Priser og gebyrer for Bil og Fritid

Obligatorisk

  Til og med 31. oktober 2023 Pr. 1. november 2023
Kontogebyr pr. måned - lån Op til 39 kr. 45 kr.
Kontogebyr pr. måned - finansiel leasing (ex moms) Op til 28 kr. 36 kr.

Tilkøbte ydelser

  Til og med 31. oktober 2023 Pr. 1. november 2023
Debitorskifte (med pant i bil) 4.245 kr. 4.245 kr.
Håndtering af pant 495 kr. 750 kr.
Sletning af pant eller ejendomsforbehold* 750 kr. 750 kr.
Påkrav / rykker 100 kr. 100 kr.
Besvarelser af forespørgsler fra offentlige myndigheder og lignende 500 kr. 500 kr.
Ændringer af forsikringsoplysninger 250 kr. 250 kr.
Afvist Betalingsservice 250 kr. 250 kr.
Administration for tinglysning (indeholdt i Tinglysningsgebyr) 100 kr. 100 kr.
Fremfinding af arkivmateriale pr. time 500 kr. 500 kr.
Inkassobesøg, afhentning af udstyr pr. time (+kørsel efter statens takster) 500 kr. 500 kr.
Notering af udlæg 1.000 kr. 1.000 kr.
Administration inkl. Betalingsservice pr. måned 0 kr. 0 kr.
Administration inkl. indbetalingskort pr. måned 35 kr. 35 kr.
Ekstraordinære kontoudtog med bekræftelse til SKAT 250 kr. 250 kr.
Betalingsfri måned ** 450 kr. 450 kr.
Nedsættelse af månedlig ydelse 1.000 kr. 1.000 kr.
Afdragsfri måned (betal kun rente) 1.000 kr. 1.000 kr.

* Gælder alle kontrakter med pant eller ejendomsforbehold, hvor der ikke afregnet ”håndtering af pant” ved lånets oprettelse

** Kun efter forudgående aftale