Hvor meget vil renten stige fremadrettet?

Rentereguleringer vil ligesom nu ske på baggrund af udviklingen i CIBOR 3 måneder renten, som hver dag offentliggøres af DFBF.  Alle kan registerere sig og følge renten her.