Hvad betyder det, at Santander Consumer Bank ekstraordinært, mellem to renteperioder, kan forhøje den variable rente, såfremt referencerenten har ændret sig mere end 0,5% i løbet af renteperioden. Hvilke situationer er ekstraordinære?

CIBOR 3 måneder er som regel en meget stabil rente, men der kan opstå situationer f.eks. pandemier, krig, finanskrise mv., hvor finansmarkederne reagerer pludseligt med en stor stigning i CIBOR 3 måneders renten, som banken nu har mulighed for at følge hurtigere end ellers.