Klimatilpasning af kælder: Sådan får du en tør kælder

I takt med at klimaet ændrer sig, udfordres kældre i stigende grad af vand fra oven såvel som fra neden. Vi gennemgår løsningerne, der fremtidssikrer din kælder.

Flere skybrud, oversvømmelser og stigende grundvandsspejl – det er, hvad fremtiden bringer. Som husejer betyder det blandt andet en stigende bekymring for fugt- og vandproblemer i kælderen. Så hvordan kan du imødegå de nye udfordringer, som klimaændringerne bringer med sig?

Det har vi snakket med Mikael Mortensen om. Han er chefkonsulent hos Dansk Byggeri for blandt andre de autoriserede kloakmestre i landet.

»For husejere handler klimaændringerne om vand – alle typer vand. Og det kan komme alle steder fra, så det handler for den enkelte om at afklare, hvor den primære udfordring ligger,« siger Mikael Mortensen.

Du kan læse meget mere om klimatilipasning og hvordan det adskiller sig fra energirenovering her:
Hvad er energirenovering og klimatilpasning?

Med de forskellige “typer” vand refererer chefkonsulenten til regnvand, grundvand, havvand og spildevand fra kloakken. Alle typer kan potentielt give problemer i kælderen, så lad os begynde med at tegne et mere konkret billede af, hvad du skal være opmærksom på som husejer med kælder.

De typiske problemer er:

  1. Spildevand i kælderen: Når der falder mere regn, end kloakken er dimensioneret til at lede væk, kan en blanding af spildevand og regnvand løbe op og ud i din kælder.
  2. Skybrud: Under store, kraftige regnskyl kan det være et problem at komme af med regnvandet, hvorfor det lægger sig uhensigtsmæssige steder eller løber ind i kælderen.
  3. Stigende grundvand: Grundvandsspejlet stiger, og det kan betyde, at en ellers tør kælder bliver fugtig, eller at der ligefrem trænger vand op nedefra.
  4. Risiko for oversvømmelser: Bor du i kystnære områder, stiger risikoen for oversvømmelser.

Oplever du problemer med vand eller fugt i kælderen, er det en god idé at få professionel hjælp til at afklare, hvad årsagen til problemet er. Det mener Mikael Mortensen.

»Begynder kælderen at blive våd, behøver det ikke at være på grund af nedbør eller grundvand. Det kan også være en brønd eller et vandrør, der er sprunget læk, og det kan en kloakmester hjælpe med at finde ud af,« siger han. 

På den måde sikrer du, at du bruger pengene på en løsning, som faktisk afhjælper problemet.

Omvendt ser chefkonsulenten også en værdi i at overveje, hvad du forventer at bruge din kælder til, for det har aldrig været meningen, at en kælder skulle bruges til længevarende ophold eller beboelse.

»Husejere bør nok generelt afstemme deres forventninger til brugen af kældre med, hvad der er teknisk muligt. Gamle, utætte kældre, må man i nogle situationer nok erkende, er svære at gøre noget ved inden for en rimelig økonomisk grænse,« siger Mikael Mortensen.

Klimatilpasning af kælder: Hvordan gør du?

I det næste vil vi gennemgå hvert problem og se på, hvad du kan gøre som husejer for at sikre din kælder mod dem. Det er ikke sådan at forstå, at du som husejer med kælder skal gøre det hele, men her får du et overblik, som du kan plukke fra afhængigt af din konkrete situation.

Spildevand i kælderen

Under store regnskyl og skybrud falder der nogle gange så meget regn, at kloakkerne ikke kan lede vandet væk hurtigt nok. Det forhindrer imidlertid ikke vandet i at løbe, og det vil blot løbe derhen, hvor det kan. Desværre betyder det, at husejere kan opleve, at kloakken løber over i kælderen, og det er et ganske alvorligt problem.

»Det værste er, når der trænger spildevand op i kælderen fra kloakken, for det er en sundhedsmæssig risiko, og samtidig er det ikke rart at tænke på, at der har været spildevand i kælderen,« siger Mikael Mortensen.

Heldigvis er løsningen forholdsvis simpel, oplyser chefkonsulenten.

»Du kan sikre dig mod, at vandet løber fra det offentlige system tilbage og op i huset, med installering af en højvandslukke,« siger han.

Et højvandslukke er en mekanisk anordning, der installeres på kloakrøret i forbindelse med enten en brønd, et gulvafløb eller et toilet. Et højvandslukke fungerer ofte ved, at der sidder et par klapper i anordningen, som åbnes, når spildevand løber ud af huset, men lukker i, hvis spildevand presses ind udefra.

Det er til gengæld ikke så simpelt at installere et højvandslukke, og selvom du er fiks på fingrene, må du ikke udføre arbejdet selv, da det kræver, at du piller ved kloakrørene. Der skal derfor en autoriseret kloakmester til, når du skal sikre din kælder på denne måde.

Prissætningen afhænger af de konkrete forhold, da det i højere grad er arbejdstiden, der koster, og ikke højvandslukket i sig selv, men ifølge Videncentret Bolius skal du regne med omkring 8.000 til 10.000 kr.

Bruger du din kælder meget? Læs her om du kan spare penge ved at energirenovere kælderen:
Energirenovering af kælder: Giver det mening?

Håndtering af regnvand

Hvis du oplever, at afløbene ved dit hus har svært ved at følge med vandstrømmene under store regnskyl, er der nogle ting, som du kan gøre i haven for at aflaste ledningsnetværket.

»Først og fremmest kan du kigge på, hvilke muligheder der er for nedsivning i din have. Hvis du har en fliseterrasse eller fliser i indkørslen, kan en del af løsningen være at skifte fliserne ud med småsten eller en anden permeabel belægning, så vandet nemmere kan trænge ned i jorden,« foreslår Mikael Mortensen, der opfordrer til, at du går haven igennem og ser på, om der er lignende steder, hvor du kan optimere nedsivningen.

Det næste er, at du kan undersøge, om undergrunden er god til at optage vand, da du så kan overveje at bygge en faskine. En faskine er i princippet et hulrum under jorden, hvor du kan lede regnvandet hen, og så optages det i jorden derfra. Du kan godt selv bygge en faskine, men du skal sikre dig, at jorden ikke er for lerholdig.

»Der er nogle steder, hvor jorden er så lerholdig, at regnen ikke kan trænge ned, men det kan man få undersøgt,« siger chefkonsulenten.

Endnu en mulighed er, at du kan anlægge et såkaldt regnbed, som i princippet er et sted i haven, du tillader bliver oversvømmet. Du kan eksempelvis grave en fordybning og sætte nogle planter, der trives i særligt våde omgivelser. Du skal imidlertid passe på, at vandet bliver på din grund.

»Det er rigtig vigtigt, at grunden ikke oversvømmes, så regnvandet flyder ind til naboen. Det må det ikke, og derfor er det en god idé at tale med professionelle om dit projekt,« forklarer Mikael Mortensen.

Endelig kan du opsamle regnvandet i beholdere til senere brug, hvilket kan være særdeles hensigtsmæssigt – særligt hvis du bor i en del af landet, som oplever perioder med tørke.

»Vi får generelt samme mængde nedbør hvert år, men tendensen går i retning af, at nedbøren falder i kortere perioder. Det betyder, at man nogle steder oplever lange perioder uden nedbør, og der kan det hjælpe at have gemt regnvandet til at vande haven med,« siger chefkonsulenten.

Problemet med at opsamle regnvand er typisk, at der er en tendens til udvikling af alger i vandtanken, men hvis du graver tanken ned, dannes der ikke alger.

Grundvandet presser på

Hvis du bor et sted med højtliggende grundvandsspejl, der giver en våd kælder, er det desværre svært at finde en effektiv løsning. Det fortæller Mikael Mortensen.

»Diverse drænløsninger og pumpebrønde kommer ofte til kort overfor et højtliggende grundvandsspejl. Samtidig er det svært at tætne en kælder såvel indefra som udefra, så vandet ikke presses ind,« siger han.

Det er ikke udelukket, at en konkret situation kan afhjælpes, men på det generelle plan findes der ikke en løsning, som “plejer” at virke.

Havet truer boligen

Er det havet, der truer huset i kystnære områder, er det til gengæld begrænset, hvad du kan gøre individuelt. Du kan investere i nogle kortsigtede løsninger, som kan beskytte boligen midlertidigt, såsom sandsække, og du kan læse mere om sikring i forbindelse med stormflod her

Det mest effektive er dog et dige, men det kræver en kommunal beslutning og en finansieringsløsning, der ofte inddrager mange grundejere såvel som kommunen og erhvervslivet. Den effektive løsning er med andre ord uden for din direkte kontrol, og har du brug for et dige ved din bolig, må du gå den lange vej gennem det kommunale system.

Få flere tilbud på opgaven

Når du har fundet ud af, hvad problemet er, så sørg for at få defineret i en skriftlig projektbeskrivelse, hvad der skal ske. Denne kan du bruge som udgangspunkt for at indhente tilbud fra to forskellige leverandører.

»Indhenter du tilbud på baggrund af en skriftlig projektbeskrivelse, sikrer du et ensartet grundlag, som gør det nemmere at sammenligne tilbuddene,« forklarer chefkonsulenten fra Dansk Byggeri.

Klimatilpasning påvirker din økonomi

Ud over de umiddelbare fordele der er ved at sikre dit hus mod regn- og spildevand, kan det også få betydning for dele af din økonomi. Og her mener vi ikke kun i kraft af, at tiltagene koster nogle penge.

»Nogle forsikringsselskaber giver en bedre pris, hvis man har gjort noget for at sikre huset mod klimaændringer,« siger Mikael Mortensen.

Du kan altså spare penge på forsikringspræmien ved at klimatilpasse kælderen, og derudover kan det have en afledt effekt på boligens værdi.

»I et område, som har været oversvømmet eller lider under andre kendte problemer, vil en køber lægge vægt på, om huset er sikret. Det vil gøre huset mere attraktivt, og det plejer at hænge sammen med den konkrete værdi af huset,« fortæller chefkonsulenten.