Restgæld

Restgæld er summen, du har tilbage, efter du er begyndt på tilbagebetalingen af et lån. Det er det oprindelige lånebeløb minus alle tidligere betalinger, og det giver derfor et øjebliksbillede af, hvad du på et givent tidspunkt stadig skylder på dit lån.

Som låntager bliver din gæld splittet op i renter og tilbagebetalinger, som du er forpligtet til at refundere til din långiver. Når du fortsætter med at tilbagebetale dit lån, vil restgælden begynde at falde. Dermed er restbeløbet det beløb, du stadig skylder på dit lån.

Hvis du har et samlet lån på 200.000 kr. og har tilbagebetalt 50.000 kr., vil din restgæld derfor være 150.000 kr.

Hvad er forskellen på hovedstol og restgæld?

Hovedstolen er det oprindelige lånebeløb, som ikke reduceres, selvom du begynder at betale af på lånet. Derimod er restgælden det beløb, du stadig skylder, indtil hovedstolen er fuldt tilbagebetalt, og lånet derfor er fuldt ud afsluttet.

Restgælden er således det tal, låntagere typisk holder skarpt øje med, da det gradvist vil mindskes, efterhånden som afdragene bliver betalt.

Restgæld i bil

En bils restgæld refererer til det udestående beløb, der stadig er tilknyttet det pågældende køretøj. Dette kan opstå, når en tidligere bilejer har taget et lån for at erhverve sig bilen, men ikke har formået at tilbagebetale lånet fuldt ud, før bilen videresælges. Det kan også inkludere ubetalte parkeringsbøder, trafikbøder eller omkostninger til reparationer.

Restgælden kan give betydelige udfordringer for både køber og sælger. For køberen kan det betyde, at man kan overtage gælden, når man anskaffer bilen. For sælgeren kan det være en forhindring for et gennemført salg, da mange potentielle købere ikke er interesserede i at overtage en andens gæld.

For at sikre sig mod dette scenarie bør du altid tjekke, om hele gælden er betalt, og ellers hvor meget restgæld, der er i bilen før et potentielt køb.

Restgæld i bolig

Hvis du overvejer at investere i en bolig, kan det være klogt at tjekke restgæld knyttet til den pågældende bolig. Dette kan give dig et indblik i, hvor meget sælgeren er parat til at nedjustere prisen - baseret på den nuværende gæld i boligen.

Du kan bruge denne information til din fordel i forhandlingen, når du ønsker at erhverve en ny bolig. Som boligejer er det også vigtigt for dig at have en klar forståelse af, hvor meget gæld du har i din ejendom - især hvis du planlægger at omlægge dit boliglån eller overvejer at sælge din bolig.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os her.