Priser og gebyrer for billån

Obligatorisk

Kontogebyr pr. måned 39 kr.

Tilkøbte ydelser

Debitorskifte (med pant i bil) 4.245 kr.
Sletning af ejendomsforbehold * 750 kr.
Påkrav / rykker 100 kr.
Besvarelser af forespørgsler fra offentlige myndigheder og lignende 500 kr.
Ændringer af forsikringsoplysninger 250 kr.
Afvist Betalingsservice 250 kr.
Administration for tinglysning (indeholdt i Tinglysningsgebyr) 100 kr.
Fremfinding af arkivmateriale pr. time 500 kr.
Inkassobesøg, afhentning af udstyr pr. time (+kørsel efter statens takster) 500 kr.
Notering af udlæg 1.000 kr.
Administration inkl. Betalingsservice pr. måned 0 kr.
Administration inkl. indbetalingskort pr. måned 35 kr.
Ekstraordinære kontoudtog med bekræftelse til SKAT 250 kr.
Betalingsfri måned ** 450 kr.
Nedsættelse af månedlig ydelse 1000 kr.
Afdragsfri måned (betal kun rente) 1000 kr.

* Gælder alle kontrakter med pant eller ejendomsforbehold, hvor der ikke afregnet ”håndtering af pant” ved lånets oprettelse

** Kun efter forudgående aftale