SAFE forsikring betaler dit billån: Sådan fungerer det

Få en mere bekymringsfri hverdag med en SAFE forsikring, som dækker dine afdrag på dit billån, hvis du skulle være uheldig at miste dit arbejde eller blive syg.

En SAFE forsikring er din måde at sikre, at dine afdrag på billånet stadig bliver betalt, selvom du skulle blive ramt af uheld og ikke selv være i stand til at betale af på lånet.

SAFE forsikring fungerer på den måde, at kommer du ud for et uheld eller bliver ramt af sygdom, vil forsikringen dække din månedlige ydelse med renter i op til et år ad gangen.

Det skal du vide

SAFE forsikring dækker dig ved:

  • 100 procent sygemelding i mere end 30 dage
  • 100 procent arbejdsløshed i mere end 30 dage
  • Hospitalsindlæggelse i mere end 7 dage
  • Dødsfald


For både hospitalsindlæggelse og sygemelding eller arbejdsløshed gælder det, at der skal være tale henholdsvis mere end 7 og 30 sammenhængende dage.

Hvordan dækker SAFE forsikringen og hvad betyder det for mit afdrag?
Mød Tanja, som en dag fik brug for sin SAFE forsikring, da hun kørte galt i bil.

Uarbejdsdygtighed kan være alt, der holder dig uarbejdsdygtig i 30 dage – både sygdom og ulykke, inkl. ulykker, som sker i din fritid.

Hvad koster SAFE?

En SAFE forsikring koster 8 procent af din månedlige ydelse. Mere teknisk er det det beløb, der fremkommer, når du ganger din månedlige ydelse på din finansiering med antallet af terminer. 

SAFE dækker ydelsen, renterne og gebyrer, så forsikringen tager hånd om hele dit udestående til Santander.

Du skal betale din SAFE forsikring månedsvis bagud, og betalingen opkræves samtidig med ydelsen på din finansiering. Sammen med din betaling opkræves skadesforsikringsafgift til SKAT på 1,1 procent af den del af forsikringsgebyret, der ikke vedrører dækning ved dødsfald.

Santander dækker din månedlige betaling på dit billån i op til 12 måneder pr. periode, hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs, midlertidig uarbejdsdygtig eller ved hospitalsindlæggelse. Bliver du arbejdsløs eller uarbejdsdygtig flere gange, betaler vi i alt op til 36 måneder – du skal dog igennem kvalifikationsperioden for arbejdsløshed igen.

Den første udbetaling fra Santander falder efter 30 dages sammenhængende ufrivillig arbejdsløshed eller midlertidig uarbejdsdygtighed.

Næsten hver anden kunde, som optager et billån hos Santander Consumer Bank, vælger at tilkøbe en SAFE forsikring.

cta---nyhedsbrev-tilmelding4.png
Hvornår træder forsikringen i kraft?

Forsikringsaftalen træder i kraft, når du har sagt 'ja tak' til at tegne forsikringen og afgivet de nødvendige oplysninger. Forsikringen udløber automatisk det år, du fylder 75.

Drømmer du om en topløs bil og vind i håret?
Sådan sparer du penge på en brugt cabriolet.

Arbejdsløshed, opsigelse eller varsel herom inden for de første 180 dage, efter at forsikringen er trådt i kraft, er ikke dækket. For at få udbetalt ydelser skal du have haft arbejde de forudgående 12 sammenhængende måneder med mindst 16 timer om ugen og have været ufrivilligt arbejdsløs i 30 sammenhængende dage.

For at få udbetalt ydelser skal du være beskæftiget som lønmodtager eller som selvstændig.

Midlertidig uarbejdsdygtighed, der indtræder inden for de første 30 sammenhængende dage, efter at forsikringen er trådt i kraft, er ikke dækket.

Hvad hvis jeg allerede er syg?

Hvis du på købstidspunktet af forsikringen kender eller burde kende til kommende arbejdsløshed, sygdom eller personskade, som senere gør, at du anmelder ufrivillig arbejdsløshed eller midlertidig uarbejdsdygtighed, vil din SAFE forsikring ikke dække.

Vil du vide mere om SAFE forsikring? 
Du kan finde mere information om SAFE forsikringen her