Hvorfor stiger rentetillægget med 1.5% ?

Med virkning fra den 16. Juni 2023 forhøjes rentetillægget på låneaftaler med 1,50%, som følge af den seneste tids danske renteforhøjelser fra Danmarks Nationalbank samt det stigende renteniveau på det internationale rentemarked, som ser ud til at forblive på et højt niveau.