Vil renten blive reguleret hyppigere nu med denne ændring?

Op til seks gange årligt imod fire gange årligt hidtil - det kommer dog helt an på udviklingen i CIBOR 3 måneder renten - historisk har renten været meget stabil og i mange år været negativ, men lige nu er renten steget som følge af den globale udvikling på rentemarkedet.