Hvad koster et lån til solceller?

Det kan give god mening at investere i solceller, men hvad koster det at låne til solenergi, og hvornår har investeringen betalt sig selv hjem? Læs med her.

Solenergi kan bidrage med store mængder strøm til din bolig og derved sænke din elregning. Du bliver ikke helt selvforsynende, men solcellerne er en god hjælp, især hvis du har varmepumpe eller elbil. I sådan et tilfælde kan solenergi være en attraktiv investering rent økonomisk, foruden at du mindsker din CO2-udledning.

En investering i solceller kan imidlertid godt være en forholdsvis dyr omgang, og mange vil skulle have hjælp til finansieringen. Derfor er det værd at kigge på, hvad det egentlig koster at låne til en investering i et solcelleanlæg, der kan leverer energi til din bolig.

Bør du investere i solenergi set fra et økonomisk synspunkt?
Vi guider i artiklen: Solceller - hvornår kan det betale sig?

Det er vigtigt at understrege, at der er mange individuelle og lokale forhold, der har indflydelse på tallene, når det gælder solenergi. Et solanlæg bliver designet til den enkelte boligs forhold og beboernes forbrug. Husets orientering og hældningen på taget er nogle af de ting, der har indflydelse på, hvor stort solanlægget kan være, og hvor effektivt det er.

Der er altså mange variabler, og derfor kan vi ikke her præsentere nogle præcise resultater, som vil gælde præcis for din konkrete situation.

I stedet beskriver vi et par eksempler, der tager afsæt i gennemsnitlige forhold og forbrug, som kan give dig et udgangspunkt for en sammenligning. Bruger du mere strøm end gennemsnittet, eller bor du måske mere optimalt end eksemplet, kan du tage forbehold for disse ting, når du kigger på eksemplerne.

Hvor meget el bruger danske husstande?

Ifølge energistyrelsen burde vi danskere kunne nøjes med at bruge omkring 1.000 kWh om året i gennemsnit. Som det er lige nu, bruger vi imidlertid 1.600 kWh i gennemsnit om året.

En familie med to voksne og to børn i et hus på 150 kvm har et typisk elforbrug på 4.800 kWh om året. Hvis familien varmer huset op med el, bruger de imidlertid markant mere elektricitet. Faktisk stiger elforbruget til omkring 22.800 kWh om året.

Husstanden med elvarme får en besparelse på elafgiften, men alligevel ender elforbruget med at koste familien 36.106 kr. om året.

Vidste du, at du kan tjene penge på at energirenovere din bolig?
Læs med: Tjen 50.000 kroner - Defor skal du overveje at energirenovere din bolig

Husstanden med anden opvarmning og et elforbrug på kun 4.800 kWh har derimod en årlig udgift til el på 9.600 kr.

Det solcelleanlæg, der investeres i, skal gerne modsvare elforbruget helt eller delvist, således at besparelsen på elregningen på sigt udligner investeringen.

Fordi forskellen på de to husstande er så stor, vil vi i det næste præsentere beregninger for dem begge.

CTA_1200x600_Energi Plus lån_1_vs2.jpg

Hvad koster det at låne til solceller?

I det næste præsenterer vi eksempler på lån til solcelleanlæg for hver af de to husstande. Før vi kan beregne omkostningerne til lånene, skal vi dog finde ud af, hvor store anlæg, de har brug for, og hvad solcellerne koster. Derved finder vi nemlig frem til lånebeløbet for hver husstand. 

Husets orientering og tagets hældning samt familiens forbrug er som nævnt nogle af de ting, der skal tages højde for i den forbindelse. Vi har gjort brug af en beregner på internettet, som giver en idé om den størrelse, der er brug for, ud fra en række kriterier.

Husstand uden elvarme

Ifølge denne beregner har husstanden med det gennemsnitlige forbrug på 4.800 kWh brug for et anlæg med en effekt på 4.450,60 kWp. KWp står for kilowattimer peak og referer til, hvor meget energi anlægget kan producere, når der er optimale vilkår, altså når solen er fremme og rammer solcellerne optimalt.

Med dette anlæg bliver du stort set selvforsynende med elektricitet, undtagen om vinteren. Solceller leverer fint med strøm, også når det er gråvejr, men i den “mørke tid”, hvor dagen er kort, vil der selvsagt ikke blive produceret så meget strøm.

Hos solcellekonsulenten.dk viser en oversigt over forskellige solcelleanlæg, at et anlæg, der dækker behovet, vil koste 63.990 kr. inklusiv montering og tilslutning.

På Santanders hjemmeside er der en låneberegner, som giver et indtryk af, hvordan et lån kan tage sig ud. Et endeligt lån udregnes individuelt ud fra din konkrete økonomiske situation, mens låneberegneren tager udgangspunkt i optimale kreditvilkår og den laveste rente.

I eksemplerne er der medregnet etableringsomkostninger, som udgør tre procent af lånet, samt et månedligt kontogebyr på 25 kr. pr. måned.

Låneberegneren kan indstilles med intervaller af 5.000 kr. og vi går i eksemplet efter at dække hele beløbet til solcelleanlægget. Derfor angiver vi lånebeløbet til 65.000 kr., og så ser vores eksempel således ud:

Et lån på 65.000 kr., der betales tilbage på otte år:

  • ÅOP 5,55 %
  • Variabel debitorrente 3,90 %
  • Samlede kreditomkostninger 15.225 kr.
  • Samlet tilbagebetaling i alt 80.225 kr.
  • Månedlig ydelse 836 kr.

Den månedlige ydelse er sat lavt for derved at ligge tæt på, hvad du normalt betaler for strøm pr. måned. Du vil således ikke opleve den store forskel i det daglige, rent økonomisk.

Hvis du fik dit elforbrug dækket fuldstændig af solcellerne, ville anlægget have betalt sig selv hjem efter ca. otte år. I de mørke måneder vil det imidlertid ikke altid kunne levere strøm, når du skal bruge det, hvorfor du skal forvente en lidt længere tilbagebetalingstid på typisk mere end ti år. 

Jo højere elforbrug du har efter mørkets frembrud, jo længere tid vil det tage, før anlægget har tjent sig selv hjem. Du kan dog læse om, hvordan du kan lægge dit elforbrug i løbet af dagen, i denne artikel på bolius.dk.

Husstand med elvarme

Vi vender tilbage til solcelleberegneren og ser, at et anlæg, som skal kunne trække et forbrug på 22.800 kWh om året, kræver et solanlæg med en effekt på over 9.800 kWp.

Den solcellepakke, der kommer tættest på denne effekt hos solcellekonsulenten.dk, lyder på 9.600 kWp og koster 108.990 kr. inklusiv montering og tilslutning.

For at være dækket ind rent økonomisk regner vi med et lån hos Santander på 110.000 kr., og så ser vores eksempel nu således ud:

Et lån på 110.000 kr., der betales tilbage på otte år:

  • ÅOP 5,21 %
  • Variabel debitorrente 3,90 %
  • Samlede kreditomkostninger 24.109 kr.
  • Samlede tilbagebetaling i alt 134.109 kr.
  • Månedlig ydelse 1.398 kr.

Under optimale vilkår og med fuld udnyttelse af solcellerne året rundt ville anlægget have betalt sig selv på knap fire år, men det er langt fra tilfældet. Du skal nærmere regne med en tilbagebetalingstid på omkring otte år.

Kan det betale sig at investere i et solcelleanlæg?

Generelt er der en sammenhæng med ens elforbrug, som betyder, at jo højere et elforbrug man har, jo bedre kan det betale sig at investere i solenergi. Eller sagt på en anden måde: Jo hurtigere vil anlægget betale sig selv hjem.

Hvis du bor i et hus med fjernvarme, er det kun eludgiften til eksempelvis belysning, underholdning og eventuelt madlavning, som du sparer ved at investere i et solanlæg. Eftersom man typisk bruger mest elektricitet om vinteren, hvor produktionen af strøm fra solcellerne samtidig er begrænset, er gevinsten begrænset.

Et lån bliver sjældent forbundet med en god investering, men det kan det faktisk godt være. 
 
Dér, hvor et solcelleanlæg giver mere mening, er, hvis du har elvarme, en varmepumpe eller måske en elbil, der nogle gange kan lades op i dagtimerne, hvor solen er fremme.

Grundlæggende kan man sige, at gevinsten ved at investere i solceller stiger, hvis du har et højt elforbrug i løbet af dagen.

Det er dog vigtigt, du holder dig for øje, at der generelt er forholdsvis lang tilbagebetalingstid på et solcelleanlæg. Isoleret set er otte år lang tid at vente på en økonomisk gevinst. 

Betyder det derimod noget for dig at få et mindre klimaaftryk, kan det sammen med udsigten til en fremtidig økonomisk gevinst give fint mening at investere i solceller.