Kørselsfradrag i 2024: Se de nye satser for kørselsfradraget

Kørselsfradraget, eller befordringsfradraget, ændrede sig en anelse i 2023. Læs her, hvordan det nye kørselsfradrag fungerer, og se satserne for 2024.

Satserne for kørselsfradraget bliver hvert år taget op til vurdering af Skatterådet, der beregner de nye satser ud fra blandt andet benzinpriser og øvrige omkostninger ved at eje en bil. Du kan se de nye satser for 2024 herunder.

Her er satserne for kørselsfradrag i 2024

I 2024 er satsen for kørselsfradraget på 2,23 kroner pr. km for de første 25-120 km, mens satsen for kørsel over 120 km er 1,12 kroner pr. km (2,23 kr. i yderkommuner). 

Til sammenligning var satserne i 2023 på henholdsvis 2,19 kroner pr. km for de første 25-120 km og 1,10 kroner pr. km. for kørsel over 120 km (2,19 i yderkommuner).

Er du ny til kørselsfradraget, kan du lære mere om, hvem der kan få kørselsfradrag i 2024 i det følgende afsnit. Vi ser også på, hvordan du skal beregning kørselsfradraget, når du skal rapportere det til Skattestyrelsen. 

Hvad er kørselsfradrag?

Kørselsfradraget, som også bliver kaldt befordringsfradraget, er en form for økonomisk kompensation til de personer, der rejser langt for at komme til og fra deres arbejde. Du kan få kørselsfradrag, uanset om du selv kører i bil, kører med delebil, kører på cykel, tager toget, en færge eller noget andet.

Du behøver altså ikke at køre i bil på arbejde for at få kørselsfradrag.


cta---nyhedsbrev-tilmelding4.png

Hvem kan få kørselsfradrag i 2024?

Du kan få kørselsfradrag i 2024, hvis du har mere end 12 km hver vej til arbejde. Du får kun fradrag for de dage, hvor du reelt kører på arbejde. Du får altså ikke kørselsfradrag for hjemmearbejdsdage, sygedage og den slags.

Du kan kun få fradraget i forbindelse med lønnet arbejde. Til gengæld er det alle typer af arbejde, der er fradragsberettiget, uanset om det almindeligt arbejde, studiejob, praktik eller løntilskud.

Er du bekymret for, om du kan betale billånet, hvis du bliver syg eller mister arbejdet? Læs med her:
Undgå ubetalte regninger: Sådan hjælper vi dig, hvis du ikke kan betale dit billån 

Hvem kan ikke få kørselsfradrag?

Fradraget er personligt, så du kan ikke få fradrag, hvis du ikke selv betaler for din transport. Desuden er det et fradrag på din lønindkomst, hvilket gør, at du ikke kan få kørselsfradrag, hvis du ikke får udbetalt løn.

Du kan ikke få kørselsfradrag, hvis:

 • transporten til og fra arbejde betales af din arbejdsgiver.
 • din arbejdsgiver stiller firmabil til rådighed.
 • du kører til og fra studie – SU er ikke løn.
 • du er i ulønnet praktik.

Hvordan beregnes kørselsfradraget i 2024?

Når du skal beregne dit kørselsfradrag, er der en række ting, som du skal vide om din tur til og fra arbejde:

 • Hvor langt kører du reelt mellem dit hjem og dit arbejde? Det er den vej, som du kører, og ikke nødvendigvis den korteste vej.
 • Hvad er normalafstanden i bil? Hvis du kører på cykel eller tager toget, skal du kende normalafstanden, fordi den danner grundlag for beregningen, selvom din rute måske er en anden.
 • Hvor mange dage i det pågældende år har du taget turen mellem dit hjem og din arbejdsplads?
 • Hvad er din samlede indkomst?

Når du har fundet de oplysninger, kan du lave beregningen af kørselsfradraget. Overordnet set går det ud på at gange fradragsberettigede kilometer med den pågældende fradragsats.

I 2024 vil beregningen for kørselsfradraget se sådan her ud:

 • Gang antallet af kørte kilometer med 2,23 kr. for transport mellem 25 og 120 km og med 1,12 kr. for transport over 120 km.
 • Læg de to tal sammen, og du har dit samlede daglige kørselsfradrag.
 • Gang det tal med antallet af dage, hvor du er kørt fra dit hjem til arbejde, og du har dit samlede kørselsfradrag.

Hvis du synes, at det er lidt besværligt at regne dit kørselsfradrag ud, er der hjælp at hente på Skattestyrelsens hjemmeside, hvor de har en beregner, som du kan benytte, og så kan du ligefrem overføre fradraget direkte til din årsopgørelse.

Hvor meget kan du få kørselsfradrag?

Hvor meget du får i kørselsfradrag i 2024 afhænger af, hvor langt der er mellem dit hjem og dit arbejde, og hvor mange dage du tager turen om året.

Du får ikke fradrag for de første 24 km, så det er kun, hvis du har længere end 12 km til arbejde hver vej, at du får et kørselsfradrag.

Kører du samlet mellem 25 og 120 km på turen til og fra arbejde, får du 2,23 kr. pr. km for hver dag, du kører.

Kører du mere end 120 km, får du kun 1,12 kr. for hver kilometer de første 120 km.

Skal man betale skat af kørselsfradraget?

Du skal ikke betale skat af kørselsfradraget, fordi kørselsfradraget er et skatte-fradrag. Derfor bliver kørselsfradraget heller ikke udbetalt direkte, men indberegnet i din årsopgørelse som et fradrag – og du betaler så mindre i skat.

Fradraget er altså heller ikke penge i lommen, men svarer i stedet til 26 procent af fradragets størrelse. Hvis du har regnet dig frem til et kørselsfradrag på 5.000 kr., vil du spare omkring 1.300 kr. i skat.

Vil du vide mere om, hvilke fradrag du skal huske i din forskudsopgørelse, så læs med her:
Styr på Skat? Her er de fradrag, du IKKE må misse i din forskudsopgørelse

Hvornår skal du indberette dit kørselsfradrag?

Du kan først indberette kørselsfradraget, når indkomståret er slut. Du kan også vente til, at du får din årsopgørelse, og så tjekke, om der står et kørselsfradrag i forvejen.

Mangler det, eller passer tallet ikke, kan du indtaste det korrekte kørselsfradrag, så det bliver regnet med i årsopgørelsen.

Du kan faktisk selv rette din årsopgørelse og tilføje kørselsfradraget tilbage til og med 2018, og få skattebesparelsen udbetalt. Hvis du derimod har rettelser længere tilbage, altså fra 2017 og før, kan du kun få rettet årsopgørelsen under særlige omstændigheder, og det kræver at du sender en anmodning om rettelsen til Skattestyrelsen. Det er ikke nok, at du har glemt fradraget eller har misforstået reglerne. Der skal være håndgribelige, udefra kommende omstændigheder, der har forhindret, at du kunne indberette kørselsfradraget korrekt.