Persondatapolitik for Prosper

Illustration av ett dokument

Senest opdateret 19.08.2020

1 Generelt

1.1 Vores Persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, når du bruger vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside hejprosper.dk. I denne politik kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne Politik, forinden du opretter en profil hos Prosper. På hejprosper.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af vores persondatapolitik.

2 Dataansvarlig

2.1 Santander Consumer Bank er dataansvarlig virksomhed for behandling af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er:

Santander Consumer Bank, filial af Santander Consumer Bank AS, Norge
Stamholmen 147, 6.
2650 Hvidovre
Tlf. 70219011
E-mail-adresse: kundeservice@santanderconsumer.dk
CVR.nr. 30733053

2.2 Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med Behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil kommer lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger - Databeskyttelsesloven.

2.3 Santander Consumer Banks Data Protection Officer er ansvarlig for at påse overholdelse af Persondataforordningen samt nærværende Persondatapolitik. Vores Data Protection Officer kan kontaktes på følgende e-mailadresse: dpo@santanderconsumer.dk

2.4 Alle spørgsmål vedrørende nærværende Politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til klage@santanderconsumer.dk

3 Formål med Behandlingen af dine Personoplysninger

3.1 Afhængig af, om du har en profil hos os, eller du måske blot er bruger af vores hjemmeside, er vi forpligtede til at behandle dine Personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser som du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de, både aftale- og lovgivningsmæssige, forpligtelser vi har som virksomhed. Dette gælder ved håndtering og administration af din aftale med os, ved din brug af vores hjemmeside, vores kundeservice og/eller i forbindelse med oprettelsen og administrationen af din Prosper profil. Det kan også være i forbindelse med vores markedsføring over for dig. Derudover analyserer vi på statistisk basis de persondata vi har registreret. Det gør vi for at kunne udvikle, tilpasse og optimere vores risikostyring og vores generelle services.

4 De personoplysninger, som vi behandler om dig

4.1 Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:

4.1.1 Når du opretter en profil hos os, indsamler vi, afhængigt af hvilke services du vil bruge følgende Personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-mailadresse, CPR. nr., din boligform, dine gældsforhold, din husstands rådighedsbeløb, biler i din husstand (registrerings- og stelnummer nr.), eventuelle produkter og ønsker på din ønskeseddel samt eventuelle opsparingsmål. Derudover spørger vi dig hvorvidt du har produkter hos Santander, og om du ønsker nyhedsbreve mv. tilsendt på e-mail og sms. Hvis du bruger vores kontooplysningstjeneste, indhenter vi oplysninger om din(e) bank(er), hvilke konti du ønsker anvendt i vores kontooplysningstjeneste, samt loginoplysninger til din(e) netbank adgang(e).

4.1.2 Herudover indsamler vi din IP-adresse, når du navigerer rundt på vores hjemmeside og når du opretter en Prosper-profil.

4.1.3 Når du har oprettet din Prosper-profil, har du mulighed for at benytte dig af flere forskellige fritekstfelter f.eks. ved navngivning af ønske-kort, oprettelse af noter etc. Prosper opfordrer til at disse fritekstfelter ikke anvendes til at anføre Særlige Kategorier af Personoplysninger om dig eller andre personer (følsomme oplysninger, såsom race eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsoplysninger m.v.) Såfremt du alligevel anvender fritekstfelterne til at anføre personfølsomme oplysninger, anser vi dette som værende på baggrund af dit samtykke.

4.2 Indsamling af oplysninger hos 3. part:

4.2.1 Når du opretter en Prosper-profil, indsamler vi Personoplysninger om dig fra CPR-registret via NemId for at verificere at det er dig der opretter profilen.

4.2.2 Hvis du tilføjer en ejerbolig, et motorkøretøj en båd eller lign. vil vi indsamle oplysninger fra ting-, bil- eller personbogen, samt oplysninger fra Centralregistret for Motorkøretøjer.

4.2.3 Hvis du anvender kontooplysningstjenesten, indsamler vi løbende, oplysninger hos din(e) bank(er) om dine transaktioner m.v.

5 Cookies

5.1 På vores hjemmeside gøres der brug af ”cookies” til at styre login samt til at indsamle webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device. Cookies er ensbetydende med, at du mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer. Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie således, at du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis du gør det, så vil hjemmesiden dog ikke fungere optimalt. Cookies indeholder ikke Personoplysninger såsom oplysninger om din e-mailadresse, dit bruger-id eller andre personlige oplysninger udover, hvad der fremgår af nærværende Politik. Du kan læse vores cookiepolitik her: https://santanderconsumer.dk/kundeservice/om-cookies-og-persondata/

6 Sådan behandler vi dine Personoplysninger

6.1 Helt konkret bruger vi dine Personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du blot har en Prosper-profil eller om du er kunde hos Santander Consumer Bank, eller om du blot er bruger af hejprosper.dk

6.1.1 Opretter du en Prosper-profil anvender vi dine Personoplysninger:

 • Til at administrere din profil hos os, herunder f.eks. til at kunne levere de services der er tilgængelige på hejprosper.dk samt til generel kommunikation med dig;
 • Til at behandle dine eventuelle spørgsmål eller andre forespørgsler til hejprosper.dk;
 • Til at opfylde til enhver tid gældende lovgivningskrav.
 • Til at kunne sende dig markedsføringsmateriale, i det omfang det er i overensstemmelse med den til enhver
  tid gældende markedsføringslov;
 • Til at målrette vores markedsføring overfor dig, således vores markedsføring i videst muligt omfang tilpasses
  dine behov.
 • Til at analyse af din situation og dit kundeforhold, herunder når der f.eks. (ikke udtømmende) sker ændringer i din økonomi, dine boligforhold eller dine bopælsforhold. Det kunne også være ud fra andre oplysninger som f.eks. (ikke udtømmende) din alder eller din civilstatus. Dette gør vi for at kunne målrette vores markedsføring, med henblik på, at vores markedsføring overfor dig i videst muligt omfang tilpasses dig og dine behov.
 • Hvis der er tale om telefonsamtaler, til at træne og udvikle vores medarbejdere, samt til at dokumentere indgåede aftaler.
 • Til tests: For at optimere vores systemer, produkter og tjenester udvikler vi konstant vores applikationer og systemer. Vi gør dette for at optimere sikkerhed og for at tilbyde vores kunder den bedst mulige brugeroplevelse. Som hovedregel bruges syntetiske eller anonymiserede data til sådanne formål, men i nogle tilfælde bruger vi maskerede personoplysninger til dette formål. Maskerede personlige oplysninger betyder, at vi har udvekslet dine identitetsoplysninger og kontaktoplysninger med fiktive datapunkter, men bibeholdt de andre oplysninger. Dette betyder, at de, der udfører testen, ikke kan se, hvilke personer testdataene omhandler, men det er i princippet muligt for ejeren af databasen at finde dem tilbage. Dette kaldes ofte pseudonymisering.

  I den sidste fase, inden vi starter vigtige systemændringer, kan det undtagelsesvist være nødvendigt, at vi bruger personlige data til test for at sikre, at løsningen fungerer korrekt. Sådanne undtagelser er begrænset til det absolutte minimum og er skriftligt begrundet. Adgangen til at bruge personlige data til testformål er baseret på vores legitime interesse i at sikre, at vores systemer fungerer korrekt og sikkert for vores brugere. Testdata gemmes i separate områder med meget begrænset adgang.

6.1.2 Er du alene bruger af vores hjemmeside, anvender vi dine Personoplysninger til at

 • kunne stille funktionaliteter på vores hjemmeside til rådighed for dig;
 • udarbejde statistik om færden på vores hjemmeside;
 • optimere vores hjemmesides indretning;

  Du kan læse mere om, hvordan vi sætter og anvender cookies, pixels m.v. i vores Cookiepolitik https://santanderconsumer.dk/kundeservice/om-cookies-og-persondata/

7 Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig (behandlingsgrundlag)?

7.1 Når du opretter en profil hos os, eller indgår en anden form for aftale med os, så behandler vi dine Personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan også behandle dine Personoplysninger, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for Behandling af dine Personoplysninger er Persondata-forordningens art. 6, stk. 1 (b), idet Behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

7.2 Vi har også mulighed for at behandle dine Personoplysninger fordi, vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige Personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.
Når en behandling af dine data er baseret på en legitim interesse, kan du til enhver tid henvende dig til vores kundeservice og bede om indsigt i afbalanceringstesten.

7.3 Vi har en legitim interesse i at behandle dine Personoplysninger til brug for markedsføringsformål. Vores legitime interesse består således i at kende til dine præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores tilbud til dig og i sidste ende tilbyde dig produkter og tjenesteydelser, der i højere grad opfylder dine behov og ønsker. Vi overholder naturligvis også markedsføringslovens regler. Det er ligeledes med henvisning til art. 6 stk. 1 (f), at vi udarbejder diverse statistikker over antallet af kunder, køb, brug af hjemmesiden, m.v.

7.4 Hvis du giver samtykke til at modtage markedsføring fra Prosper, vil vores behandling af dine personoplysninger, til brug for denne markedsføring være baseret på Persondataforordningens art. 6, stk. 1 (a).

7.5 Har du ikke en profil hos os, men blot bruger af vores hjemmeside, har vi – i begrænset omfang - brug for at kunne administrere oplysninger om din brug af vores hjemmeside. Læs mere i vores cookiepolitik https://santanderconsumer.dk/kundeservice/om-cookies-og-persondata/ Vi registrerer, hvilke IP-adresser, der har besøgt vores hjemmeside. En IP-adresse kan være en Personoplysning, og når vi behandler din IP-adresse, så vil det ske på samme grundlag som beskrevet ovenfor under pkt. 7.2.

8 Brug af databehandlere

8.1 hejprosper.dk gør brug af databehandlere i forbindelse med administration og udførelsen af de services vi tilbyder. De kategorier af databehandlere vi bruger er bl.a. Udbydere af IT-systemer, Reklamebureauer og Analysebureauer. Vores databehandlere får alene adgang til dine data, såfremt det er relevant i forhold til den service du efterspørger. Hvis du ikke har frabedt dig markedsføring, kan vi hvis det er relevant i forhold til Prospers markedsføring overfor dig, gøre brug af generelle personoplysninger, såsom navn, adresse eller e-mailadresse til behandling via f.eks. Mediebureauer eller i krypteret form til udbydere af Sociale Medier (Custom Audience). Som eksempel på nogle af de største databehandlere, som Prosper anvender, kan nævnes Microsoft, Basefarm AS Norge, Banqsoft AS, Nets AS Norge og Danmark. Du kan til enhver tid henvende dig til Santander Consumer Banks kundeservice, såfremt du ønsker en komplet liste over vores databehandlere.

9 Deling af dine Personoplysninger

9.1 Prosper kan bl.a. bruge E-boks som kommunikationsplatform. Hvis Prosper sender korrespondance til dig via E-boks, deler vi dit Cpr. nr. med E-boks.

9.2 I tillæg til ovenstående så deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af eventuelle lovgivningskrav.

10 Deling af dine oplysninger med modtagere uden for EU/EØS

10.1 Enkelte af vores serviceleverandører befinder sig uden for EU/EØS. Det kan derfor forekomme, at dine personlige oplysninger bliver behandlet på vegne af Santander Consumer Bank i lande uden for EU/EØS. Dette forudsætter dog, at:

 • det pågældende land eller den internationale virksomhed har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau som fastslået af Europa-Kommissionen;
 • der mellem os og den pågældende behandler af dine Personoplysninger er indgået standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af Europa-Kommissionen;
 • den pågældende modtager er certificeret jf. art. 42 i Persondataforordningen; eller
 • den pågældende modtager har et sæt godkendte bindende virksomhedsregler (Binding Corporate Rules).

10.2 Du kan til enhver tid få oplysning om eller eventuelt en kopi af hvilke fornødne garantier, der udgør grundlaget for overførsel af Personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS.

11 Opbevaring og sletning af dine Personoplysninger

11.1 Vi opbevarer dine Personoplysninger efter nedenstående regler:

11.2 Opretter du en profil på hejprosper.dk, vil alle dine profiloplysninger blive slettet fra hejprosper.dk. når og hvis du vælger at slette din profil.

11.3 Såfremt du ikke logger ind på Prosper-profil i en sammenhængende periode på 12 måneder vil din profil blive slettet umiddelbart efter de 12 måneder er passeret.

11.4 Vær opmærksom på, at de produkter du måtte have hos Santander Consumer Bank og de personoplysninger som er tilknyttet disse produkter bliver behandlet og slettet i overensstemmelse med Santander Consumer Banks persondatapolitik.

11.5 Er du bruger af vores hjemmeside og samtidig ikke har en profil, opbevarer vi de oplysninger, som vi har registret om dig i op til 12 måneder fra din seneste brug af hjemmesiden.

11.6 Hvis du ikke har en Prosper-profil, men modtager markedsføring og/eller nyhedsbreve m.v. fra os på baggrund af, at du har afgivet dit samtykke hertil – vil vi opbevare dine data i op til 1 år fra den sidste henvendelse du har
modtaget fra os, eller indtil du meddeler os at dit samtykke tilbagekaldes.

11.7 Hvis du har været i telefonisk kontakt med Santander Consumer Bank, og hvis du i denne forbindelse har givet samtykke til, at vi optager samtalen, vil vi gemme samtalen i op til 6 måneder.

12 Særligt om Prospers Chatbot (Sandrine)

12.1 Når du er logget ind på din Prosper-profil, har du mulighed for at chatte med Prospers chatbot Sandrine. Chatbotten har til formål at hjælpe dig med anvendelsen af Prospers funktioner og Santanders produkter. Chatbotten kan alene svare på spørgsmål om funktioner og produkter, og ikke foretage egentlig sagsbehandling. Vi opfordrer derfor til at du ikke anfører personlige oplysninger i chatten. Chatsamtaler med chatbotten gemmes i op til 30 dage med henblik på træning, validering og optimering.

13 Dine rettigheder

Når du kontakter Prosper med en anmodning om udøvelse af dine rettigheder skal vi i henhold til persondataforordningens art. 12(3) besvare din henvendelse indenfor en måned. Denne periode kan i særlige tilfælde forlænges med 2 måneder, hvis det er nødvendigt under hensyntagen til anmodningens kompleksitet og antal. Såfremt Prosper finder det nødvendigt at anvende den forlængede frist, vil du modtage oplysning
herom sammen med en begrundelse for forsinkelsen.

13.1 Indsigt
Du har – i de fleste situationer - ret til at få indsigt i de Personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at logge ind på https://santanderconsumer.dk/dindata/nemid/ kan du anmode om indsigt i de Personoplysninger, som vi har registreret om dig. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

13.2 Berigtigelse og sletning
Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende Behandling, sletning eller blokering af de Personoplysninger, vi behandler om dig. Du skal være opmærksom på, at Prosper ikke har adgang til din profil, og derfor skal alt korrektion i dine kort og andre fritekstfelter ske ved at du selv tilretter/korrigerer disse. Såfremt du mener der er fejl i de data, som Santander på baggrund af dit samtykke modtager fra 3. parter (andre banker) er det hos den pågældende 3. part du skal rette henvendelse.

13.3 Begrænsning af Behandling
Du har – under særlige omstændigheder - ret til at få begrænset Behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af Behandlingen af dine Personoplysninger.

13.4 Dataportabilitet
Du har ret til at modtage dine Personoplysninger vedrørende dig selv, og som du selv har givet til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Ved at gå til www.hejprosper.dk/user/agreements kan du downloade de personoplysninger, som er omfattet af retten til dataportabilitet i et maskinlæsbart format.

Indsigelsesret
13.5 Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor Behandlingen er baseret på art. 6, stk. 1 (f) (legitim interesse), og hvor den legitime interesse er direkte markedsføring. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

Tilbagekaldelse af samtykke
13.6 Hvis Behandlingen af dine Personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den Behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage.

13.7 Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til Prospers behandling af dine data generelt, kan du slette din Prosper-profil. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke til at modtage markedsføring, nyhedsbreve og tilbud i almindelighed, herunder med almindelig post, e-mail, via SMS, telefonisk eller via andre elektroniske midler, kan
du til enhver tid gøre det ved at skrive til kundeservice@santanderconsumer.dk. Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv.

14 Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive Personoplysninger

14.1 I det omfang du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de Personoplysninger, som vi beder om, så vil det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig som du efterspørger, samt at vi ikke kan gennemføre dine forespørgsler, oprette din profil, etc.

15 Profilering

15.1 Vi anvender profilering som led i vores direkte markedsføring, hvor vi på baggrund af analyser foretager en vurdering af, hvilken type af tilbud og produkter, som kunne være relevante for dig.

16 Sikkerhed

16.1 Hos Prosper er Behandling af Personoplysninger underlagt vores IT- og Sikkerhedspolitikker. Vores IT- og Sikkerhedspolitikker indeholder ligeledes regler for gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende, samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter. Vi har implementeret interne regler og procedurer
for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler Personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores Behandling af Personoplysninger til Databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

17 Klage til tilsynsmyndighed

17.1 Hvis du er utilfreds med vores Behandling af dine Personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

18 Opdatering af denne Politik

18.1 Prosper er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af Personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne Politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne Politik kan ændres uden varsel. Ændringer af Politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af Politikken. Såfremt der sker væsentlige ændringer i nærværende Politik, vil dette blive meddelt dig via e-mail, via e-boks, eller via alm. post.