Hvad betyder CIBOR 3M?

CIBOR står for Copenhagen InterBank Offered Rate. CIBOR 3M renten fastsættes på bankdage af Danish Financial Benchmark Facility (DFBF). Det er den rentesats, som bankerne er villige til at give personer, der vil låne penge inden for en bestemt periode.