Skattefradrag

Et skattefradrag giver dig mulighed for at reducere den del af din løn, der er skattepligtig. Størrelsen på fradraget kan variere fra nogle få hundrede til flere tusinde kroner. Der findes generelle skattefradrag, som alle lønmodtagere kan benytte, samt specifikke fradrag, der kun er relevante for visse grupper i befolkningen.

Skattefradrag kan være lidt komplicerede, da nogle automatisk bliver indregnet inden skattebetalingen, mens andre kræver, at du selv oplyser dem på din forskudsopgørelse eller årsopgørelse for at kunne drage nytte af dem. Derfor er det vigtigt at forstå, hvordan dit skattefradrag fungerer for at kunne optimere din økonomi.

Selvom du normalt bliver beskattet af din indkomst, er der flere fradrag, du kan være berettiget til, så du kan reducere din skattebyrde. Nogle fradrag bliver automatisk indberettet, mens andre skal du selv angive, afhængigt af hvilken type fradrag det drejer sig om:

Hvilke skattefradrag findes der?

  • Personfradrag
  • Beskæftigelses- og jobfradrag
  • Kørselsfradrag
  • Servicefradrag
  • Rentefradrag
  • Ekstra pensionsfradrag
  • Fradrag for børnebidrag

Beregning og indberetning af skattefradrag

De fleste skattefradrag beregnes og indberrettes automatisk, fordi Skattestyrelsen allerede har de nødvendige oplysninger om dig. Du behøver derfor ikke selv at beregne personfradrag, beskæftigelsesfradrag eller jobfradrag, da disse bliver håndteret automatisk af Skattestyrelsen.

Derimod skal du selv beregne og indberette kørselsfradrag, rejsegodtgørelse og rentefradrag. Dette gøres via Skattestyrelsens TastSelv-service, som du finder på deres hjemmeside. Her kan du nemt og hurtigt indtaste de nødvendige oplysninger for at sikre, at du får de fradrag, du er berettiget til.

Hvis der sker ændringer i din indkomst eller din økonomiske situation generelt, er det vigtigt, at du justerer dine skattefradrag på din forskudsopgørelse. Forskudsopgørelsen fungerer som et økonomisk estimat og giver Skattestyrelsen et overblik over, hvad de kan forvente af din indkomst og dine fradrag det kommende år. Disse oplysninger bruges til at beregne, hvor meget du skal betale i skat.

Find dine skattefradrag på din årsopgørelse

Alle dine fradrag fremgår af din årsopgørelse, som giver en detaljeret oversigt over din indkomst og de fradrag, du har haft det forgangne år. Årsopgørelsen viser også, om du har betalt for meget eller for lidt i skat.

Skattestyrelsen indhenter automatisk de fleste oplysninger fra din bank eller din arbejdsgiver. Det er dog en god idé selv at gennemgå oplysningerne for at sikre, at de er korrekte. Hvis du opdager fejl eller mangler, kan du rette dem i din årsopgørelse frem til maj.