Personfradrag

Et personfradrag gør, at du undtages fra at betale skat af en del af din personlige indkomst. Det betyder altså, at du får lov til at beholde en større del af dine penge, da du kun skal betale skat af den del af din indtægt, der overstiger det fastsatte fradrag. Et skattefrit personfradrag kan være med til at lette økonomien for mange og give lidt ekstra luft i budgettet.

Du er berettiget til personfradrag, hvis du er bosat eller har arbejdet i Danmark i længere tid. Størrelsen af dit personfradrag afhænger af din alder, om du er delvist eller helt bosat i Danmark, og om du er gift. Din ægtefælle kan nemlig overføre sit ubenyttede personfradrag til dig. Du kan til gengæld ikke overføre ubrugt personfradrag til dig selv fra tidligere år.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at fradraget ikke er det samme som en skattefritagelse, da du stadig skal betale a-skat af den resterende del af din månedlige indkomst.

Hvordan beregnes personfradrag?

Dit personfradrag – også kaldet frikortsbeløb – følger en årlig sats. Fradraget kan variere, og de seneste par år har fradraget set ud som følgende:

  • 2020: 46.500 kroner for personer over 18 år og 36.100 for personer under 18 år.
  • 2021: 46.700 kroner for personer over 18 år og 36.900 for personer under 18 år.
  • 2022: 46.600 kroner for personer over 18 år og 37.300 for personer under 18 år.
  • 2023: 48.000 kroner for personer over 18 år og 38.400 for personer under 18 år.
  • 2024: 49.700 kroner for alle personer uanset alder.

Det gode er, at du ikke selv behøver at beregne det eller angive det i din forskudsopgørelse. Skattestyrelsen sørger nemlig for automatisk at indberette det.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du kun må anvende dit hovedkort hos én udbetaler. Hvis du har flere arbejdsgivere og bruger dit hovedkort flere steder, risikerer du at anvende dit personfradrag flere gange, hvilket kan resultere i en restskat ved årsopgørelsen. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvilket skattekort du anvender, især hvis du har mere end én indtægt.

Personfradrag som pensionist

Som pensionist har du stadig ret til at benytte dig af det personlige fradrag, ligesom alle andre skattepligtige borgere. Uanset om du modtager folkepension eller førtidspension, kan du stadig gøre brug af dette fradrag, hvis du har en pensionsindkomst. 

Det personlige fradrag er det samme for både pensionister og personer i arbejde over 18 år, og det indberettes automatisk af Skattestyrelsen.

Sidder du med spørgsmål? Så er du altid velkommen til at kontakte os.