Recession

Recession er et udtryk, der bruges til at beskrive en periode med økonomisk nedgang. Selv om der ikke findes en præcis definition, kan man generelt sige, at et land befinder sig i en recession, hvis landets bruttonationalprodukt (BNP) har oplevet et fald i mindst to kvartaler i træk. Dette er ofte kendt som en teknisk recession.

Nationalbanken har dog en lidt anden tilgang til dette begreb. I deres analyse af økonomiske konjunkturer fokuserer de på en række vendepunkter i den økonomiske udvikling, herunder BNP, indkomster og beskæftigelse, hvilket typisk strækker sig over mere end blot et par måneder.

Generelt kalder man tidsperioden fra en økonomisk højkonjunktur til et lavpunkt for en recession, mens perioden fra et lavpunkt til en højkonjunktur kaldes et økonomisk opsving.

Hvordan opstår en recession?

En recession opstår, når der er økonomisk tilbagegang. Den kommer ofte i kølvandet på inflation, hvor efterspørgslen efter varer og tjenester har været stigende over en længere periode, og landets arbejdsløshed falder, mens indkomsterne stiger.

Sådan en situation kan ikke opretholdes i lange perioder, så centralbankerne hæver renterne for at dæmpe den høje inflation, hvilket til sidst kan føre til en recession.

Hvor udspringer en recession typisk fra?

Historisk set er recessioner ofte opstået i USA, som er verdens største økonomi, hvilket derfor har en betydelig indflydelse på både den globale økonomi og dansk økonomi. På grund af den store handel mellem EU og USA vil en recession i USA hurtigt kunne mærkes her på vores side af Atlanterhavet.

Det er dog ikke nødvendigvis tilfældet den anden vej, da USA's økonomi er så omfattende, at europæiske recessioner ikke nødvendigvis vil påvirke den amerikanske økonomi.

Hvad kan det betyde for dig?

Under en økonomisk recession vil der ske et fald i den økonomiske aktivitet. Flere virksomheder er ofte nødt til at lukke, da efterspørgslen på deres varer og tjenester falder.

Du vil typisk opleve at have færre penge til rådighed, og der vil ofte ske en stigende arbejdsløshed. Dette kan også involvere faldende priser. Dog vil renterne typisk også falde i en økonomisk krise.

Derudover bliver aktiemarkederne også typisk hårdt ramt af recessioner, idet virksomheder kan miste en stor del af deres værdi.