Er der en kvalifikationsperiode for min Safe Extra forsikring?

Safe Extra forsikringen har to kvalifikationsperioder.

Den ene er for ufrivillig arbejdsløshed. Her er kvalifikationsperioden på fire måneder fra den dag, du har tegnet din Safe Extra forsikring.

Den anden kvalifikationsperiode er for midlertidig uarbejdsdygtighed og hospitalsindlæggelse. Her er kvalifikationsperioden på 30 dage fra den dag, du har tegnet din Safe Extra forsikring.

Ved dødsfald er der ingen kvalifikationsperiode.

Du kan læse mere om vilkårene for din Safe Extra forsikring under produktinformation her.