Hvad sker der, hvis jeg ikke opdaterer virksomhedens kundeoplysninger?

Det er vigtigt, at du opdaterer virksomhedens kundeoplysninger, så vi har den korrekte information. Hvis ikke du opdaterer oplysningerne inden den angivne tidsfrist, kan virksomheden i sidste ende opleve en begrænset service såsom:

  • Virksomhedens lån eller finansiering vil blive blokeret for ekstra services samt tilnyttede produkter 
  • Begrænsninger i udnyttelse af tilsagte kreditter
  • Forsinkelse ifm. oprettelse af nye produkter 

Samtidig vil vi foretage en individuel vurdering af virksomhedens kundeforhold, som i nogle tilfælde kan føre til, at vi må afslutte samarbejdet.