Hvad betyder kreditværdighedsvurdering?​​

Dette skal du vide, før du søger om et lån.

Hvad betyder det egentlig at være kreditværdig? Hvordan fungerer en kreditværdighedsvurdering? Hvilke data samles ind, og hvad er afgørende for, om jeg betragtes som kreditværdig? Hvis jeg ikke er kreditværdig, hvad kan jeg så gøre?

Dette er spørgsmål, som ikke alle kan svare på, og som de fleste af os møder på et eller andet tidspunkt. Det er ikke meningen, at det skal føles ubehageligt at blive kreditvurderet – derfor forsøger vi her at svare på de spørgsmål, som mange sidder med.

ÅOP, variabel rente og etableringsomkostninger. Forstå låne-verdenens begreber.
Vi guider til de vigtigste begreber i artiklen her.

Er jeg kreditværdig?

En kreditværdighedsvurdering er en analyse af din kreditværdighed. Det betyder, at din økonomiske fortid, din nuværende økonomi og det, du ejer, bliver vurderet for at anslå sandsynligheden for, at du kan betale tilbage, hvis du optager et lån.

Om du er kreditværdig eller ej handler også om din evne til at administrere gæld. Hvis du er kreditværdig, har du ingen betalingsanmærkninger. Med andre ord har du over en længere periode vist, at du kan betale, når du skal. Du har likviditeten i orden, du bruger ikke mere, end du har, og din økonomi er stabil.

Din livssituation er også vigtig i vurderingen af din kreditværdighed. Med andre ord bliver din indtægt taget med i beregningen. Om du er lønmodtager, selvstændig, om du er ejer eller lejer af bolig, og om du har andre lån, er også faktorer, der overvejes, fordi det kan påvirke din betalingsevne.

Hvordan foregår en kreditværdighedsvurdering?

En kreditværdighedsvurdering kan gennemføres af virksomheder, som har et sagligt formål med at behandle disse oplysninger – for eksempel din bank eller en telefonoperatør, som lader dig betale med faktura. Resultatet af vurderingen kan være afgørende i forhold til, om du får lov til at få et lån – og hvor høj renten bliver.

Vi kan som bank indsamle, registrere og benytte oplysninger om dig fra offentligt tilgængelige kilder. Ved alle lån indsamler vi personoplysninger fra dig fra CPR-registret samt kreditoplysningsbureauer. Herudover skal vi ofte bruge oplysninger om din lønindkomst samt seneste årsopgørelse, som vi modtager via Skat, når du har logget ind med dit NemID og givet samtykke til, at Skat giver os disse oplysninger. Det kan dog variere, hvilke oplysninger vi har behov for, alt efter hvilket lån, man søger om. Vi kan også, på baggrund af dit specifikke samtykke, foretage opslag i KreditStatus, for at se om du har lån til selskaber, der har tilsluttet sig dette register.

Udover de oplysninger vi indsamler fra offentligt tilgængelige kilder eller på baggrund af samtykke fra dig, beder vi også dig give os nogle oplysninger til brug for kreditværdighedsvurderingen. Det kan være oplysninger om det beløb du har til rådighed til forbrug, efter de faste udgifter er betalt, om du tidligere har haft bil, hvor mange I bor i husstanden og meget andet. De oplysninger vi indsamler er afhængigt at det produkt, du ansøger om.

Hvordan får du det bedste lån?
Læs, hvad der karakteriserer de bedste privatlån her.

 

Hvad sker der med oplysningerne efterfølgende?

Oplysningerne til brug for kreditværdighedsvurdering skal være aktuelle og kan derfor udelukkende benyttes i forbindelse med kreditværdighedsvurderingen. Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed hvor lang tid oplysningerne opbevares, da der kan være forskellige lovkrav til dette og det vil altid ske på baggrund af et sagligt formål.

Hvis du bliver vurderet ud fra urigtige oplysninger, må du kontakte dem, der står bag kreditvurderingen, og bede dem opdatere informationerne.


Hvordan bliver jeg kreditværdighedsvurderet?

Hvis du ikke bliver vurderet kreditværdig, er det ikke en permanent situation, du står i. Alle kan opleve vanskelige økonomiske perioder i livet, og der er flere tiltag, du kan foretage, for at opnå kreditværdighed igen.

For at blive kreditværdig igen, er det essentielt, at du prioriterer din økonomi. Det første, du kan gøre, er at betale alle forfaldne regninger og eventuel gæld. Det er også vigtigt at vise, at du kan betale af på din gæld hver måned.

Forsøg også at skaffe dig en så stabil arbejdssituation som mulig, og læg en plan for afbetaling af gæld. En stabil økonomi vil ikke bare gøre dig kreditværdig, men det er også en investering i din egen fremtid.​