Hvad koster Safe Extra?

Forsikringen koster 0,72% af den skyldige saldo på dit VISA (din kredit). Betalingen forfalder til betaling månedsvis bagud og opkræves samtidig med ydelsen. Sammen med din betaling opkræves skadeforsikringsafgift til staten på 1,1% af den del af forsikringsgebyret, der ikke vedrører dækning af dødsfald.