Hvordan fungerer en knækrente?

Når der er flere saldointervaller på kontoen, beregnes renten efter knækprincippet. Det vil sige, at beløbet indenfor første knæk forrentes med én rentesats, mens beløbene for efterfølgende knæk forrentes med andre rentesatser.