Misbrug af betalingskort: Hvad skal du gøre, hvis uheldet er ude?

Hvis du opdager, at dit betalingskort er blevet misbrugt, er det vigtigt, at du reagerer hurtigt. Her guider vi dig til, hvad du skal gøre.

Frustrationen er nærmest til at smage på. Nogen har fået fat på oplysningerne fra dit betalingskort og har misbrugt det ved at købe et dyrt fjernsyn online. Det er surt, irriterende, og nu skal du bruge tid på at rette op på skaden.

Hvis dit betalingskort er blevet misbrugt, skal du i udgangspunktet gøre følgende:

  • Spær betalingskort.
  • Anmeld det til politiet.
  • Opret kreditvarsel.
  • Kontakt aftaleparter og eventuelle kreditorer omgående.
  • Få eventuelt hjælp af en advokat.

I det næste gennemgår vi de enkelte punkter og forklarer, hvad det betyder, og hvad du skal gøre, hvis dit betalingskort bliver misbrugt.

Kan du genkende en falsk side, som forsøger at stjæle dine oplysninger?
Læs, hvordan du spotter misbrug af betalingskort.

Spær betalingskort

Er oplysningerne fra et eller flere af dine betalingskort blevet stjålet, er det vigtigt, at du hurtigst muligt spærrer dine kort.

Ved at spærre de berørte kort forhindrer du tyvene i at misbruge kortoplysningerne til at købe produkter eller ydelser.

Du kan spærre dine kort hos kortudbyderen, som typisk er din bank, og det kan gøres på følgende måder:

  • Telefon: Ring til din bank og få dem til at spærre de berørte kort.
  • Netbank: Log på din netbank og spær kortene.
  • App: Åben din bank-app på din telefon og spær kortene dér.

Du kan også spærre de fleste kort hos NETS ved at ringe til deres døgntelefoner:

  • Dankort, Visa/Dankort og Visa Electron: +45 44 89 29 29
  • Visa og Mastercard: +45 44 89 27 50.

Anmeld det til politiet

Hvis dine personlige oplysninger, betalingsoplysninger eller lignende bliver stjålet og misbrugt, skal du altid anmelde det til politiet. Det er ikke altid, at politiet kan gøre meget andet end at notere din anmeldelse, men det er vigtigt, at du gør det alligevel.

Kvitteringen for anmeldelsen skal du nemlig bruge som dokumentation, når du henvender dig til pengeinstitutter, kreditorer eller et forsikringsselskab i forbindelse med misbruget.

Derfor er det en god idé at anmelde tyveriet, så snart du opdager det, også selvom oplysningerne måske ikke er blevet misbrugt endnu.

Du anmelder tyveri og misbrug af dine personlige- og betalingsoplysninger hos politiet på denne side.

Bruger du Apple Pay?

Har du mistet din iPhone og frygter, at nogen kan have fået adgang til dine kortoplysninger, kan du gå ind på din iCloud-konto og angive telefonen som “Mistet”. Derved lukker du midlertidigt for betalingsoplysningerne gemt på telefonen.

Skulle du få din telefon tilbage, kan du slå funktionen fra igen og fortsat bruge betalingsoplysningerne, der er gemt på telefonen. Du behøver således ikke at spærre kortene i dette tilfælde.

Husk at beskytte dine oplysninger, når du betaler med mobil.
Få ekspert-tips i: Sådan betaler du sikkert med mobilen

Opret kreditadvarsel

En kreditadvarsel er et signal til banker og virksomheder om, at de skal være særligt opmærksomme med at kontrollere din identitet, før de yder lån eller kredit til en kunde med dine personoplysninger.

Det er ikke et krav, at virksomheder og banker tjekker CPR-registret for disse kreditadvarsler, men mange gør brug af servicen, eksempelvis i forbindelse med optagelse af forbrugslån.

Bliver der optaget et lån med dit CPR-nummer, er det desværre således, at du faktisk hæfter for det, selvom det er sket i forbindelse med identitetstyveri. Derfor er det vigtigt, at du opretter en kreditadvarsel, hvis du har mistanke om, at dine oplysninger kan være blevet stjålet.

Du kan oprette en kreditadvarsel ved at logge ind på den dertil indrettede side på Borger.dk.

På siden er der et felt med betegnelsen “Indsæt eller fjern markering om kreditadvarsel i CPR”. Ud for dette felt klikker du på “Start”, logger ind med dit NemID og følger herefter blot vejledningen.

Ønsker du at slette kreditadvarslen igen, logger du ind samme sted og sletter markeringen.

Kontakt aftalepartnere og kreditorer

Hvis du opdager, at dine personlige oplysninger eller betalingsoplysninger er blevet misbrugt, skal du med det samme kontakte den virksomhed, sælger eller offentlige myndighed, som misbruget er sket over for.

Du skal oplyse dem, at din identitet er blevet misbrugt til at gennemføre et køb eller serviceaftale, hvorfor du ikke anser dig for bundet af det pågældende forhold.

Hvis den anden part fastholder købet af et produkt eller en anden indgået aftale, kan du anmode om, at virksomheden eller myndigheden redegør for, hvordan de har kontrolleret din identitet.

Kontakt eventuelt en advokat

Fastholder en virksomhed eller en offentlig myndighed det køb eller den aftale, som dine oplysninger er blevet brugt til at indgå, kan det være nødvendigt at få hjælp af en advokat.

En advokat kan hjælpe dig med at gennemgå sagen og veje dine oplysninger om misbrug op mod de beviser, den anden part mener at have på, at det er dig, der har indgået en aftale eller foretaget et køb.

Hvorfor anbefales det, at du betaler streamingtjeneste med et kreditkort?
Få svaret i artiklen her.

Du kan få nyt personnummer

Som “sidste skud i bøssen” kan du i særlige tilfælde få et nyt personnummer, men typisk først, hvis dit CPR-nummer har været misbrugt flere gange, og det ikke har hjulpet at henvende dig til kreditorer og anmelde det til politiet.

Dit CPR-nummer skal altså have været misbrugt flere gange over en periode, og du skal så at sige have udtømt dine muligheder for selv at modvirke nye misbrug.

Vurderer myndighederne, at et nyt personnummer vil forhindre yderligere misbrug af din identitet, kan de give dig et nyt.

Også folk, som oplever gener af fysisk eller psykisk karakter samt frygt for, om et misbrug faktisk er stoppet, kan få tildelt et nyt personnummer.

Mener du, at din situation kun kan afhjælpes ved at få et nyt CPR-nummer, skal du sende en skriftlig anmodning om et nyt personnummer til CPR-kontoret. CPR-kontoret hører under Økonomi- og Indenrigsministeriet, og det er dem, der vurderer de enkelte sager om tildeling af nyt CPR-nummer.

Du skal vedlægge dokumentation for de forskellige misbrug samt den kontakt, som du har haft til berørte virksomheder, institutioner eller myndigheder i forbindelse med misbrugene.

Du kan læse mere om tildeling af nyt CPR-nummer på CPR-kontorets hjemmeside.