Ofte stillede spørgsmål om privatlånIllustration av en röd pratbubbla med ett frågetecken i

Ansøgning

Hvilke dokumenter kræves der?

Når du skal optage et lån, skal vi bruge din seneste lønseddel samt årsopgørelse. Vi vil automatisk modtage oplysningerne via SKAT, når du har logget ind med dit MitID og givet samtykke til, at vi må få udleveret dem.

Du bør også være opmærksom på, at vi skal have en kopi af dit sygesikringsbevis, hvis du benytter dig af en hemmelig adresse.

I tilfælde af, at du vælger at ansøge med en partner, bedes I begge opgive ovenstående oplysninger.

Hvem kan optage et lån?

Vi har udarbejdet nogle krav, som du skal opfylde, før du kan optage et lån hos os.

Du skal blandt andet have et CPR-nummer, være fyldt 18 år og have en dansk folkeregisteradresse.

Derudover skal du også være opmærksom på, ​at du ikke kan optage et lån hos os, hvis du er registreret i RKI eller Debitorregistret.

Skal jeg stille sikkerhed for lånet?

Nej. Når du søger Privatlån hos Santander Consumer Bank, bedes du ikke stille nogen form for sikkerhed.

Du skal til gengæld være opmærksom på, at du ikke kan optage et lån hos os, hvis du er registreret i Debitorregistret eller RKI. Derudover må du heller ikke have foretaget udlæg i din bolig eller dit køretøj.

Hvorfor har jeg modtaget et tilbud på et andet beløb eller andre vilkår, end det jeg har søgt om?

I vores kreditvurdering af den enkelte ansøgning kigger vi i første omgang på, om vi kan tilbyde dig det lån, du selv har ansøgt om. Hvis det ikke er muligt, ser vi med det samme på andre muligheder for dig. Derfor vil du nogle gange opleve, at du modtager et andet tilbud end forventet.

Du har altså stadig mulighed for at optage et lån hos os, selvom du ikke bliver godkendt i første omgang. Vi beder dig til gengæld om at overveje, om de nye tilsendte betingelser og omstændigheder stadig er interessante for dig.

Er renten på et lån hos Santander fast eller variabel?

Når du optager et privatlån hos os, tilbyder vi udelukkende en variabel rente. Hvis du gerne vil blive klogere på området, kan du læse meget mere om, hvad en variabel rente vil sige i vores almindelige lånebetingelser.

Kan jeg ansøge om et lån via telefon og brev?

Nej. Du kan kun ansøge om et lån hos os via vores hjemmeside. Når du skal ansøge om lånet, skal du huske at have dit MitID parat, så du er klar til at udfylde ansøgningen. På denne måde sikrer du dig en hurtig ansøgningsproces.

Hvis du skulle blive i tvivl om noget vdr. ansøgningsprocessen, er du altid velkommen til at kontakte os via telefon på 70 21 31 31.

Når du ringer til nummeret, vil du blive stillet direkte igennem til vores privatlånsafdeling, hvor vi altid sidder klar til at besvare dine spørgsmål. Du skal vide, at der er ikke nogle spørgsmål, der er forkerte at stille – vi besvarer glædeligt dem alle.

På denne måde sikrer vi os nemlig, at du altid kan få et svar, såfremt du bliver i tvivl om noget i forbindelse med optagelsen af dit forbrugslån.

Hos Santander Consumer vægter vi din oplevelse højt, og derfor bør du aldrig tøve med at tage kontakt til os.

Hvad gør jeg, hvis jeg får en fejl, når jeg sender min ansøgning?

Hvis du støder på ”fejl” i forbindelse med indsendelsen af din ansøgning, kan du prøve dig frem med nogle forskellige tiltag.

Først og fremmest bør du kigge ansøgningen igennem for at se, om der optræder nogle røde ”markeringer” med en bemærkning om manglende indtastninger i skemaet.

Derefter bør du kontrollere, om du har ”hakket af” i samtykket. Hvis ikke der gives samtykke til dataanvendelse mv., kan vi nemlig ikke modtage din ansøgning om et lån.

Hvis du stadig oplever problemer med at få sendt din ansøgning afsted, kan du ringe til os på 70 21 31 31. Vi har åbent fra mandag til fredag mellem klokken 10 og 16, og vi vil hellere end gerne hjælpe dig, når du står og har brug for det.

Start med at udfylde ansøgningen og ring derefter til os, så processen bliver så gnidningsfri som muligt.

Når du støder på problemer, bør du også altid prøve at anvende en anden browser samt sikre, at din computer er opdateret med de seneste sikkerhedsopdateringer.

Hvad kan jeg låne til?

Når du ansøger om et lån hos os, bliver du bedt om at angive, hvad formålet er med lånet. Det kan være en fordel at lade os vide, hvis du skal bruge alle eller nogle af pengene til at indfri eksisterende gæld, da det kan have indflydelse på vores kre​​ditvurdering af din ansøgning. Endvidere kan Privatlånet desværre ikke bruges til finansiering af udbetalingen på en bil, hvor finansiering af bilen ligeledes sker gennem Santander Consumer Bank. Baggrunden er, at vi finansierer biler med købekontrakt og ejendomsforbehold. Anvendelsen af denne finansieringsform er juridisk betinget af, at vi ikke finansierer mere end 80% af bilen.

Hvor meget kan jeg låne og over hvor lang tid?

Hos Santander Consumer Bank kan du låne fra 20.000 kr. op til 350.000 kr. Du bestemmer selv, om du vil betale pengene tilbage over 12 eller op til 180 måneder. Låner du op til (og med) 50.000 kr. er tilbagebetalingstiden maksimum 120 måneder, låner du mellem 50.000 og 150.000 kr. er tilbagebetalingstid​en maksimum 144 måneder. Jo længere løbetid, desto lavere er den månedlige ydelse.​​

Hvor udbetales lånet til?

Lånet udbetales til ansøgers/hovedansøgers NemKonto.

Hvad er en politisk eksponeret person?

I henhold til Hvidvaskningsloven er vi forpligtet til at spørge, om vores kunder er politisk eksponerede personer.

En politisk eksponeret person er en person, som bestrider et særligt offentligt tillidshverv og som følge af dette kan være udsat for bestikkelse og anden korruption. På nuværende tidspunkt bevirker følgende erhverv PEP status:

 1. Statschef, regeringschef, minister og assisterende minister. Dette omfatter i Danmark ministre samt departementschefer.
 2. Parlamentsmedlemmer eller medlemmer af tilsvarende lovgivende organer. Dette omfatter i Danmark medlemmer af Folketinget og danske medlemmer af EuropaParlamentet.
 3. Medlemmer af politiske partiers styrende organer. Dette omfatter i Danmark hovedbestyrelser eller tilsvarende højtstående organer i henhold til partiets vedtægter i politiske partier, som er repræsenteret i Folketinget.
 4. Højesteretsdommere, medlemmer af forfatningsdomstole og andre højtstående retsinstanser, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder. Dette omfatter i Danmark højesteretsdommere og danske dommere ved internationale domstole.
 5. Medlemmer af revisionsretter og øverste ledelsesorganer for centralbanker. Dette omfatter i Danmark direktionen for Danmarks Nationalbank, danske statsrevisorer og det danske medlem af Den Europæiske Revisionsret.
 6. Ambassadører, chargé d’affaires og højtstående officerer i de væbnede styrker. Dette omfatter i Danmark de øverste chefer i de væbnede styrker, nærmere defineret som forsvarschef, viceforsvarschef, værnschefer samt ambassadører for danske ambassader.
 7. Medlemmer af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer. Dette omfatter i Danmark bestyrelsen og den administrerende direktør i selskaber, hvor staten ejer 50 pct. eller mere eller på anden måde har reel kontrol over selskabet. Datterselskaber af sådanne statsejede selskaber er ikke omfattet af begrebet. På samme måde er selvejende institutioner, der helt eller delvist er finansieret via finansloven, ikke omfattet af begrebet. Definitionen omfatter også direktøren i styrelser og medlemmer af bestyrelsen i styrelser, hvor denne personkreds har en egentlig beslutningskompetence.
 8. Direktører, vicedirektører, bestyrelsesmedlemmer og personer med tilsvarende hverv i internationale organisationer. Dette omfatter i Danmark personer, der er indstillet, udpeget eller ansat af regeringen, et ministerium eller en minister i en international organisation, som er etableret ved indgåelse af en formel international politisk aftale.

Når du ansøger hos os, beder vi dig oplyse, hvorvidt du er en politisk eksponerede person, om du er nærtstående familiemedlem eller nærtstående samarbejdspartner til en politisk eksponeret person. 

Nærtstående familiemedlem defineres som følgende:

 • Ægtefælle, registreret partner eller samlever.
 • Børn og disses ægtefæller, registrerede partnere eller samlevere.
 • Forældre.

Nærtstående samarbejdspartner defineres som følgende:

 • En fysisk person, som er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person i fællesskab med en eller flere PEP’er.
 • En fysisk person, der på anden måde har en nær forretningsforbindelse med en eller flere PEP’er, dette kan f.eks. være en samhandelspartner over en længere periode.
 • En fysisk person, som er den eneste reelle ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person, der udelukkende er oprettet til fordel for en PEP. Det betyder, at den fysiske person direkte eller indirekte kontrollerer alle ejerandelene eller stemmerettighederne mv.

Eksisterende kunde

Kan jeg undgå at betale via Betalingsservice?

Hvis du ønsker at få tilsendt din regning på post og i e-Boks, skal du blot lade være med at tilmelde den til Betalingsservice. Hvis du allerede har en aktiv Betalingsservice, skal du afmelde denne via din egen netbank.

Hvordan tilmelder jeg betalingen til Betalingsservice?

Vi tilmelder dit nyoprettede lån til Betalingsservice på den konto, du har angivet i ansøgningen. Såfremt betalingsserviceaftalen skal tilmeldes igen eller trækkes fra en anden konto i lånets løbetid, skal det ske via din egen bank. Hvis du benytter netbank, er der mulighed for at tilmelde regninger direkte der. Kontakt dit pengeinstitut for flere oplysninger om denne mulighed.

For at tilmelde din konto til Betalingsservice i din netbank, skal du bruge:

PBS-nummer: 09835156
Debitornummer: 07662

Husk at angive dit aftalenummer som reference. Vær opmærksom på, at din aftale først opkræves via Betalingsservice, når beløbet fremgår af betalingsserviceoversigten.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan betale?

Hvis du ikke kan betale den månedlige ydelse, skal du kontakte vores kundeservice hurtigst muligt via vores hjemmeside eller netbank, hvor du kan chatte med en medarbejder. Vi vil prøve at finde den bedst mulige løsning i fællesskab. Du kan læse mere om vores restancebeløb her

Kan jeg foretage en ekstraordinær indbetaling?

Ja, du kan til enhver tid foretage en ekstraordinær indbetaling på dit lån via bankoverførsel til:

Registreringsnummer: 5295
Kontonummer: 0010017009

Husk at angive dit aftalenummer hos Santander Consumer Bank som reference.

Vær opmærksom på at pengene overføres til vores konto i SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) og at denne konto ikke understøtter muligheden for at foretage en straksoverførsel.

Hvis du foretager en ekstraordinær indbetaling, vil du ikke modtage en kvittering. Du kan se nedskrivningen af din gæld indenfor 2-3 hverdage i vores netbank.

Kan jeg indfri mit lån før tid?

Du kan til enhver tid indfri aftalen uden varsel. Ved indfrielse af aftalen forfalder restgælden på kontoen omgående til betaling. Indfrielse af aftalen kan ske ved at logge på vores netbank via vores hjemmeside.

Når du indfrier aftalen, skal du tilbagebetale hele restgælden pr. indfrielsesdagen inklusiv renter og omkostninger. Ved førtidig opsigelse og indfrielse er Santander berettiget til at opkræve renter indtil indfrielsesdatoen. Du kan til enhver tid få tilsendt en indfrielsesopgørelse på en mail ved at bruge vores formular under Kundeservice - Kontakt os. Husk at oplyse dit aftalenummer.

Hvad koster det at indfri mit lån før tid?

Der er ingen omkostninger forbundet med at indfri dit lån før tid, men for at vi kan oplyse det præcise indfrielsesbeløb, skal du logge på vores netbank via vores hjemmeside, og vælge den dato du ønsker at indfri kontoen ​for den indeværende måned. Når du indfrier aftalen, skal du tilbagebetale hele restgælden pr. indfrielsesdagen inklusiv renter og omkostninger. Ved førtidig opsigelse og indfrielse er Santander Consumer Bank berettiget til at opkræve renter indtil indfrielsesdatoen.

Hvordan foregår den første betaling?

Din første opkrævning vil ske efter løbende måned + 30 dage. Din første opkrævning er derfor også en smule højere, da den inkluderer renter fra den dag du underskrev dit lån. Du kan se hvad din første ydelse er i betalingstabellen sidst i din kontrakt. Efter første ydelse fortsætter lånet med din almindelige, faste ydelse

Hvor finder jeg min betalingsplan?

Du finder din betalingsplan i vores netbank under "Betalingsplan". Alternativt kan du kontakte vores kundeservice via vores chat og bede om at få den tilsendt. 

Hvor finder jeg min kontrakt?

Du kan finde din kontrakt ved at logge ind på Netbanken. Klik på dit lån, hvorefter du finder din kontrakt under "Vilkår og betingelser - Min kontakt". Hvis du har spørgsmål, eller ikke kan finde kontrakten, bedes du kontakte os i chatten, hvor du kan chatte med en medarbejder. 

Kan jeg få en betalingsfri måned?

Du kan søge om betalingsfri via Kontakt os-knappen på Kundeservice. Udfyld kontaktformularen, hvorefter du vil få svar inden for 24 timer. Du bedes angive, hvad årsagen er til, at du ønsker betalingsfri samt om du ønsker en eller to måneders betalingsfri. Hvis din forespørgsel bliver godkendt, vil der blive opkrævet et gebyr på 250 kr. pr. måned på din næstkommende regning.

Har du yderligere spørgsmål, kan du chatte med en medarbejder via vores chatfunktion.

Kan jeg få nedsat min ydelse?

Du kan søge om nedsat ydelse via Kontakt os-knappen på Kundeservice. Udfyld kontaktformularen, hvorefter du vil få svar inden for 24 timer. Du bedes oplyse, hvor meget du ønsker at nedsætte din ydelse. Du vil blive opkrævet et gebyr på 1.000 kr. 

Såfremt du bliver godkendt til nedsat ydelse, og vi modtager signeringen med MitID indenfor 14 dage, vil gebyret blive tilskrevet næstkommende regning sammen med den nye ydelse. 

Kan jeg forhøje mit lån?

Hvis du ønsker at ansøge om en forhøjelse af dit lån, skal du lave en ny ansøgning via vores hjemmeside. Du tager restgælden af dit nuværende lån og lægger hertil det ønskede beløb, du ønsker at ansøge om, oveni.

Efter du har udfyldt ansøgningen, bedes du kontakte os på 70 21 31 31 og trykke på 2. På den måde er vi opmærksomme på, at din ansøgning skal behandles som en forhøjelse og derved får du kun udbetalt forhøjelsesbeløbet. Du bedes venligst undlade at underskrive kontrakten, indtil vi har haft en telefonisk dialog med dig.

Vi vil, efter modtagelsen af din ansøgning, foretage en kreditvurdering og hurtigst muligt give dig et svar på din ansøgning.

Hvis du bliver godkendt til en forhøjelse af dit lån, vil du modtage en ny kontrakt. 

Kan jeg sammenlægge mine lån?

Vi har ikke mulighed for at sammenlægge dine eksisterende lån. Du kan i stedet ansøge om et nyt lån via vores hjemmeside og benytte det til at indfri dine eksisterende lån. Du skal derfor ansøge om den samlede restgæld du har i dag.

Hvis du har aktive lån hos os, som du ønsker skal være en del af sammenlægningen, bedes du kontakte os efter indsendelsen af din ansøgning på 70 21 31 31 hverdage fra 10.00-16.00. På den måde ved vi, at pengene skal bruges til at indfri eksisterende lån. Vi vil, efter modtagelsen af din ansøgning, foretage en kreditvurdering og hurtigst muligt give dig svar på din ansøgning.