Ofte stillede spørgsmål om opsparingIllustration av en röd pratbubbla med ett frågetecken i.
Er der nogen gebyrer forbundet med kontoen?

Nej, vores opsparingskonti har ingen gebyrer. Du har altså ingen udgifter ved at have din opsparing stående hos os. Tværtimod kan du begynde at lade dine penge arbejde for dig – uden det koster dig en krone.

Hvorfor skal jeg oplyse, hvor min opsparing er fra, og hvad den skal bruges til?
Disse spørgsmål er et lovkrav, som alle danske banker skal følge. De skal stilles til nye og eksisterende kunder for at modvirke såkaldt hvidvaskning af penge.
Jeg bor i udlandet​. Kan jeg oprette en konto?

Nej, vi kan desværre kun tilbyde konti til kunder med fast bopæl i Danmark.

Jeg er under 18 år. Kan jeg oprette en konto?

Nej, vi tilbyder desværre ikke konti til personer under 18 år.

Jeg har navne - og adressebeskyttelse. Kan jeg oprette en konto?

Ja, det kan du godt. Når du opretter en konto, vil du til sidst i processen blive bedt om at uploade gyldigt sundhedskort. Når vi har valideret det fremsendte, modtager du en e-mail fra os.

Kan min samlever og jeg have samme opsparingskonto?

Nej, kontoen bliver registreret til den person, der logger på med sit NemID ved oprettelsen. Hvis I begge ønsker at have jeres opsparing stående hos os, bliver I nødt til at oprette hver jeres konto.

Kan jeg oprette flere konti?

Ja, du kan godt oprette flere opsparingskonti.

Kan negative renter trækkes fra i skat?

Ja, og Santander Consumer Bank indberetter både positive og negative renter for dig.

Hvorfor er min disponible saldo mindre end det jeg har stående på saldoen (rentebærende saldo)?

Hvis du overfører beløb ud af din konto, reserverer vi det eventuelle negative rentebeløb, som er påløbet men ikke tilskrevet, inden din overførsel gennemføres. Rentebeløbet vil stå på din konto frem til rentetilskrivning ultimo året eller til du lukker kontoen.

Hvordan fungerer en knækrente?

Når der er flere saldointervaller på kontoen, beregnes renten efter knækprincippet. Det vil sige, at beløbet indenfor første knæk forrentes med én rentesats, mens beløbene for efterfølgende knæk forrentes med andre rentesatser.

Kan virksomheder oprette en opsparingskonto?

Nej, det er kun privatpersoner, der kan oprette konti.​

S​kal første indbetaling komme fra en konto i mit navn?

Første indbetaling bruges til at fuldføre identificeringen af dig som kunde, og er et juridisk krav for at kunne oprette dig online. Kommer din første indbetaling ikke fra en konto i dit navn, skal du identificere dig på anden vis eksempelvis vha. pas eller kørekort. I så fald kontakter vi dig. Din indbetaling vil stadig blive indsat på din konto, men du vil ikke kunne tilgå pengene, før ident​ificeringen er gjort på anden vis.

Kan jeg få et kontoudtog?

Du modtager ikke et fysisk kontoudtog, men kan se dine posteringer under din kontooversigt, når du logger på vores netbank Prosper.

Kan I sende mig min indlånsaftale?

Du ser din indlånsaftale ved at logge på vores netbank Prosper og vælge den enkelte konto, som du ønsker at se aftalen for. 

Kan jeg navngive mine konti?

Nej, desværre ikke på nuværende tidspunkt.

Hvordan opsiger jeg min konto?

Såfremt du ønsker at opsige din opsparings konto, skal du logge på vores netbank Prosper og vælge "opsig konto". Herefter lukker vi kontoen og udbetaler pengene indenfor 2-3 bankdage.

Vær opmærksom på, at for Opsparing Plus er der en opsigelsesvarsel på 31 dage og for Opsparing 24 kan kontoen kun opsiges mod betaling af dekort.

Kontoen vises ikke i netbanken efter opsigelse.

Jeg kan ikke logge på netbanken. Skal jeg starte forfra som ny kunde?

Din konto kan være lukket og derfor skal du oprette dig på ny.

Vi lukker konti uden indestående, som ikke har været anvendt i over et år. På Opsparing 24 er der i øvrigt 12 dages frist til at indbetale efter oprettelsesdagen. Sker dette ikke inden for fristen vil disse konti ligeledes blive lukket.

Hvordan finder jeg ud af, hvis renten ændrer sig?

Santander Consumer Bank sender altid information om renteændringer. Hvis vi sætter renten ned, sker det med mindst en måneds varsel og via​ e-Boks. Hvis vi sætter renten op, sender vi en e-mail.

Hvornår udbetales min rente?

Din optjente rente bogføres på din konto ved årskiftet, eller hvis du lukker din konto. Du kan løbende se din optjente rente ved at logge på vores netbank Prosper.

Hvorfor står​ der​ 0,0% i rente på Opsparing 6, Opsparing 12, Opsparing 24 og Opsparing Plus?

Den aktuelle rente på kontoen fremgår først, når saldoen på kontoen er over 100.000 kr. på Opsparing 24 og Opsparing Plus eller over 25.000 kr. på Opsparing 6 og Opsparing 12.

Hvordan indbetaler jeg?

Du sætter penge ind på din opsparingskonto ved at lave en almindelig kontooverførsel i din netbank til Santander Consumer Banks konto, som er registreringsnummer: 5295 og kontonummer: 0010035791. 

Husk at angive dit 9-cifrede kontonummer hos Santander Consumer Bank i tekstfeltet ”Besked til modtager”.

Vær opmærksom på, at Skandinaviska Enskilda Banken AB vil stå som modtager, da vi benytter dem som leverandør og at der kan gå 1-2 bankdage, før du kan se pengene på din konto hos Santander Consumer Bank.

Vær opmærksom på, at du kun har 12 dage til at indbetale på din Opsparing 24 konto, herefter låses kontoen for indbetaling.

Du skal lukke kontoen i netbanken og oprette en ny for at kunne indbetale. Rentesatserne kan dog i mellemtiden være ændret for nye Opsparing 24.

Hvordan udbetaler jeg?

Du udbetaler via vores netbank Prosper under menuen ”udbetaling” som du ser, når du har markeret en opsparingskonto.

Udbetalinger sker altid til din NemKonto, og du skal være opmærksom på, at der normalt går mellem 2-3 hverdage fra effektueringsdatoen (rentedatoen) til pengene står på din NemKonto.

Hvad er en politisk eksponeret person?

I henhold til Hvidvaskningsloven er vi forpligtet til at spørge, om vores kunder er politisk eksponerede personer.

En politisk eksponeret person er en person, som bestrider et særligt offentligt tillidshverv og som følge af dette kan være udsat for bestikkelse og anden korruption. På nuværende tidspunkt bevirker følgende erhverv PEP status:

 1. Statschef, regeringschef, minister og assisterende minister. Dette omfatter i Danmark ministre samt departementschefer.
 2. Parlamentsmedlemmer eller medlemmer af tilsvarende lovgivende organer. Dette omfatter i Danmark medlemmer af Folketinget og danske medlemmer af EuropaParlamentet.
 3. Medlemmer af politiske partiers styrende organer. Dette omfatter i Danmark hovedbestyrelser eller tilsvarende højtstående organer i henhold til partiets vedtægter i politiske partier, som er repræsenteret i Folketinget.
 4. Højesteretsdommere, medlemmer af forfatningsdomstole og andre højtstående retsinstanser, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder. Dette omfatter i Danmark højesteretsdommere og danske dommere ved internationale domstole.
 5. Medlemmer af revisionsretter og øverste ledelsesorganer for centralbanker. Dette omfatter i Danmark direktionen for Danmarks Nationalbank, danske statsrevisorer og det danske medlem af Den Europæiske Revisionsret.
 6. Ambassadører, chargé d’affaires og højtstående officerer i de væbnede styrker. Dette omfatter i Danmark de øverste chefer i de væbnede styrker, nærmere defineret som forsvarschef, viceforsvarschef, værnschefer samt ambassadører for danske ambassader.
 7. Medlemmer af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer. Dette omfatter i Danmark bestyrelsen og den administrerende direktør i selskaber, hvor staten ejer 50 pct. eller mere eller på anden måde har reel kontrol over selskabet. Datterselskaber af sådanne statsejede selskaber er ikke omfattet af begrebet. På samme måde er selvejende institutioner, der helt eller delvist er finansieret via finansloven, ikke omfattet af begrebet. Definitionen omfatter også direktøren i styrelser og medlemmer af bestyrelsen i styrelser, hvor denne personkreds har en egentlig beslutningskompetence.
 8. Direktører, vicedirektører, bestyrelsesmedlemmer og personer med tilsvarende hverv i internationale organisationer. Dette omfatter i Danmark personer, der er indstillet, udpeget eller ansat af regeringen, et ministerium eller en minister i en international organisation, som er etableret ved indgåelse af en formel international politisk aftale.

Når du ansøger hos os, beder vi dig oplyse, hvorvidt du er en politisk eksponerede person, om du er nærtstående familiemedlem eller nærtstående samarbejdspartner til en politisk eksponeret person. 

Nærtstående familiemedlem defineres som følgende:

 • Ægtefælle, registreret partner eller samlever.
 • Børn og disses ægtefæller, registrerede partnere eller samlevere.
 • Forældre.

Nærtstående samarbejdspartner defineres som følgende:

 • En fysisk person, som er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person i fællesskab med en eller flere PEP’er.
 • En fysisk person, der på anden måde har en nær forretningsforbindelse med en eller flere PEP’er, dette kan f.eks. være en samhandelspartner over en længere periode.
 • En fysisk person, som er den eneste reelle ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person, der udelukkende er oprettet til fordel for en PEP. Det betyder, at den fysiske person direkte eller indirekte kontrollerer alle ejerandelene eller stemmerettighederne mv.