Ofte stillede spørgsmål om opsparingIllustration av en röd pratbubbla med ett frågetecken i

Ansøgning

Jeg har navne - og adressebeskyttelse. Kan jeg oprette en konto?

Ja, det kan du godt. Når du opretter en konto, vil du til sidst i processen blive bedt om at uploade gyldigt sundhedskort. Når vi har valideret det fremsendte, modtager du en e-mail fra os.

Jeg er under 18 år. Kan jeg oprette en konto?

Nej, vi tilbyder desværre ikke konti til personer under 18 år.

Jeg bor i udlandet​. Kan jeg oprette en konto?

Nej, vi kan desværre kun tilbyde konti til kunder med fast bopæl i Danmark.

Er det et krav, at jeg har har andre produkter hos Santander for at oprette en opsparingskonto?

Nej, du kan oprette en opsparingskonto uden at have andre produkter hos Santander, og du kan beholde din nuværende bank. Du kan overføre hele eller dele af din opsparing - det er helt op til dig. 

Kan min samlever og jeg have samme opsparingskonto?

Nej, kontoen bliver registreret til den person, der logger på med sit MitID ved oprettelsen. Hvis I begge ønsker at have jeres opsparing stående hos os, bliver I nødt til at oprette hver jeres konto.

Kan virksomheder oprette en opsparingskonto?

Nej, det er kun privatpersoner, der kan oprette konti.​

Kan jeg bruge opsparingskontoen som en børneopsparing?

Nej, hos Santander tilbyder vi ikke børneopsparing. En opsparing er tilknyttet dit CPR-nummer og kan således kun oprettes i dit eget navn.

 

 

Er der nogen gebyrer forbundet med kontoen?

Nej, vores opsparingskonti har ingen gebyrer. Du har altså ingen udgifter ved at have din opsparing stående hos os. Tværtimod kan du begynde at lade dine penge arbejde for dig – uden det koster dig en krone.

S​kal første indbetaling komme fra en konto i mit navn?

Første indbetaling bruges til at fuldføre identificeringen af dig som kunde, og er et juridisk krav for at kunne oprette dig online. Kommer din første indbetaling ikke fra en konto i dit navn, skal du identificere dig på anden vis eksempelvis vha. pas eller kørekort. I så fald kontakter vi dig. Din indbetaling vil stadig blive indsat på din konto, men du vil ikke kunne tilgå pengene, før ident​ificeringen er gjort på anden vis.

Hvad er en politisk eksponeret person?

I henhold til Hvidvaskningsloven er vi forpligtet til at spørge, om vores kunder er politisk eksponerede personer.

En politisk eksponeret person er en person, som bestrider et særligt offentligt tillidshverv og som følge af dette kan være udsat for bestikkelse og anden korruption. På nuværende tidspunkt bevirker følgende erhverv PEP status:

 1. Statschef, regeringschef, minister og assisterende minister. Dette omfatter i Danmark ministre samt departementschefer.
 2. Parlamentsmedlemmer eller medlemmer af tilsvarende lovgivende organer. Dette omfatter i Danmark medlemmer af Folketinget og danske medlemmer af EuropaParlamentet.
 3. Medlemmer af politiske partiers styrende organer. Dette omfatter i Danmark hovedbestyrelser eller tilsvarende højtstående organer i henhold til partiets vedtægter i politiske partier, som er repræsenteret i Folketinget.
 4. Højesteretsdommere, medlemmer af forfatningsdomstole og andre højtstående retsinstanser, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder. Dette omfatter i Danmark højesteretsdommere og danske dommere ved internationale domstole.
 5. Medlemmer af revisionsretter og øverste ledelsesorganer for centralbanker. Dette omfatter i Danmark direktionen for Danmarks Nationalbank, danske statsrevisorer og det danske medlem af Den Europæiske Revisionsret.
 6. Ambassadører, chargé d’affaires og højtstående officerer i de væbnede styrker. Dette omfatter i Danmark de øverste chefer i de væbnede styrker, nærmere defineret som forsvarschef, viceforsvarschef, værnschefer samt ambassadører for danske ambassader.
 7. Medlemmer af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer. Dette omfatter i Danmark bestyrelsen og den administrerende direktør i selskaber, hvor staten ejer 50 pct. eller mere eller på anden måde har reel kontrol over selskabet. Datterselskaber af sådanne statsejede selskaber er ikke omfattet af begrebet. På samme måde er selvejende institutioner, der helt eller delvist er finansieret via finansloven, ikke omfattet af begrebet. Definitionen omfatter også direktøren i styrelser og medlemmer af bestyrelsen i styrelser, hvor denne personkreds har en egentlig beslutningskompetence.
 8. Direktører, vicedirektører, bestyrelsesmedlemmer og personer med tilsvarende hverv i internationale organisationer. Dette omfatter i Danmark personer, der er indstillet, udpeget eller ansat af regeringen, et ministerium eller en minister i en international organisation, som er etableret ved indgåelse af en formel international politisk aftale.

Når du ansøger hos os, beder vi dig oplyse, hvorvidt du er en politisk eksponerede person, om du er nærtstående familiemedlem eller nærtstående samarbejdspartner til en politisk eksponeret person. 

Nærtstående familiemedlem defineres som følgende:

 • Ægtefælle, registreret partner eller samlever.
 • Børn og disses ægtefæller, registrerede partnere eller samlevere.
 • Forældre.

Nærtstående samarbejdspartner defineres som følgende:

 • En fysisk person, som er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person i fællesskab med en eller flere PEP’er.
 • En fysisk person, der på anden måde har en nær forretningsforbindelse med en eller flere PEP’er, dette kan f.eks. være en samhandelspartner over en længere periode.
 • En fysisk person, som er den eneste reelle ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person, der udelukkende er oprettet til fordel for en PEP. Det betyder, at den fysiske person direkte eller indirekte kontrollerer alle ejerandelene eller stemmerettighederne mv.

Eksisterende kunde

Hvordan sætter jeg penge ind?

Du sætter penge ind på din opsparingskonto ved at lave en almindelig kontooverførsel i din netbank til Santanders konto hos Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) med registreringsnummer: 5295 og kontonummer: 0010035791. 

Husk at angive dit 7 eller 9-cifrede Santander-kontonummer i tekstfeltet ”Besked til modtager”. Dit kontonummer hos Santander starter med 7 eller 5. Der kan gå 1-2 bankdage, før du kan se pengene på din konto hos Santander

Hvordan udbetaler jeg?

Du kan foretage en udbetaling ved at logge på vores netbank. Herefter skal du trykke på den opsparingskonto, som du ønsker at lave udbetalingen fra og derefter klikke på “Udbetaling”.

Udbetalinger sker altid til din NemKonto, og du skal være opmærksom på, at der normalt går mellem 2-3 hverdage fra effektueringsdatoen (rentedatoen) til pengene står på din NemKonto.

Kan jeg få et kontoudtog?

Du modtager ikke et kontoudtog, men kan se dine posteringer under din kontooversigt, når du logger på vores netbank.

Kan jeg ændre min opsparingskonto til en anden konto?

Du kan ikke ændre din eksisterende opsparingskonto til en anden. Du bedes oprette en ny opsparingskonto og derefter flytte dit indestående til din nye konto via vores netbank.

Kan jeg løbende indsætte penge på min Opsparing 6, 12 eller 24?

Du har 12 dage til at sætte penge ind på din Opsparing 6, 12 eller 24. Når fristen for indskud er overskredet, vil din konto blive låst for indbetaling. Ved indbetaling efter fristen, vil dit indskud automatisk blive returneret til afsenderkontoen.

Ønsker du at indsætte yderligere på din Opsparing 6, 12 eller 24 efter indskudsperiodens udløb, kan du oprette en ny konto med den ønskede binding og sætte beløbet ind på denne.

Hvornår vil min opsparingskonto være synlig i netbanken?

Fra du har underskrevet kontrakten, kan der gå op til 24 timer, før din konto fremgår i netbanken.

Kan jeg navngive mine konti?

Nej, desværre ikke på nuværende tidspunkt.

Hvordan opsiger jeg min konto?

Såfremt du ønsker at opsige din opsparingskonto, skal du logge på vores netbank, vælge den pågældende konto og vælge "luk konto". Herefter lukker vi kontoen og dit indestående vil blive udbetalt indenfor 2-3 bankdage.

Vær opmærksom på, at for Opsparing Plus er der en opsigelsesvarsel på 31 dage og for Opsparing 6, Opsparing 12 og Opsparing 24 kan kontoen kun opsiges mod betaling af dekort. Du kan læse mere om eventuelle dekortgebyrer her.

Hvordan finder jeg ud af, hvis renten ændrer sig?

Santander Consumer Bank sender altid information om renteændringer. Hvis vi sætter renten ned, sker det med mindst en måneds varsel og via​ e-Boks. Hvis vi sætter renten op, sender vi en e-mail.

Hvornår tilskrives min rente?

Din optjente rente bogføres på din konto ved årskiftet, eller hvis du lukker din konto. Du kan løbende se din optjente rente ved at logge på vores netbank.

Omkring månedsskifte kører vores systemer opdateringer. Dette kan gøre, at de optjente renter i korte perioder ikke fremgår i netbanken.

Kan jeg udbetale min rente?

Ønsker du at få udbetalt dine optjente renter efter de er tilskrevet, skal du logge ind på vores netbank og vælge den pågældende konto, som du vil have udbetalt renterne for og trykke på “Udbetaling”. Har du en konto med binding, skal du være opmærksom på, at dine tilskrevne renter er bundet i perioden.

Hvorfor står​ der​ 0,0% i rente på Opsparing 6, Opsparing 12 og Opsparing 24?

På Opsparing 6, 12 og 24 kan du først begynde at optjene renter, når din saldo når minimumsindskuddet. Der vil stå 0,0% i rente indtil minimumsbeløbet står på kontoen. Læs mere om minimumsindskuddet her.

Kan jeg oprette flere konti?

Ja, du kan have så mange opsparingskonti, som du har brug for. Ønsker du at oprette en ny opsparingskonto, kan du klikke her

Kan en opsparingskonto have tilknyttet et betalingskort?

Nej, det er ikke muligt at have et kort tilknyttet til en opsparingskonto.