Priser og gebyrer for Bil og Fritid

Obligatorisk

  Til og med 31. december 2023 Pr. 1. januar 2024
Kontogebyr pr. måned - lån 45 kr. 45 kr.
Kontogebyr pr. måned - finansiel leasing (ex moms) 36 kr. 36 kr.

Tilkøbte ydelser

  Til og med 31. december 2023 Pr. 1. januar 2024
Omlægning ved debitorskifte - købekontrakt (inkl. håndtering af pant, fast tinglysningsafgift, administration for fast tinglysningsafgift og gebyr for forsikringsadministration) 4.345 kr. 5.445 kr.
Omlægning ved debitorskifte - leasingkontrakt (ekskl. moms) samt gebyr for omregistrering og forsikringsadministration 3.375 kr. 3.375 kr.
Omlægning ved debitorskifte - købekontrakt 1.500 kr. 1.750 kr.
Omlægning ved debitorskifte - leasingkontrakt 2.000 kr. 2.000 kr.
Gebyr for omregistrering 380 kr. 380 kr.
Gebyr for forsikringsadministration 995 kr. 995 kr.
Fast tinglysningsafgift (hertil kommer variabel tinglysningsafgift på 1.5% af hovedstolen) 1.850 kr. 1.850 kr.
Administration for fast tinglysningsafgift 100 kr. 100 kr.
Håndtering af pant 750 kr. 750 kr.
Sletning af pant eller ejendomsforbehold * 750 kr. 750 kr.
Påkrav / rykker 100 kr. 100 kr.
Besvarelser af forespørgsler fra offentlige myndigheder og lignende 500 kr. 500 kr.
Ændringer af forsikringsoplysninger 250 kr. 250 kr.
Afvist Betalingsservice 250 kr. 250 kr.
Fremfinding af arkivmateriale pr. time 500 kr. 500 kr.
Inkassobesøg, afhentning af udstyr pr. time (+kørsel efter statens takster) 500 kr. 500 kr.
Notering af udlæg 1.000 kr. 1.000 kr.
Administration inkl. Betalingsservice pr. måned 0 kr. 0 kr.
Administration inkl. indbetalingskort pr. måned (FI-kort) 35 kr. 35 kr.
Ekstraordinære kontoudtog med bekræftelse til SKAT 250 kr. 250 kr.
Betalingsfri måned ** 450 kr. 450 kr.
Nedsættelse af månedlig ydelse 1.000 kr. 1.000 kr.
Afdragsfri måned (betal kun rente) 1.000 kr. 1.000 kr.
* Gælder alle kontrakter med pant eller ejendomsforbehold, hvor der ikke afregnet ”håndtering af pant” ved lånets oprettelse
** Kun efter forudgående aftale