Kan bæredygtigt byggeri og renovering betale sig økonomisk?

Hvad er de økonomiske perspektiver i en bæredygtig renovering eller et bæredygtigt byggeri? Det ser vi nærmere på i denne artikel. 

Inden for bæredygtigt byggeri arbejder man med tre overordnede aspekter: Miljømæssig, social og økonomisk kvalitet. Alle tre er væsentlige, men i debatten om bæredygtighed kan der være en tendens til, at man fokuserer meget på det, der vedrører miljøet.

I praksis vil selve økonomien ved et projekt dog for mange være den mest afgørende faktor, for selv om de fleste formentlig gerne vil bidrage til en mere bæredygtig udvikling, er det nok de færreste, der vil det, hvis det koster væsentligt mere. 

Så kan det betale sig at bygge eller renovere bæredygtigt? Det bliver du klogere på her i artiklen. 

Læs også: Hvad er bæredygtig byggeri og renovering?

Et lån til energirenovering kan være en god investering. 
Se, hvad koster at få et lån til energirenovering i denne artikel. 

Bæredygtigtbyggeri.dk fortæller således om økonomien ved bæredygtigt byggeri, at den altid skal afvejes i forhold til eksempelvis miljø, arkitektur og andre legitime vurderinger. 

Heldigvis trækker det nogle gange i samme retning. Et lavt behov for energi, vand og vedligeholdelse i driftsperioden vil holde det samlede forbrug og dermed miljøbelastningen fra byggeriet nede. Samtidig vil det mindske de løbende driftsudgifter, så på den måde går bæredygtighed og økonomi hånd i hånd. 

Kig på totaløkonomien

I et byggeprojekt er det ofte nærliggende og fristende at gå efter de billigste løsninger, så de samlede udgifter på ens byggeri ikke går gennem loftet. Men ud fra et både bæredygtigt og økonomisk synspunkt er her-og-nu-besparelsen ikke altid at foretrække. 

»Der kan ofte være betydelige økonomiske fordele forbundet med at investere lidt mere i anlægsomkostningerne for at opnå et byggeri, der eksempelvis kræver mindre vedligehold, er let tilgængeligt for udskiftning af installationer og hvor der er færre omkostninger til rengøring. Disse forhold synliggøres og kan vurderes ved beregning af totaløkonomi,« fastslås det i en rapport fra Energistyrelsen fra 2015

Med andre ord handler det økonomiske aspekt ved et bæredygtigt byggeri eller en bæredygtig renovering altså ikke om at vælge de billigste løsninger på kort sigt, men de løsninger som set over en længere årrække giver en god balance mellem kvalitet og investering. 

»Eksempelvis kan en lidt højere investering i kvalitet medføre mindre behov for vedligehold og dermed samlet set give færre omkostninger i et længere perspektiv,« lyder det i rapporten. 

Solfanger og solceller er ikke det samme – så hvad skal du vælge?
Læs om forskellen mellem de to her.

Netop totaløkonomien understreger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri, også vigtigheden af, når man skal vurdere økonomien bag et bæredygtigt byggeri. 

»Tidligere var fokus på, hvad det kostede at bygge en bygning pr. kvadratmeter. I dag kigger man på, hvad det koster at drive en bygning pr. kvadratmeter i hele dens levetid, og her er det afgørende, om bygningen forventes at kunne leve i 50 år eller 100 år, og om den er billig og let at vedligeholde eller dyr at vedligeholde, og desuden hvor meget den skal vedligeholdes,« siger han. 

 

Dyrt kan blive billigst

Michael H. Nielsen fremhæver også den umiddelbart dyrere løsning, der som nævnt ovenfor kan ende med at blive den billigste og faktisk også den mest bæredygtige. 

»Når man skal renovere, skal man undersøge, om det kan betale sig i forhold til totaløkonomien at købe et lidt dyrere vindue, som er af højere kvalitet, og som er mere energieffektivt og tillige har længere levetid,« siger Michael H. Nielsen. 

»Som forbruger kan man spørge en rådgiver om hjælp for at blive klogere på, hvilke muligheder der er,« siger han.

Kender du alle de fradrag og tilskud, som du kan få til boligforbedringer?
Hvis ikke, så læs med i vores guide her.

Spørger man Tine Nielsen, som er arkitekt og fagekspert hos Bolius, peger svaret i samme retning. Hun fortæller, at særligt fokus på, hvor længe materialer kan holde i et byggeri, er blevet et fokuspunkt.

»I bæredygtigt byggeri i dag kigger man meget på materialerne og metoderne. Brug så få ressourcer som muligt i et kæmpe regnskab. Tænk frem i tiden – hvad kan der blive af mine byggematerialer om 100 år?,« siger hun. 

Når man skal udregne totaløkonomien for et byggeprojekt eller en renovering, skal man ifølge Energistyrelsen medtænke følgende hovedomkostninger: 

  • Byggeomkostninger
  • Forsyningsomkostninger til el, vand, varme mv.
  • Omkostninger til renhold

rapporten kan du finde eksempler på beregninger af totaløkonomien for bestemte projekter.

Svært at spå om

Ifølge Energistyrelsen kan et byggeprojekt altså godt være både bæredygtigt i forhold til miljøet og økonomisk, når man kigger på totaløkonomien for et projekt.

Tine Nielsen understreger, at det kan være svært at spå om den økonomiske bæredygtighed ved et bæredygtigt projekt, fordi mange ting spiller ind.

Hvad er forskellen mellem renovering og bæredygtig byggeri? 
Vi guider i artiklen her.

»Tænker man privatøkonomisk kan man ikke nødvendigvis sikre sig, men samfundsmæssigt så kan det betale sig, fordi det bidrager til en positiv udvikling,« siger hun.

Hun understreger samtidig, at en grøn profil på en bolig kan blive et plus, når boligen skal sælges. 

»Det vil nok være et parameter, når man skal sælge sit hus fremover. Det bliver et plus, at det er bæredygtigt,« siger Tine Nielsen.

CTA_1200x600_Energi Plus lån_2.jpg