Beregnes der stadig gennemsnit af CIBOR 3 måneders renten for de seneste 3 måneder som grundlag for renten?

Nej, fremadrettet fastsættes renten for den næste renteperiode den sidste bankdag i månederne februar, april, juni, august, oktober og december.