Hvad er forskellen mellem de hidtidige og de ændrede betingelser?

1. Fremadrettet sker regulering af CIBOR delen af den variable rente hver anden måned i stedet for som i dag hver tredje.

2. Fremadrettet fastsættes CIBOR delen af den variable rente som CIBOR 3M satsen på den sidste bankdag i februar, april, juni osv.

3. Fremadrettet vil CIBOR delen af den variable rente dog kun blive reguleret, såfremt ændringen er +/- 010% (i dag er grænsen +/- 0,25%).

4. Fremadrettet vil Santander have mulighed for at hæve renten, hvis der sker en pludselig stigning i CIBOR-renten midt i en renteperiode. Dette er nyt.