Børnepenge og barselsdagpenge: Disse regler skal du kende

I denne guide præsenterer vi alle de relevante regler for børnepenge og barselsdagpenge, så du kan lægge det helt rigtige babybudget.

Lige så vigtigt det er at holde styr på de mange udgifter forbundet med at få et barn, er det at have styr på indtægterne. Og selvom indtægter måske er lidt sjovere at kigge på, kan reglerne for barselsdagpenge og børnepenge hurtigt tage toppen af morskaben.

Egentlig er reglerne ikke komplicerede, hvis blot du holder dig for øje, hvordan din egen situation ser ud. Derfor har vi delt guiden op i tydelige afsnit, så det er nemt for dig at finde de regler, der gælder for dig.

Vil du gerne lave en børneopsparing til dit barn?

Læs, hvordan du opretter en børneopsparing – og får mest ud af den.

Barselsdagpenge for lønmodtagere

Alle lønmodtagere har ret til barselsdagpenge, uanset om de er medlem af en a-kasse eller ej. Inden du ansøger om at få udbetalt barselsdagpenge, er det dog en god idé at undersøge, om din arbejdsgiver udbetaler løn under barsel. Gør den det, skal du nemlig først have udbetalt barselsdagpenge, når lønudbetalingen ophører.

Du søger barselsdagpenge gennem din arbejdsgiver, og du skal være ansat på den første dag af din orlov eller dagen før.

For at få godkendt udbetalingen skal du:

 • Have mindst 160 timers arbejde inden for de seneste fire måneder før orloven.

 • Have mindst 40 timers arbejde om måneden i mindst tre af de fire måneder.

 • Tilbringe tid sammen med dit barn, altså være fysisk til stede sammen med dit barn hver dag under orloven.

Udbetalingen sker gennem “Udbetaling Danmark”, som får automatisk besked om din ansættelse og dine arbejdstimer.

Hvor meget du får udbetalt i barselsdagpenge er afhængig af, hvad din indkomst før barslen lyder på, men du kan maksimalt få udbetalt 4.300 kr. om ugen. Ligger din nuværende løn på 19.500 kr. eller derover, vil du få udbetalt det maksimale beløb på 4.300 kr.. Ligger din løn under, vil du få udbetalt barselsdagpenge svarende til din normale løn, og vil således ikke opleve en lønnedgang under orloven.

Ægtefælle eller kæreste? Hvad betyder din civilstatus for din økonomi?

Læs med og se, om der er en økonomisk fordel ved at blive gift.

Barselsdagpenge for ledige

Er du ledig, kan du kun få udbetalt barselsdagpenge, såfremt du er medlem af en a-kasse. Du søger udbetalingen gennem din a-kasse, og satsen bestemmes af din seneste indkomst, ligesom det er tilfældet med almindelige dagpenge.

Hvis du ikke er medlem af en a-kasse, kan du ikke få barselsdagpenge. I stedet kan du få kontanthjælp eller ledighedsydelse under orloven.

Selvstændig på barsel

Som med så meget andet er det lidt mere kompliceret, hvis du er selvstændig. Det er dog muligt at få barselsdagpenge såfremt:

 • Du har arbejdet i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder.

 • Du har arbejdet den seneste måned, før du går på barselsorlov.

 • Du har arbejdet mindst halv tid (18,5 timer om ugen) i din virksomhed.

 • Der er overskud i din virksomhed.

Barselsdagpenge som studerende og nyuddannet

Som studerende kan du vælge at få ekstra SU-klip udbetalt under din barsel i stedet for barselsdagpenge. Der er også forskellige mulige tillæg afhængig af, hvor du er i dit uddannelsesforløb, ligesom du i nogle tilfælde kan få et forsørgertillæg, hvis du er på SU, og dit barn har adresse hos dig. Tillæg til SU kan du læse mere om her.

Hvad gør du, hvis du pludseligt ikke kan afdrage på et lån?

Læs, hvordan du kan sikre dig mod uforudsete perioder uden indkomst.

Hvis du er studerende, skal du befinde dig i én af de følgende tre situationer for at få barselsdagpenge:

 1. Fast arbejde ved siden af din uddannelse.
  Hvis du arbejder fast ved siden af din uddannelse, kan du få barselsdagpenge efter samme regler som gælder alle andre lønmodtagere.

 2. Lønnet praktik.
  Begynder din orlov, mens du modtager undervisning på uddannelsesstedet, kan du ikke få barselsdagpenge, men er du i praktik på din første orlovsdag eller dagen før, er du berettiget til at modtage barselsdagpenge.

 3. Barselsdagpenge via din a-kasse.
  Er du medlem af en a-kasse under din uddannelse, kan du få barselsdagpenge ved at holde orlov fra uddannelsen, stoppe din SU, melde dig ledig hos din a-kasse og stille dig til rådighed for arbejdsmarkedet i dit jobcenter. Gør du det, før din barselsorlov begynder, kan du få barselsdagpenge.

Det udbetalte beløb afhænger af, hvor meget du har arbejdet, når du går på orlov. Du kan læse mere om barselsdagpenge som studerende på borger.dk.

Som nyuddannet kan du få barselsdagpenge, hvis du opfylder ét af følgende krav:

Hvis du afslutter en erhvervsrettet uddannelse på mindst 18 måneder inden for en måned før fødslen, hvis du er mor. Er du barnets anden forælder, skal du afslutte din uddannelse i løbet af den sidste måned, op til du holder orlov.

Hvis du afslutter din uddannelse, efter du har født, men inden for de første 46 uger af barnets liv. Derefter bortfalder retten til orlov.

Nyuddannede får udbetalt 3.075 kr. hver uge før barnets fødsel og 3.525 kr. efter.

Regler for udbetaling af børnepenge

Kært barn har mange navne, og selvom det formelle navn er børne- og ungeydelse, kender mange af os den nok som børnepenge eller børnecheck. Børne- og ungeydelsen er en offentlig ydelse, som du har ret til at modtage, hvis:

 • Du bor i Danmark
 • Du er fuldt skattepligtig her
 • Du har et barn under 18 år
 • Barnet opholder sig i Danmark
 • Du har boet i Danmark i mindst to år inden for de sidste 10 år

Ydelsen udbetales fast den 20. i måneden hver tredje måned. Satsen, du får udbetalt, afhænger af barnets alder, men op til barnet fylder 3 år, får du udbetalt 4.506 kr. hver tredje måned, svarende til 18.024 kr. årligt pr. barn.

Hvad kan du trække fra i SKAT?

Få styr på dine fradrag i vores oversigt lige her.

Satsen vil blive reguleret, såfremt du eller din eventuelle ægtefælles topskattegrundlag overstiger 765.000 kr.. I det tilfælde vil ydelsen blive nedjusteret med 2 % af det beløb, hvert af jeres topskattegrundlag overstiger loftet med. Dit topskattegrundlag vil fremgå af din forskudsopgørelse, men kun hvis du faktisk skal betale topskat. Betaler du ikke topskat, vil du få udbetalt børne- og ungeydelsens fulde beløb.

Som udgangspunkt bliver ydelsen udbetalt til moren. Dette gælder såfremt mor og barn bor sammen, også selvom far bor på samme adresse. Hvis barnet bor hos sin far hele tiden, udbetales ydelsen til ham.

Bor barnet skiftevis hos mor og far, bliver ydelsen udbetalt til den forælder, der har barnet boende længst tid ad gangen, og i tilfælde af at barnet bor lige meget hos begge, udbetales ydelsen til den forælder, som barnet har folkeregisteradresse hos.

Du finder flere detaljer om børnepengene på borger.dk.