Hvorfor stiger min rente?

Din rente stiger, fordi CIBOR 3M er steget mere end 0,25 procentpoint i gennemsnit i juni, juli og august 2022.