Hvad betyder ændringen af rentebetingelserne for mig?

Ændringen sker for at gøre betingelserne enklere og dels for at renten i højere grad følger udviklingen - op og ned - på rentemarkedet.