Ofte stillede spørgsmål om nye rentebetingelser

Illustration av en röd pratbubbla med ett frågetecken i
Hvad betyder ændringen af rentebetingelserne for mig?

Ændringen sker for at gøre betingelserne enklere og dels for at renten i højere grad følger udviklingen - op og ned - på rentemarkedet.

Får jeg et tillæg til min eksisterende kontrakt?

Nej, og de gældende vilkår kan altid ses på santanderconsumer.dk.

Hvad er forskellen mellem de hidtidige og de ændrede betingelser?

1. Fremadrettet sker regulering af CIBOR delen af den variable rente hver anden måned i stedet for som i dag hver tredje.

2. Fremadrettet fastsættes CIBOR delen af den variable rente som CIBOR 3M satsen på den sidste bankdag i februar, april, juni osv.

3. Fremadrettet vil CIBOR delen af den variable rente dog kun blive reguleret, såfremt ændringen er +/- 010% (i dag er grænsen +/- 0,25%).

4. Fremadrettet vil Santander have mulighed for at hæve renten, hvis der sker en pludselig stigning i CIBOR-renten midt i en renteperiode. Dette er nyt.

Beregnes der stadig gennemsnit af CIBOR 3 måneders renten for de seneste 3 måneder som grundlag for renten?

Nej, fremadrettet fastsættes renten for den næste renteperiode den sidste bankdag i månederne februar, april, juni, august, oktober og december.

Hvor meget vil renten stige fremadrettet?

Rentereguleringer vil ligesom nu ske på baggrund af udviklingen i CIBOR 3 måneder renten, som hver dag offentliggøres af DFBF.  Alle kan registerere sig og følge renten her.

Vil renten blive reguleret hyppigere nu med denne ændring?

Op til seks gange årligt imod fire gange årligt hidtil - det kommer dog helt an på udviklingen i CIBOR 3 måneder renten - historisk har renten været meget stabil og i mange år været negativ, men lige nu er renten steget som følge af den globale udvikling på rentemarkedet.

Hvorfor laver Santander Consumer Bank en ændring af rentebetingelserne?

Santander Consumer Bank har lavet ændringerne for, at aftalerne følger CIBOR renteudviklingen tættere - både når renten stiger og falder.

Hvad betyder det, at Santander Consumer Bank ekstraordinært, mellem to renteperioder, kan forhøje den variable rente, såfremt referencerenten har ændret sig mere end 0,5% i løbet af renteperioden. Hvilke situationer er ekstraordinære?

CIBOR 3 måneder er som regel en meget stabil rente, men der kan opstå situationer f.eks. pandemier, krig, finanskrise mv., hvor finansmarkederne reagerer pludseligt med en stor stigning i CIBOR 3 måneders renten, som banken nu har mulighed for at følge hurtigere end ellers.