Hvad er forskellen på CIBOR og rentetillægget ?

I lånebetingelserne kan du se, at din variable rente består af to dele - en del, som følger udviklingen i referencerenten, CIBOR 3M, og en anden del, som er et tillæg, der reguleres når eksempelvis markedsforholdene ændrer sig.