Ofte stillede spørgsmål om billån

 

 

Illustration av en röd pratbubbla med ett frågetecken i

Ansøgning

Hvad er debitorrente?

Debitorrenten er det samme som lånets effektive rente. Den viser lånets rente inklusiv renters rente.

Hvor er renten på mit lån?

Renten på din konto fremgår af din aftale, vores netbank og dine opkrævninger. Hvis du har en variabel rente, skal du være opmærksom på, at den kan have ændret sig.

Hvordan finder jeg registreringsnummer på bilen?

Bilens registreringsnummer findes på bilannoncen på DBA eller Biltorvet. Vi anbefaler også, at du tager kontakt til sælger, inden du ansøger om et billån hos os. På den måde får du alle de informationer, du behøver, så du kan træffe den rette beslutning i forbindelse med din bilfinansiering.

Hvad koster et billån?

Prisen på et billån afhænger af lånebeløbet, din egen udbetaling samt løbetiden på lånet. Du kan bruge vores beregner her på siden for at finde netop det billån, der passer til dig. Ved anvendelse af vores lånberegner, kan du se helt nøjagtigt, hvad du skal betale for et billån hos os.

Hos Santander Consumer går vi meget op i, at du føler dig tryg gennem hele processen, og derfor sidder vi altid klar til at besvare dine spørgsmål, hvis du skulle have nogle.

Du kan altid kontakte vores kundeservice på auto@santanderconsumer.dk eller ringe til os på 70 21 90 11 – alle hverdage fra 10.00-15.00.

Er min ansøgning om billån bindende?

Nej, din ansøgning om et billån hos os er ikke bindende. Når du sender din ansøgning til os, og den bliver godkendt, modtager du et lånetilbud. Det er først, når du har underskrevet lånedokumentet, at det er bindende. Efter du har underskrevet, har du desuden 14 dages fortrydelsesret.

Du kan derfor helt uforpligtende sende en ansøgning afsted for at se hvilket lån, vi er i stand til at tilbyde dig. Hvis det tilsendte tilbud ikke lever op til dine forhåbninger, kan du blot undlade at acceptere det.

Vi har valgt at gøre det på denne måde, fordi vi mener, at det giver dig de bedste forudsætninger for at træffe den rette beslutning for dig selv, når du skal ud og anskaffe en ny bil.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål til min ansøgning?

Hvis du køber din bil via en forhandler, som vi samarbejder med, bedes du kontakte forhandleren, hvis du har spørgsmål til din ansøgning.

Hvad er en politisk eksponeret person (PEP)?

I henhold til Hvidvaskningsloven er vi forpligtet til at spørge, om vores kunder er politisk eksponerede personer.

En politisk eksponeret person er en person, som bestrider et særligt offentligt tillidshverv og som følge af dette kan være udsat for bestikkelse og anden korruption. På nuværende tidspunkt bevirker følgende erhverv PEP status:

 1. Statschef, regeringschef, minister og assisterende minister. Dette omfatter i Danmark ministre samt departementschefer.
 2. Parlamentsmedlemmer eller medlemmer af tilsvarende lovgivende organer. Dette omfatter i Danmark medlemmer af Folketinget og danske medlemmer af EuropaParlamentet.
 3. Medlemmer af politiske partiers styrende organer. Dette omfatter i Danmark hovedbestyrelser eller tilsvarende højtstående organer i henhold til partiets vedtægter i politiske partier, som er repræsenteret i Folketinget.
 4. Højesteretsdommere, medlemmer af forfatningsdomstole og andre højtstående retsinstanser, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder. Dette omfatter i Danmark højesteretsdommere og danske dommere ved internationale domstole.
 5. Medlemmer af revisionsretter og øverste ledelsesorganer for centralbanker. Dette omfatter i Danmark direktionen for Danmarks Nationalbank, danske statsrevisorer og det danske medlem af Den Europæiske Revisionsret.
 6. Ambassadører, chargé d’affaires og højtstående officerer i de væbnede styrker. Dette omfatter i Danmark de øverste chefer i de væbnede styrker, nærmere defineret som forsvarschef, viceforsvarschef, værnschefer samt ambassadører for danske ambassader.
 7. Medlemmer af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer. Dette omfatter i Danmark bestyrelsen og den administrerende direktør i selskaber, hvor staten ejer 50 pct. eller mere eller på anden måde har reel kontrol over selskabet. Datterselskaber af sådanne statsejede selskaber er ikke omfattet af begrebet. På samme måde er selvejende institutioner, der helt eller delvist er finansieret via finansloven, ikke omfattet af begrebet. Definitionen omfatter også direktøren i styrelser og medlemmer af bestyrelsen i styrelser, hvor denne personkreds har en egentlig beslutningskompetence.
 8. Direktører, vicedirektører, bestyrelsesmedlemmer og personer med tilsvarende hverv i internationale organisationer. Dette omfatter i Danmark personer, der er indstillet, udpeget eller ansat af regeringen, et ministerium eller en minister i en international organisation, som er etableret ved indgåelse af en formel international politisk aftale.

Når du ansøger hos os, beder vi dig oplyse, hvorvidt du er en politisk eksponerede person, om du er nærtstående familiemedlem eller nærtstående samarbejdspartner til en politisk eksponeret person. 

Nærtstående familiemedlem defineres som følgende:

 • Ægtefælle, registreret partner eller samlever.
 • Børn og disses ægtefæller, registrerede partnere eller samlevere.
 • Forældre.

Nærtstående samarbejdspartner defineres som følgende:

 • En fysisk person, som er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person i fællesskab med en eller flere PEP’er.
 • En fysisk person, der på anden måde har en nær forretningsforbindelse med en eller flere PEP’er, dette kan f.eks. være en samhandelspartner over en længere periode.
 • En fysisk person, som er den eneste reelle ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person, der udelukkende er oprettet til fordel for en PEP. Det betyder, at den fysiske person direkte eller indirekte kontrollerer alle ejerandelene eller stemmerettighederne mv.

Eksisterende kunde

Kan jeg indfri mit lån før tid?

Du kan til enhver tid indfri aftalen uden varsel. Ved indfrielse af aftalen forfalder restgælden på kontoen omgående til betaling. Indfrielse af aftalen kan ske ved at logge på vores netbank via vores hjemmeside.

Når du indfrier aftalen, skal du tilbagebetale hele restgælden pr. indfrielsesdagen inklusiv renter og omkostninger. Ved førtidig opsigelse og indfrielse er Santander berettiget til at opkræve renter indtil indfrielsesdatoen. Du kan til enhver tid få en indfrielsesopgørelse på mail ved at bruge vores formular under Kundeservice - Kontakt os. Husk at oplyse dit aftalenummer.

Hvad koster det at indfri mit lån før tid?

Der er ingen omkostninger forbundet med at indfri dit lån før tid, men for at vi kan oplyse det præcise indfrielsesbeløb, skal du logge på vores netbank via vores hjemmeside, og vælge den dato du ønsker at indfri kontoen ​for den indeværende måned. Når du indfrier aftalen, skal du tilbagebetale hele restgælden pr. indfrielsesdagen inklusiv renter og omkostninger. Ved førtidig opsigelse og indfrielse er Santander Consumer Bank berettiget til at opkræve renter indtil indfrielsesdatoen.

Kan jeg foretage en ekstraordinær indbetaling?

Ja, du kan til enhver tid foretage en ekstraordinær indbetaling på dit lån via bankoverførsel til:

Registreringsnummer: 5295
Kontonummer: 0010017009

Husk at angive dit aftalenummer hos Santander Consumer Bank som reference.

Vær opmærksom på at pengene overføres til vores konto i SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) og at denne konto ikke understøtter muligheden for at foretage en straksoverførsel.

Hvis du foretager en ekstraordinær indbetaling, vil du ikke modtage en kvittering. Du kan se nedskrivningen af din gæld indenfor 2-3 hverdage i vores netbank.

Hvordan foregår den første betaling?

Din første opkrævning vil ske efter løbende måned + 30 dage. Din første opkrævning er derfor også en smule højere, da den inkluderer renter fra den dag du underskrev dit lån. Du kan se beløbet på din første ydelse i betalingstabellen sidst i din kontrakt. Efter første ydelse fortsætter lånet med din almindelige, faste ydelse

Kan jeg undgå at betale via Betalingsservice?

Hvis du ønsker at få tilsendt din regning på post og i e-Boks, skal du blot lade være med at tilmelde den til Betalingsservice. Hvis du allerede har en aktiv Betalingsservice, skal du afmelde denne via din egen netbank.

Hvor finder jeg min betalingsplan?

Du finder din betalingsplan i vores netbank under "Betalingsplan". Alternativt kan du kontakte vores kundeservice via vores chat og bede om at få den tilsendt. 

Hvor finder jeg renten på mit lån?

Renten på dit lån fremgår af din kontrakt, vores netbank og dine opkrævninger. Hvis du har en variabel rente, skal du være opmærksom på, at den kan have ændret sig.

Kan jeg ændre min rente?

Hvis du har en fast rente, er det ikke muligt for at ændre den. Hvis du har en variabel rente, kan vi i nogle tilfælde ændre den til fast rente. Her skal du være opmærksom på, at renten kan stige. Hvis du ønsker at sende en forespørgsel omkring ændring af din rente, bedes du kontakte os gennem chatten på vores hjemmeside eller netbank.

Hvor finder jeg min kontrakt?

Du kan få tilsendt din kontrakt ved at kontakte vores kundeservice via vores hjemmeside, hvor du kan chatte med en medarbejder. Vær opmærksom på at det kan tage op til to bankdage, før du modtager kontrakten.

Kan jeg få en betalingsfri måned?

Du kan søge om betalingsfri ved at kontakte vores kundeservice via vores hjemmeside, hvor du kan chatte med en medarbejder. Du bedes angive, hvad årsagen er til, at du ønsker betalingsfri samt om du ønsker en eller to måneders betalingsfri.

Hvis din forespørgsel bliver godkendt, vil vi tilskrive et gebyr på 450 kr., som vil fremgå af næstkommende opkrævning.

Kan jeg få nedsat min ydelse?

Du kan søge om nedsat ydelse ved at kontakte vores kundeservice via vores hjemmeside, hvor du kan chatte med en medarbejder. Du bedes oplyse, hvor meget du ønsker at nedsætte din ydelse. Du vil blive opkrævet et gebyr på 1000 kr.

Såfremt du bliver godkendt til at nedsætte din ydelse, og vi modtager signeringen med MitID indenfor 14 dage, vil gebyret blive tilskrevet næstkommende regning med den nye ydelse.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan betale?

Hvis du ikke kan betale den månedlige ydelse, skal du kontakte vores kundeservice hurtigst muligt via vores hjemmeside eller netbank, hvor du kan chatte med en medarbejder. Vi vil prøve at finde den bedst mulige løsning i fællesskab. Du kan læse mere om vores restancebeløb her.

Hvad er et ejendomsforbehold?

Et ejendomsforbehold er en bestemmelse, der kan indsættes i en købsaftale ved alle typer af salg, eksempelvis ved salg af en bil. Et lån med ejendomsforbehold betyder, at køberen først ejer varen, når betingelserne for salget er opfyldt, og det er typisk, når varen er betalt. Hvis der er ejendomsforbehold i køretøjet, skal gælden indfries ifb. med salget. Der er ikke mulighed for at lade lånet forsætte, efter bilen er solgt.

Min bil er totalskadet. Hvad gør jeg?

Hvis Santander har et ejendomsforbehold i køretøjet, som er totalskadet, bedes du kontakte vores kundeservice via vores hjemmeside, hvor du kan chatte med en medarbejder. Hvis ikke der er registreret ejendomsforbehold i din bil, kan du fortsætte lånet som normalt, indtil det er betalt ud.

Hvordan foretages et debitorskifte?

Hvis du ønsker at lave et debitorskifte på dit lån, kan dette kun ske, hvis der i forvejen er to debitorer på lånet, hvor den ene skal af lånet, mens den anden fortsætter. Hvis du ønsker at sende en forespørgsel om debitorskifte, bedes du kontakte vores kundeservice på bilfinans@santanderconsumer.dk. Svartiden er omkring to uger.

Hvis du ikke allerede er en del af lånet, skal du ansøge via vores hjemmeside under kategorien "Bil og fritid".

Kan jeg forhøje mit lån?

Det er ikke muligt at forhøje et billån. Du kan derimod ansøge om et Privatlån som forhøjelse. Når du har sendt din ansøgning afsted, bedes du kontakte os på 70 21 31 31 og tryk 1, for at gøre opmærksom på, at det er en forhøjelse.