Hvad dækker Safe forsikringen?

Forsikringen dækker dig ved:

  • 100 % sygemelding i mere end 30 dage
  • 100 % arbejdsløshed i mere end 30 dage
  • Hospitalsindlæggelse i mere end 7 dage
  • Dødsfald

Vigtigt at vide
Alle kunder, der kvalificerer sig til dækning*, vil blive dækket på den sædvanlige måde selvom fraværet eller sygdommen skyldes coronavirus.

* (i henhold til tegningskriterier, kvalifikationsperiode og selvrisiko jf. betingelserne).