Skrotning af bil: Det skal du vide

Er din bil på vej til at stå helt af? Bliv klogere på skrotning af bilen lige her. Vi ser nærmere på skrotpræmien, og hvordan du gør rent praktisk i denne artikel.

Færdig, slut, kaput! Der kommer en tid, hvor enhver bilejer må sande, at bilen simpelthen ikke kan mere, og den må derfor sendes til skrot. Måske gav bilen ligefrem op og efterlod dig på landevejen med din tommelfinger i vejret. Hvorom alting er, lever bilen ikke længere op til lovgivningens krav, og det kan ikke længere betale sig at reparere den.

Når bilen til dette punkt, skal den skrottes, og her er det er dig som bilens ejer, der har ansvaret for, at bilen bliver skrottet på forsvarlig vis.

Læs også: Hvad er skrotpræmien på en bil?

Sådan skrotter du en bil

Skrotning hedder også ophugning og foregår hos en af landets miljøgodkendte og registrerede ophuggere. Det er en fordel at benytte en ophugger, der hører under bilimportørernes producentansvar, da disse ikke opkræver et gebyr for at skrotte din bil.

Andre ophuggere bestemmer selv, om de tager et gebyr, og hvad det i så fald lyder på. Det kan dermed være dyrere at benytte én af disse.

Du finder godkendte ophuggere på en dedikeret hjemmeside administreret af borger.dk. Siden hedder digitalskrotning.dk. Det kan godt tage lidt tid for siden at blive indlæst, da listen over godkendte ophuggere er ret lang.

Processen med at skrotte en bil kræver dog lidt mere end blot at finde en ophugger og aflevere bilen. Du skal nemlig også indsende en skrotningsansøgning og afmelde din nummerplade.

Sådan fungerer skrotning af bil:

  • Bilens rejse mod skrotbunken begynder med, at du går på borger.dk. Her udfylder du skrotningsansøgningen, vælger bil og ophugger, og så indsender du ansøgningen.
  • Nu kan du aflevere bilen til skrotning, men husk at få nummerpladerne med derfra. Så kan du nemlig selv afmelde nummerpladerne hos FDM, og derved sparer du nogle penge.
  • Efter du har fået bilen skrottet og afmeldt nummerpladen, modtager du en skrotningsattest i din e-boks, og samtidig modtager du skrotningsgodtgørelsen direkte på din NemKonto.

Så meget får du i skrotpræmie

Skrotpræmien hedder også skrotningsgodtgørelse, og denne udbetales til den person, der står angivet på skrotningsattesten, typisk bilens sidste ejer. Skrotpræmiens størrelse er i dag ens for alle typer personbiler og små varebiler under 3.500 kg.

Skrotpræmien udgør 2.200 kr.

I tvivl om din næste bil? bliv klopger på hvilken typer, du skal have her:
Elbil, hybrid, diesel eller benzin - Hvad er den rigtige type bil for dig?

Tidligere blev der udbetalt en større præmie for dieselbiler indregistreret før år 2006. Denne praksis havde til formål at motivere bilejere til at skifte de ældre dieselbiler ud og på den måde nedbringe udledningen af tungmetaller. Ordningen sluttede imidlertid i begyndelsen af 2020, og det har alt andet lige gjort skrotpræmien enklere.

cta---nyhedsbrev-tilmelding4.png

Sådan får du skrotpræmien udbetalt

Når de nødvendige dokumenter er udfyldt, bilen er afleveret til skrotning, og nummerpladerne er afmeldt, modtager du en skrotningsattest i din e-boks, og få dage efter bliver skrotpræmien udbetalt til din NemKonto.

Følgende krav skal være opfyldt for at få udbetalt skrotpræmien:

  • Bilen skal være afmeldt efter 30. juni år 2000.
  • Bilen må ikke sælges videre, eksporteres eller indregistreres på ny i et andet land efter afmeldingen.
  • Bilen skal være indleveret hos en miljøgodkendt autoophugger.
  • Du skal som udgangspunkt være den sidst registrerede ejer af bilen.

Vær opmærksom på, at hvis du lader autoophuggeren stå for afmelding af nummerplade og andre administrative opgaver, opkræves der et gebyr, som typisk fratrækkes skrotpræmien.

Det kan med andre ord bedre betale sig selv at stå for disse formalia.

Omvendt er det muligt at undgå disse opgaver og det medfølgende ansvar, hvis du overlader det til ophuggeren og betaler dig fra det.

Valget er dit.

Du kan læse mere om skrotning af biler og den digitale del af processen på Miljøstyrelsens hjemmeside: Regler for skrotningsgodtgørelse